Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koje su pojedini kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koristili za financiranje izborne promidžbe ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
18 4.2.2005 Cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koje su pojedini kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koristili za financiranje izborne promidžbe

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

310

Na temelju čl. 6.L123930 st. 3. Zakona o financiranju izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 105/04) Državno izborno povjerenstvo objavljuje

CJELOVITO IZVJEŠĆE

O VISINI I IZVORIMA SREDSTAVA KOJE SU POJEDINI KANDIDATI ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE KORISTILI ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

I.

Državno izborno povjerenstvo priredilo je ovo izvješće na temelju podataka o visini i izvoru utrošenih sredstava koja su koristili za izbornu promidžbu primljenih od kandidata za izbor predsjednika Republike Hrvatske.

Primljeni podaci su poredani abecednim redom kandidata.

II.

1. Podaci primljeni od kandidatkinje
Đurđe Adlešić

1.1. VLASTITA SREDSTVA KANDIDATA – nisu prijavljena

1.2. DAROVI DOMAĆIH FIZIČKIH OSOBA

1.2.1. U KUNAMA

1.2.1.1.Izvor sredstava – stranački volonteri
(osobe nisu poimence navedene) 150.000,00 kuna

Ukupno: 150.000,00 kuna

1.2.2. U STRANOJ VALUTI – nisu prijavljeni

1.2.3. DAROVI U USLUGAMA

1.2.3.1.Kandidatkinja navodi da je primila razne usluge od stranačkih volontera (osobe nisu poimence

navedene) u vidu troškova telefona, telefaksa i troškova prijevoza

procijenjene vrijednosti 50.000,00 kuna.

Ukupna protuvrijednost darova u
uslugama je: 50.000,00 kuna

1.2.4. DAROVI U STVARIMA – nisu prijavljeni

1.3. DAROVI DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA

1.3.1. U KUNAMA

1.3.1.1.Hrvatska socijalno-liberalna stranka, Zagreb,
Zrinjevac 17 u iznosu od 1.263.540,00 kuna

Ukupno: 1.263.540,00 kuna

1.3.2. U STRANOJ VALUTI – nisu prijavljeni

1.3.3. DAROVI U USLUGAMA – nisu prijavljeni

1.3.4. DAROVI U STVARIMA – nisu prijavljeni

1.4. SVEUKUPNA VRIJEDNOST
SREDSTAVA (1. 1. do 1. 3.) 1.463.540,00 kuna

2. Podaci primljeni od kandidata
Miroslava Blaževića

2.1. VLASTITA SREDSTVA

KANDIDATA 738.000,00 kuna

2.2. DAROVI DOMAĆIH FIZIČKIH OSOBA – nisu prijavljeni

2.3. DAROVI DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA – nisu prijavljeni

2.4. SVEUKUPNA VRIJEDNOST
SREDSTAVA (2. 1. do 2. 3.) 738.000,00 kuna

3. Podaci primljeni od kandidata
Ljube Ćesića, dipl. ing. prometa

3.1. VLASTITA SREDSTVA
KANDIDATA 758.754,30 kuna

Kandidat napominje da je navedena vlastita sredstva osigurao prodajom svojega osobnog vozila marke Mercedes.

3.2. DAROVI DOMAĆIH FIZIČKIH OSOBA – nisu prijavljeni

3.3. DAROVI DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA – nisu prijavljeni

3.4. SVEUKUPNA VRIJEDNOST
SREDSTAVA (3. 1. do 3. 3.) 758.754,30 kuna

4. Podaci primljeni od kandidatkinje
Jadranke Kosor, dipl. iur.

4.1. VLASTITA SREDSTVA KANDIDATA – nisu prijavljena

4.2. DAROVI DOMAĆIH FIZIČKIH OSOBA – nisu prijavljeni

4.3. DAROVI DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA

4.3.1. U KUNAMA

4.3.1.1.Hrvatska demokratska zajednica, Zagreb,
Trg žrtava fašizma 4 u iznosu od 6.438.926,31 kuna

