Službena mišljenja Ministarstva financija

Pretražite mišljenja Ministarstva financija po abecedi:

ABCČDEFGHIJKL-LJMN-NJOPRSŠTUVZŽ

Talijanski institut za vanjsku trgovinu (I.C.E.) - izuzeće od plaćanja PDV-a

Tarifa upravnih pristojbi - primjena Tarife

Tehnička literatura - primjena nulte stope

Telekomunikacijske usluge između domaćih subjekata

Telekomunikacijske usluge od HT - specifikacija usluga u računu

Telekomunikacijske usluge za inozemnog naručitelja

Temeljni kapital pripajajućih društava - povećanje

Terenski dodatak - isplata izaslanim ranicima

Terenski dodatak - oporezivanje

Terenski dodatak - utvrđivanje visine i pravo na isplatu

Terenski dodatak u inozemstvu

Terenski dodatak u zemlji

Terećenje troškovima poslovne jedinice u inozemstvu - oporezivanje

Traka registar blagajne

Traktor, moped, auto-prikolica, samogradnja vozila

Transfer sredstava s jednog društva u drugo radi izgradnje sustavne javne odvodnje

Transferi sredstava u komunalnoj djelatnosti

Transferne cijene i njihova kontrola tijekom inspekcijskog nadzora

Trenutak nastanka porezne obveze kod izdavanja računa odnosno privremenih situacija u graditeljskoj djelatnosti

Trgovac pojedinac u Registru poreznih obveznika (RPO)

Trgovanje udjelima (vrijednosnim papirima) - oporezivanje

Trgovački putnik djelatnost - oporezivanje

Trgovački putnik, agent, zastupnik - oporezivanje

Trgovačko društvo u stečaju - obveznik poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine

Trgovačko društvo u stečaju - obveznik poreza na tvrtku

Trgovina cvijećem, voćem i povrćem

Trgovina u inozemstvu

Troškovi amortizacije - priznavanje troškova ako se ne koristi cijeli objekt

Troškovi automobila - rashodi

Troškovi distributera robe široke potrošnje na hrvatskom tržištu koji terete inozemnog principala- obračunavanje PDV-a

Troškovi istraživanja i razvoja u povezanim društvima - sudjelovanje i porezno priznavanje

Troškovi nastali u svezi prikupljanja otpadne ambalaže

Troškovi noćenja na službenom putovanju priznaju se u visini stvarnih izdataka cijene noćenja s doručkom

Troškovi prehrane mladih znanstvenika

Troškovi prijevoza uvezenih dobara

Troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla

Troškovi promidžbe i marketinga te servisiranje strojeva od strane inozemne firme

Troškovi promidžbe uvođenja novih proizvoda

Troškovi putovanja, smještaja i prehrane članova amaterskih športskih klubova

Troškovi reprezentacije i promidžbe pri oporezivanju dobiti

Troškovi seminara - knjiženje u poslovne izdatke

Troškovi sistematskih pregleda

Troškovi službenih putovanja - isplate nezaposlenicima

Troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama koji se isplaćuju vanjskim suradnicima - porezni tretman

Troškovi smještaja i prehrane za sudionike seminara

Troškovi smještaja i prehrane za sudionike seminara

Troškovi smještaja za stranca - porezni tretman

Troškovi usluga pri uvozu dobara - oporezivanje

Troškovi za kupljenu odjeću

Troškovi za privatne potrebe, izuzimanja i nepriznati rashodi - porezni tretman

Tržišna vrijednost nekretnina kao osnovica za obračun poreza

Tržišna vrijednost nekretnina kod kupoprodaje u stečaju

Tumačenje Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

Tumačenje Zakona o upravnim pristojbama

Tumačenje Zakona po kojem je osoba

Tumačenje odredaba međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju

Tumačenje odredbi o ograničenju odbitka pretporeza

Tumačenje odredbi članka 71. Pravilnika o pdv-u (NN 149/09)

Tumačenje primjene članka 8. stavak 3. Zakona o PDV-u članka 103. Pravilnika o PDV-u

Tumačenje čl. 87 zakona o doprinosima za obvezna osiguranja

Tumačenje članka 10 a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Tumačenje članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak

Tumačenje članka 64. stavak 1. zakona o dos

Tumačnje pojma čelnik poreznog tijela

Turistička djelatnosti - oporezivanje

Turistička usluga zaračunana stranoj turističkoj agenciji ili drugoj stranoj pravnoj osobi

Turistička članarina - obveznici plaćanja

Turistička članarina - privatne ljekarne

Turistička članarina -djelatnost mjenjačkih poslova

Turističke agencije u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Turističke agencije u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Turističke karte - besplatna podjela

Turističke usluge organiziranog boravka stranaca plaćene iz inozemstva

Turističke zajednice - obveznici PDV-a

Turistički vodič - oporezivanje

Turistički vodiči i dnevnici - primjena porezne stope

Tuzemne donacije - oslobođenje od plaćanja PDV-a prilikom izgradnje

Tuzemni dohodak inozemnih poreznih obveznika - način isplateautorskog honorara

Tuzemni dohodak od samostalne djelatnosti inozemnih poreznih obveznika

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se