Službena mišljenja Ministarstva financija

Pretražite mišljenja Ministarstva financija po abecedi:

ABCČDEFGHIJKL-LJMN-NJOPRSŠTUVZŽ

Zahtjev za promjenu osobnoga identifikacijskog broja

Zastara obračuna i plaćanja poreza na dohodak

Zastara prava na naplatu poreza i mogućnosti uknjižbe vlasništva

Zastara prava na naplatu poreznog duga

Zastupanje po službenoj dužnosti - pravo na naknadu

Zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju

Zatvaranje samostalne djelatnosti - utvrđivanje primitaka po osnovi evidentiranih potraživanja

Zatezne kamate na porez i prirez na dohodak i doprinose pri obračunu i isplati plaća po sudskoj presudi

Zaštitna kamata - izračunavanje

Zaštitna kamata na području posebne državne skrbi

Zaštitna kamata na porezni gubitak za 1997. g.

Zaštitna kamata na povećanje vlastitog kapitala

Zaštitna kamata za 1998.

Zaštitna kamata za 1999. godinu

Zaštitna kamata za 1999. godinu

Zaštitna kamata za 2000. godinu

Zaštitne kamate - obračunavanje

Zatezna kamata - oporezivanje kod domaćeg i inozemnog poduzetnika

Zatezne kamate na zakašnjela plaćanja u inozemstvo - porez po odbitku -

Zastara obveze i prekid zastare prava na naplatu komorskog doprinosa

Zdravstveni djelatnici privatne prakse - oprezivanje

Zet (kćerkin suprug) član obitelj kao uzdržavani član - ostvarivanje prava na odbitak

Zabrana raspolaganja novčanim sredstvima na računu poreznog obveznika

Zahtjev općne za uvidom u porezne kartice poreznih obveznika

Zahtjev za povrat poreza na dohodak iz mirovine

Zakup poslovnog prostora - oporezivanje

Zaposlenici iz inozemstva upućeni na rad u Republiku Hrvatsku - oporezivanje dohotka

Zaštitna kamata za 2000. godinu

Zaštitna radna odjeća - oporezivanje

Zdravstvene usluge i ortopedska pomagala - uputa za ostavrivanje prava po godišnjoj prijavi

Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost na temelju osobne iskaznice

Znanstveni časopisi - oporezivanje, može li stopom 0%

Znanstvena istraživanja u sklopu programa EU za razmjenu - oporezivanje

Znanstveni časopis - oslobođenje od PDV

Znanstvena konferencija na brodu

Znanstveni časopisi stranih izdavača - oslobođenje od plaćanja PDV-a i carine

Zajamčena cijena šećera i sirovog repičinog ulja

Zajednička pričuva - plaćanje

Zakup oglasne ploče

Zakup poslovnog prostora - plaćanje ulaganjem u prostor

Zakupnina -obračunavanje PDV i plaćanje računa cesijom

Zakupodavac - obveznik PDV

Zamjena isporuke u jamstvenom roku

Zamjena vozila u garantnom roku

Zastupanje u prodaji polica osiguranja koje obavlja banke

Zavod za javno zdravstvo - obveznik PDV

Zbirka viceva vicoteka - primjena porezne stope

Zdravstvene usluge koje obavlja trgovačko društvo

Zdravstvene usluge u poliklinikama

Zdravstvene ustanove za rehabilitaciju

Zlatni i srebrni medaljoni

Zamjena kave koje sadrže kavu (cappuccino baze) - uvoz

Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o osobnom identifikacijskom broju

Zahtjev za dodjelu osobnog identifikacijskog broja za stambenu zgradu

Zahtjevi za dodjelu osobnih identifikacijskih brojeva stambenim zgradama

Zakup dijela domova zdravlja

Zahtjev za dodjelu osobnoga identifikacijskog broja stečajnoj masi

Zahtijev za preknjiženje dugovanja po ortačkom ugovoru

Zadruge koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi - oslobođenje od PDV-a

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se