Ukupno: 6.438.926,31 kuna

4.3.2. U STRANOJ VALUTI – nisu prijavljeni

4.3.3. DAROVI U USLUGAMA – nisu prijavljeni

4.3.4. DAROVI U STVARIMA – nisu prijavljeni

4.4. SVEUKUPNA VRIJEDNOST
SREDSTAVA (4. 1. do 4. 3.) 6.438.926,31 kuna

5. Podaci primljeni od kandidatkinje
Doris Košta

5.1. VLASTITA SREDSTVA
KANDIDATA 150.000,00 kuna

5.2. DAROVI DOMAĆIH FIZIČKIH OSOBA

5.2.1. U KUNAMA

5.2.1.1. Kandidatkinja navodi da je primila uplatu građanina u iznosu od 1.000,00 kuna na račun u Podravskoj banci d.d. (osoba nije poimence navedena).

Ukupno: 1.000,00 kuna

5.2.2. U STRANOJ VALUTI – nisu prijavljeni

5.2.3. DAROVI U USLUGAMA – nisu prijavljeni

5.2.4. DAROVI U STVARIMA – nisu prijavljeni

5.3. DAROVI DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA – nisu prijavljeni

5.4. SVEUKUPNA VRIJEDNOST
SREDSTAVA (5.1. do 5.3.) 151.000,00 kuna

6. Podaci primljeni od kandidata
dr. sc. Ante Kovačevića

6.1. VLASTITA SREDSTVA

KANDIDATA 90.700,00 kuna

6.2. DAROVI DOMAĆIH FIZIČKIH OSOBA

6.2.1. U KUNAMA – nisu prijavljeni

6.2.2. U STRANOJ VALUTI – nisu prijavljeni

6.2.3. DAROVI U USLUGAMA – nisu prijavljeni

6.2.4. DAROVI U STVARIMA

6.2.4.1.Ilija Đaković, »M&T Kristal«,
Dubrovnik, Kriva 7 (plakati) 3.800,00 kuna

6.2.4.2.»Spartak«, Velika Gorica,
Mala kosnica 3 (letci) 4.000,00 kuna

Ukupno: 7.800,00 kuna

6.3. DAROVI DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA

6.3.1. U KUNAMA

6.3.1.1.»INERO« d.o.o. (TV emisija)
u iznosu od 36.600,00 kn

Ukupno: 36.600,00 kuna

6.4. SVEUKUPNA VRIJEDNOST
SREDSTAVA (6. 1. do 6. 3.) 135.100,00 kuna

7. Podaci primljeni od kandidata
dr. sc. Slavena Letice

7.1. VLASTITA SREDSTVA KANDIDATA – nisu prijavljena

7.2. DAROVI DOMAĆIH FIZIČKIH OSOBA – nisu prijavljeni

7.3. DAROVI DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA

7.3.1. U KUNAMA

7.3.1.1.Udruga »Neovisni predsjednik«, Zagreb,
Kneza Mislava 14 u iznosu od 230.680,00 kuna

7.3.1.2.Hrvatska stranka prava u iznosu od 64.757,00 kuna

7.3.1.3.DIP Karlovac u iznosu od 14.823,00 kuna

Ukupno: 310.260,00 kuna

7.3.2. U STRANOJ VALUTI – nisu prijavljeni

7.3.3. DAROVI U USLUGAMA

7.3.3.1.POP&POP, Zagreb, Novomarovska 27
u iznosu od 65.000,00 kn
(dizajn, vizualni identitet)

Ukupna protuvrijednost darova
u uslugama je: 65.000,00 kuna

7.3.4. DAROVI U STVARIMA

7.3.4.1.POP&POP, Zagreb, Novomarovska 27
u iznosu od 110.000,00 kn
(razni promidžbeni materijal)

Ukupna protuvrijednost darova
u stvarima je: 110.000,00 kuna

7.4. SVEUKUPNA VRIJEDNOST
SREDSTAVA (7. 1. do 7. 3.) 485.260,00 kuna

Kandidat napominje da u izvještaj nije uključio procijenjenu vrijednost volonterskog rada izbornog tima u iznosu od cca 250.000,00 kn.

