Službena mišljenja Ministarstva financija

Pretražite mišljenja Ministarstva financija po abecedi:

ABCČDEFGHIJKL-LJMN-NJOPRSŠTUVZŽ

Sadržaj računa

Sadržaj računa o isporuci dobara

Samostalna djelatnost novinara

Samostalna djelatnosti sudskih tumača i/ili prevoditelja

Samostalni glazbenici - priznavanje rashoda

Samostalni umjetnici - obveznici poreza na tvrtku

Samostalni umjetnici - priznavanje 25% neoporezivog dijela honorara

Samostalni umjetnici - utvrđivanje porezne osnovice

Sanacija poduzeća - isplata neto plaće bez doprinosa

Sanitarne, tržne takse i druge pristojbe . Je su li prolazne stavke kod obračunu pdv-a?

Sanitetsko vozilo - preinake u sloveniji

Sastavljanje i podnošenje godišnje porezne prijave obveznika poreza na dobit i

Servisiranja zrakoplova u inozemstvu

Servisiranje proizvoda u inozemstvu i naplata izvoza kompenzacijom

Servisiranje zrakoplova u inozemstvu

Servisne usluge u garantnom roku na uvezenim proizvodima

Servisne usluge u garantnom roku na uvoznom proizvodu

Sirnice - pekarski proizvodi

Sirup za proizvodnju bezlakoholnih pića i voćni sirupi i sokovi

Sistematski liječnički pregledi -smatraju li se izdacima odnosno primicima od nesamostalnog rada

Sitne krađe u prodavaonici

Sjedište poduzetnika - fizičke osobe

Sjedište poreznog obveznika

Skrbništvo nad punoljetnom osobom - pravo na osobni odbitak

Skuter - uvoz i oporezivanje

Slobodna zona - dorada i oplemenjivanje dobara

Slobodna zona - dorada u postupku unutarnje proizvodnje

Slobodna zona - oporezivanje dobiti

Slobodne zone - isporuke u sz tuzemnog poduzetnika

Službena odjeća - nabava i porezno priznavanje izdataka

Smanjenje porezne obveze radi nemogućnosti naplate računa

Smanjenje temeljnog kapitala i povrat ulagačima - oporezivanje

Smatra li se izgrađeni temelj kuće neizgrađenim građevnim zemljištem

Snage sofa i otpremnih usluga - oslobođenje

Spajanje i pripajanje društava

Specijalna bolnica, iz ustanove preoblikovana u trgovačko društvo - oporezivanje

Spomenička renta - obveza plaćanja za obveznike poreza na dobit ili dohodak

Sponzorstvo - oporezivanje sponzorskih naknada

Sredstva od građana za izgradnju crpilišta - oporezivanje

Sredstva zajedničke pričuve vlasnika stambenog prostora

Stambeni krediti i subvencije kamata za stambene kredite - oporezivanje i priznavanje osobnih odbitaka

Status i porezni broj trgovca pojedinca

Statusna promjena - podnošenje porezne prijave

Statusna promjena -prijava poreza na dobit

Stipendija - oporezivanje

Stipendija za školovanje djece - pravo na odbitak pretporeza

Stipendije koje isplaćuje Nacionalna zaklada za znanost - oporezivanje

Stipendije sportašima - doprinosi za obvezna osiguranja

Stipendije učenicima i studentima - priznati rashodi

Stipendije, nagrade učenicima, pokloni - priznati rashodi

Stjecanje (promet) motornih vozila u slučajevima statusnih promjena

Stjecanje nekretnina na području Republike Hrvatske od stranog državljanina

Stjecanje nekretnina na temelju sudske odluke - oporezivanje

Stjecanje nekretnina u vatrogasnoj zajednici - oslobođenje od plačanja

Stjecanje nekretnine na području posebne državne skrbi - oporezivanje

Stjecanje nekretnine od strane vjerske zajednice - oslobođenje poreza

Stjecanje nekretnine temeljem naknade za oduzetu prijašnju imovinu - oporezivanje

Stjecanje nekretnine temeljem razvrgnuća suvlasničke zajednice - oporezivanje

Stjecanje nekretnine temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju - oporezivanje

Stjecanje statusa stalnog obveznika poreza na dodanu vrijednost

Stjecanje udjela, goodwil i revalorizacija

Stomatološka djelatnost - oslobođenje od PDV

Stopa zaštitne kamate za 2000. godinu

Stope prireza porezu na dohodak gradova i općina u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu

Stope prireza porezu na dohodak gradova i općina u Republici Hrvatskoj za 2009. godinu

Stope prireza porezu na dohodak gradova i općina u Republici Hrvatskoj za 2010. godinu

Stope prireza porezu na dohodak gradova i općina u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu

Stope prireza porezu na dohodak gradova i općina u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu

Strana predstavništava u RH - porezni tretman

Strana predstavništva - obveznici PDV

Strani državljanin zaposlen u Veleposlanstvu u Zagrebu - obveznik poreza na dohodak

Strani duhanski proizvodi smješteni u konsignacijska skladišta - označavanje identifikacijskim markicama

Strano predstavništvo - porezni status

Stripovi za djecu ("B"); - oporezivanje porezom na dodanu vrijednost

Stručno usavršavanje zaposlenika

Stupanj dovršenosti nekretnina 31.12.1997.

Subvencije u javnom otočkom prijevozu

Subvencije za brodske nerentabilne linije

Sudjelovanje samostalnog umjetnika u televizijskoj emisiji

Sudjelovanju u troškovima istraživanja i razvoja unutar grupe međunarodno povezanih društava

Sudske pristojbe - prijava u stečajnu masu

Sufinanciranje zapošljavanja od zavoda

Suglasnost na pravila nagradne igre

Suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina od strane osobe

Suradnja u području gospodarstva s Federacijom Bosne i Hercegovine

Sveučilišna skripta - primjena porezne stope

Svježe mlijeko obogaćeno vitaminima - oporezivanje

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se