Službena mišljenja Ministarstva financija

Pretražite mišljenja Ministarstva financija po abecedi:

ABCČDEFGHIJKL-LJMN-NJOPRSŠTUVZŽ

Vođenje računovodstva putem interneta

Vjerodostojne isprave o nastanku troškova službenog putovanja

Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine

Vrijednost imovine pri prijelazu s oporezivanja dohotka na dobit

Vođenje poslovnih knjiga u inozemstvu za obveznika poreza na dobit u Hrvatskoj

Visina kazne zbog nepravovremenog podnošenja porezne prijave

Vjerodostojne isprave o izdacima za službena putovanja

Vođenje knjige prometa

Visina kazne zbog nepravovremenog podnošenja porezne prijave

Vrijednosni papiri - oporezivanje

Vrijednost zemljišta u primljenim predujmovima za buduće isporuke građevinskih objekata

Valutna klauzula u računu - iskazivanje i oporezivanje

Vata i sterilna gaza - oporezivanje

Vjerodostojnost računa - kopija računa

Vjerske zajednice - izgradnja objekta i povrat PDV

Vjerske zajednice - izvanredno oslobođenje od PDV

Vjerske zajednice - pravo na oslobođenje plaćanja PDV

Vjerske zajednoice - pravo na odbitak pretporeza

Vještačenje sudskog vještaka - neuropsihijatra

Vlasništvo nad nekretninama - stjecanje vlasništva

Vlastita potrošnja - oporezivanje i pravo na odbitak pretporeza

Vlastita potrošnja za potrebe posade broda

Vozila za prijevoz invalida - oslobođenje od plaćanja poreza

Vrijednosnice - promet

Vrijednost nekretnina pri prijenosu gospodarske cjeline

Vatrogasna vozila - kupljena ili darovana

Vino - uvoz iz federacije bih

Vino u rinfuzi - uvoz

Voćna vina - svrstavanje u alkoholna ili bezalkoholna pića i oporezivanje

Voćni sokovi i sokovi od povrća te voćni sirupi - oporezivanje

Više osnova za plaćanje doprinosa po osnovi plaće i po osnovi obrta

Vraćanje oduzetih nekretnina

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se