8. Podaci primljeni od kandidata
Stjepana Mesića, dipl. iur.

8.1. VLASTITA SREDSTVA
KANDIDATA 1.000.000,00 kuna

Kandidat napominje da se radi o sredstvima isplaćenima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Riječ je o sredstvima na koja je kandidat ostvario pravo jer je na izboru dobio preko 10% glasova sukladno članku 16.L123932 Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 22/92, 42/92 – isp., 71/97).

8.2. DAROVI DOMAĆIH FIZIČKIH OSOBA

8.2.1. U KUNAMA

8.2.1.1 Obitelj Mesić Stjepana, Zagreb,
Ilica 87 100.000,00 kuna

8.2.1.2 Starčević Ljerka, Zagreb,
Perjavica 65 98.000,00 kuna

8.2.1.3 Željko Jurković, Zagreb, Republike
Austrije 3 92.500,00 kuna

8.2.1.4 Mazić Jelica, Zagreb,
Pavletićeva 6 86.000,00 kuna

8.2.1.5 Ivaković Rafo, Zagreb,
Lonjička 11a 85.000,00 kuna

8.2.1.6 Obrad Mladen 75.100,00 kuna

8.2.1.7 Roglić Branko, Podstrana,
Tješimirova 22 75.000,00 kuna

8.2.1.8 Habuš Zvonko, Zagreb,
Streljačka 5 75.000,00 kuna

8.2.1.9 Mladen Šarić, Zagreb, Freudeova 1 75.000,00 kuna

8.2.1.10Čleković Mladen, Zagreb,
Šublinov breg 11 75.000,00 kuna

8.2.1.11Ilić Miroslav, Zagreb,
Lonjička 110 75.000,00 kuna

8.2.1.12Darko Marinac 70.000,00 kuna

8.2.1.13Čleković Mikaela, Zagreb,
Šublinov breg 13 65.000,00 kuna

8.2.1.14Dragović Ljiljana, Zagreb,
Mazinova 17 65.000,00 kuna

8.2.1.15Mirjana Štengl, Zagreb,
Gračanska 9 65.000,00 kuna

8.2.1.16Mazić Jelica, Zagreb,
Pavletićeva 6 64.000,00 kuna

8.2.1.17Balog Josip, Zagreb, Jamine 63 60.000,00 kuna

8.2.1.18Tomislav Pavliško, Zagreb,
Borčec 75 54.183,24 kuna

8.2.1.19Andrija Vranković 50.000,00 kuna

8.2.1.20Miroslav Smiljanec 50.000,00 kuna

8.2.1.21Krištović Željko 40.000,00 kuna

8.2.1.22Karlo Žagar, Zagreb, Goljački
ogranak 2 40.000,00 kuna

8.2.1.23Karlo Žagar, Zagreb, Goljački
ogranak 2 40.000,00 kuna

8.2.1.24Franović Anica-Elizabeta, Zagreb,
1. Kosirnikova 14 40.000,00 kuna

8.2.1.25Ljerka Berišić 30.000,00 kuna

8.2.1.26Ana Stavljenić-Rukavina, Zagreb,
A. Šenoe 27 25.000,00 kuna

8.2.1.27Silvije Degen, Zagreb,
Branimirova 5 25.000,00 kuna

8.2.1.28Nikola Turčić 25.000,00 kuna

8.2.1.29Majstorović Biserka, Zagreb,
Remetinečki gaj 21a 25.000,00 kuna

8.2.1.30Majstorović Biserka, Zagreb,
