Službena mišljenja Ministarstva financija

Pretražite mišljenja Ministarstva financija po abecedi:

ABCČDEFGHIJKL-LJMN-NJOPRSŠTUVZŽ

Gastro razglednica Hrvatske kao suvenir - oporezivanje

Gastro razglednice - oporezivanje

Gimnazija u privatnom vlasništvu - obvezik poreza na dobit

Glazbeni automati (juke box)

Godišnja porezna prijava - upis faktora i izračunavanje osobnog odbitka

Godišnja porezna prijava za samostalnu djelatnost - obveznost podnošenja

Godišnja prijava poreza na dobit za 2009. godinu

Godišnja prijava poreza na dohodak

Godišnja prijava poreza na dohodak i dobit za 2000. godinu

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2006. godinu - Uputa o popunjavanju

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2007. godinu

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2008. godinu

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2009. godinu

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2009.godinu - uplaćene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2009.godinu - uplaćene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2010. godinu

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2010.g.

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2011. godinu

Godišnji obračun poreza iz plaća

Godišnji obračun poreza iz plaće

Godišnji obračun poreza na dohodak i obračun posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke u 2009. godini

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada te primici po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak

Goodwil, negativni goodwil i revalorizacija - porezni tretman

Goodwill i negativni goodwill koji nastaje pri stjecanju poduzeća - oporezivanje

Goodwill, dugoročno rezerviranje - rashodi

Gospodarska cjelina - prijenos dobara na drugo društvo

Gospodarska cjelina - unos u drugo društvo

Gospodarska djelatnost u okviru kaznionica

Graditeljske usluge - oporezivanje

Građevinska djelatnost - oporezivanje

Građevinske i montažerske usluge za inozemnu tvrtku

Građevinske i montažne usluge na nekretnini

Grissini - primjena porezne stope

Grobna mjesta - ustupanje na korištenje i njihov promet

Grobno mjesto - ustupanje na korištenje i oporezivanje

Grupna privatna praksa u djelatnosti zdravstva - utvrdivanje dohotka

Gubitak i plaćanje predujma poreza

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se