Službena mišljenja Ministarstva financija

Pretražite mišljenja Ministarstva financija po abecedi:

ABCČDEFGHIJKL-LJMN-NJOPRSŠTUVZŽ

Mali gospodarski ribolov - oporezivanje

Maloprodajne cijene duhanskih proizvoda - nove cijene

Manjak po godišnjoj inventuri

Manjak zbog neodgovarajuće kvalitete robe - priznavanje

Materijal za izradu ortopedskih pomagala

Materijalni izdaci za izradu autorskog djela

Medicinska oprema (kateteri za dilataciju krvnih žila) - oporezivanje porezom na dodanu vrijednost

Medicinske igle - oporezivanje

Medicinske igle za davanje inzulina, uzimanje krvnih uzoraka, za šivanje - oporezivanje

Memorandum o razumijevanju za 1998. godinu između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske

Međunarodni odbor crvenog križa (ICRC)

Međunarodni telekomunikacijski promet

Međunarodni ugovori - oslobađanje od carine i PDV

Međunarodni ugovori - primjena kod oslobođenja od plaćanja poreza

Mineralna gnojiva za koja se primaju poticajna sredstva iz proračuna

Mirovina i izdaci za uzdržavanje - osnovica poreza

Mirovina iz inozemstva - oporezivanje

Mirovina iz inozemstva - plaćanje poreza na dohodak

Mirovina iz inozemstva tuzemnog obveznika

Mirovina obitelji poginulih ili umrlih branitelja iz domovinskog rata - oporezivanje

Mirovina pripadnika hrvatske vojske - oporezivanje

Mirovina za više proteklih poreznih razdoblja - oporezivanje

Mirovina za više proteklih poreznih razdoblja - oporezivanje

Mjenjački poslovi

Mjenjački poslovi - nadzor poreza na dobit

Mjesečne nagrade za redovite članove akademije

Mjesečno izvješće o isplaćenim dohocima

Mjesna nadležnost u postupku prisilne naplate

Mjesto obavljanja usluge prijevoza - porezni tretman

Mjesto oporezivajna porezom na cestovna motorna vozila

Mjesto oporezivanja usluga

Mjesto oporezivanja usluga - izrada internetskih stranica inozemnim poreznim obveznicima

Mjesto oporezivanja usluga sportskog skautinga

Mjesto oporezivanja usluge posredovanja

Mjesto oporezivanja usluge zastupništva

Mjesto plaćanja poreza na cestovna motorna vozila

Mlijeko

Mogu li strani državljani kod iznajmljivanja poslovnog prostora postati obveznici PDV-a

Mogućnost isplate autorskih honorara u gotovini

Mogućnost korištenja dijela osobnog odbitka za uzdržavano dijete

Molba za oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak

Motorna vozila iz tarifne oznake 87,11 carinske tarife

Multimedijalni edukativni tečaj informatike i stranih jezika na CD-ROM-u

Multimedijalni edukativni tečajevi informatike i stranih jezika na CD-ROM-u

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se