Remetinečki gaj 21a 23.000,00 kuna

8.2.1.31Josip Andrić, Lopar, Lopar 119 22.222,00 kuna

8.2.1.32Petar Berišić, Zagreb 20.000,00 kuna

8.2.1.33Stjepan i Marija Markušić,
Koprivnica, Vinica 35 20.000,00 kuna

8.2.1.34Gruden Stjepan, Donja Stubica,
Lepa Ves 136 20.000,00 kuna

8.2.1.35Gruden Stjepan, Donja Stubica,
Lepa Ves 136 20.000,00 kuna

8.2.1.36Katarinčić Ivanka, Karlovac,
Kaštel 39 20.000,00 kuna

8.2.1.37Dragica i Tomo Jurković, Gospić,
Zagrebačka 16 10.000,00 kuna

8.2.1.38Marinka Maras, Zagreb,
Pantovčak 194a 10.000,00 kuna

8.2.1.39Jadranka Bogović 10.000,00 kuna

8.2.1.40Fiket Miljenko i Jadranka 10.000,00 kuna

8.2.1.41Malbašić Miroslav, Velika Gorica,
Stanka Lučića 38 10.000,00 kuna

8.2.1.42Trbojević Slavica, Zagreb,
Zeleni trg 5 10.000,00 kuna

8.2.1.43Jurica Mikulić, Zagreb, Sachsova 4 7.500,00 kuna

8.2.1.44Breyer-Polimac Maša, Zagreb,
Frana Kršinića 9 7.000,00 kuna

8.2.1.45Tomo Jurković, Gospić,
Zagrebačka 16 5.000,00 kuna

8.2.1.46Kobal Josip, Draškovec 5.000,00 kuna

8.2.1.47Franović Antun, Zagreb, Stube
Drage Perovića 14 5.000,00 kuna

8.2.1.48Blanka Majdek, Zagreb, Mrkšina 23 3.800,00 kuna

8.2.1.49Marijan Majdek, Zagreb, Mrkšina 23 3.800,00 kuna

8.2.1.50Marija Tomić, S. Brod, Kozarčeva 3 3.000,00 kuna

8.2.1.51Mato Bardak 2.000,00 kuna

8.2.1.52Tomakuć Matija 1.000,00 kuna

8.2.1.53Vinković Marija 1.000,00 kuna

8.2.1.54Mato Vinković, Slavonski Brod 1.000,00 kuna

8.2.1.55Kazimir Perković 1.000,00 kuna

8.2.1.56Glavina Drago777,77 kuna Ukupno: 1.996.883,01 kuna

8.2.2. U STRANOJ VALUTI – nisu prijavljeni

8.2.3. DAROVI U USLUGAMA – nisu prijavljeni

8.2.4. DAROVI U STVARIMA – nisu prijavljeni

8.3. DAROVI DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA

8.3.1. U KUNAMA

8.3.1.1 SOLIDUM-ŽUŽIĆ d.o.o. 450.000,00 kuna

8.3.1.2 Arhitektonski studio d.o.o. 370.000,00 kuna

8.3.1.3 Kemokompleks d.o.o. 300.000,00 kuna

8.3.1.4 LIJANOVIĆI d.o.o. 200.000,00 kuna

8.3.1.5 DILJ, industrija građevnog
materijala 200.000,00 kuna

8.3.1.6 INGRA d.d. 150.000,00 kuna

8.3.1.7 INGRA-MAR d.o.o. 100.000,00 kuna

8.3.1.8 INGRA-GRADNJA d.o.o. 100.000,00 kuna

8.3.1.9 TBIC d.o.o. 100.000,00 kuna

8.3.1.10NAMJEŠTAJ MIMA d.o.o. 100.000,00 kuna

