Službena mišljenja Ministarstva financija

Pretražite mišljenja Ministarstva financija po abecedi:

ABCČDEFGHIJKL-LJMN-NJOPRSŠTUVZŽ

Rabljena motornih vozila - oporezivanje prometa

Rad honorarnih suradnika - obračun i plaćanje doprinosa

Rad honorarnih suradnika novinara - obračun i plaćanje doprinosa

Rad honorarnih suradnika novinara - obračun i plaćanje doprinosa

Rad kućnih pomoćnica - oporezivanje

Radijska i tv pretplata

Radni strojevi, traktori i mopedi - oporezivanje

Radovi financirani iz Europske unije - oporezivanje

Raskid kupoprodajnog ugovora - vraćanje plaćenog poreza

Raskid ugovora - porez na promet nekretnina

Raskid ugovora i pravo na povrat poreza

Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju - naplata poreza

Raskid ugovora o kupoprodaji nekretnine i povrat poreza

Raskid ugovora o najmu i povrat poreza

Raskid ugovora o prodaji automobila - povrat plaćenog posebnog poreza na promet rabljenih osobnih automobila

Raskid ugovora o zajednič;kom obavljanju odvjetničke djelatnosti

Raskid ugovora o zajedničkom obavljanju odvjetničke djelatnosti

Raskig ugovor o kuporodaju automobila - mogućnost povrata posebnog poreza

Raspolaganje imovinom pod upravom Republike Hrvatske

Rastavljeni roditelji i uzdržavanje djece - pravo na osobni odbitak

Ratne štete i plaćanje PDV

Ratni vojni invalidi iz dr - uvoz automobila

Razdoblja obračuna poreza - mogućnosti izmjene razdoblja

Razdoblje oporezivanja kod stečaja

Razdoblje oporezivanja porezom na dobit

Razlika između knjigovodstvene i tržišne vrijednosti kao ulog društva majke u društvo kćeri

Razminiranje i nabava opreme - usluge

Razminiranje zemljišta

Razrez poreza na dohodak od poljoprivrede

Razrijeđeni voćni sokovi - oporezivanje

Računi i porezne evidencije

Računi za gotovinski promet

Redoslijed naplate obveza prema rješenju nadležnog poreznog tijela

Reeksportni poslovi - oslobođenja PDV

Registracija vozila obrtnika

Registracija vozila u sustavu PDV i posebnih poreza od 1. siječnja 1998.

Regos - obavijesti o novčanim vrijednostima imovine i potvrda o podacima u registru

Reklamni materijal primljen iz inozemstva

Rekonstrukcija nekretnine i dogradnja postojeće nekretnine

Remitenda - utvrđivanje i oporezivanje

Remitenda izdanja izvezenh u inozemstvo - oporezivanje

Remitenda neprodanih izdanja - priznavanje manjka

Remitenda neprodanih časopisa izvezenih u inozemstvo koji se ne vraćjau u zemlju

Rent a car i leasing vozila - obračunavanje PDV

Repromaterijal - nabava za znanstveno istraživačke projekte za EZ

Restrukturiranje trgovačkih društava - porez na promet nekretnina

Revalorizacija - povećanje vrijednosti dugotrajne imovine

Revalorizacija dionica u 1993. godini

Revalorizacija i amortizacija - priznavanje rashoda

Revalorizacija imovine na privremeno nedostupnom području

Revizijske usluge - oporezivanje porezom na dobit i porezom na dodanu vrijednost

Rezani duhan - oporezivanje

Rezervacija hotelskog smještaja - naknada za rezervaciju

Rezerviranja za neizvjesnu naplatu potraživanja

Rezerviranja za nenaplaćena potraživanja

Rezerviranja za rashode kod štedno-kreditnih zadruga

Rezerviranja za troškove započetog investicijskog održavanja

Rezerviranje budućih troškova

Ribolovne dozvole za sportski ribolov - osnovica za obračunavanje PDV

Ribolovne dozvole za športsko-rekreacijski ribolov

Rokovi za knjiženje u knjizi primitaka i izdataka

Rukavice pvc za jednokratnu upotrebu

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se