8.3.1.11SLAVONIJA IGM d.d. 100.000,00 kuna

8.3.1.12Adria-mar brodogradnja d.o.o. 83.000,00 kuna

8.3.1.13TEP-Tvornica elektroteh. proizv. 50.000,00 kuna

8.3.1.14KOM-ING d.o.o. 50.000,00 kuna

8.3.1.15Hidrocommerce d.o.o. 50.000,00 kuna

8.3.1.16PRONING DHI d.o.o. 50.000,00 kuna

8.3.1.17SAMOBORKA d.d. 50.000,00 kuna

8.3.1.18PARLUKS d.o.o. 50.000,00 kuna

8.3.1.19NC BETON PROIZVOD d.o.o. 40.000,00 kuna

8.3.1.20FRANK ANALAB d.o.o. 30.000,00 kuna

8.3.1.21ELEKTROMODUL d.o.o. 25.000,00 kuna

8.3.1.22MARTA d.o.o. 23.000,00 kuna

8.3.1.23VODOTEHNIKA d.d., Zagreb 20.000,00 kuna

8.3.1.24BALTAZAR, ugostiteljski obrt 20.000,00 kuna

8.3.1.25ARGUS-Veterinarska stanica d.o.o. 16.000,00 kuna

8.3.1.26MATRAL d.o.o. 12.000,00 kuna

8.3.1.27SAJAM AUTOMOBILA
ZAGREB d.d. 10.000,00 kuna

8.3.1.28FILIP TRADE d.o.o. 10.000,00 kuna

8.3.1.29DAMAMIR d.o.o. 10.000,00 kuna

8.3.1.30TIM ZIP d.o.o. 7.000,00 kuna

8.3.1.31JAKIĆ, keramičarski obrt 6.000,00 kuna

8.3.1.32JUL-COM d.o.o. 6.000,00 kuna

8.3.1.33D. DAKOVIĆ TRADE d.o.o. 6.000,00 kuna

8.3.1.34D. Daković-MONTAŽA IZOLAK
d.o.o. 5.000,00 kuna

8.3.1.35D. Daković-TERMOENERGET. 5.000,00 kuna

8.3.1.36ABM d.o.o. 5.000,00 kuna

8.3.1.37METALKOD d.o.o. 5.000,00 kuna

8.3.1.38ELNA KABEL d.o.o. 4.000,00 kuna

8.3.1.39ŽELJKO RAČKI I KOLEGE J.T.D. 4.000,00 kuna

8.3.1.40CESTAR d.o.o. 4.000,00 kuna

8.3.1.41BRODSKA POSAVINA d.d. 4.000,00 kuna

8.3.1.42Ljekarna 4.000,00 kuna

8.3.1.43IVING-BROD d.o.o. 4.000,00 kuna

8.3.1.44MIG d.o.o. 4.000,00 kuna

8.3.1.45PLIN-PROJEKT d.o.o. 4.000,00 kuna

8.3.1.46CESTE d.d. 4.000,00 kuna

8.3.1.47SIGURNOST-BUZOV d.o.o. 4.000,00 kuna

8.3.1.48TJ-PROM d.o.o. 4.000,00 kuna

8.3.1.49ELKO, ELEKTR. SERV. I
BIRO SHOP 3.000,00 kuna

8.3.1.50Frigos d.o.o. 3.000,00 kuna

8.3.1.51Stude B. 3.000,00 kuna

8.3.1.52BGS d.o.o. 2.000,00 kuna

8.3.1.53POSAVSKA HRVATSKA d.o.o. 2.000,00 kuna

8.3.1.54ARCUS d.o.o. 2.000,00 kuna

8.3.1.55VLATKO LIŠĆUK GIPS-gradnja 2.000,00 kuna

8.3.1.56SLAVONIJA BUS 2.000,00 kuna

8.3.1.57Odvjetnik Krnić Petar 2.000,00 kuna

8.3.1.58CESTAR d.o.o. 2.000,00 kuna

8.3.1.59BANKA BROD d.d. 2.000,00 kuna

8.3.1.60AUTOCENTAR DANKIĆ d.o.o. 2.000,00 kuna

8.3.1.61STABRA-TERM d.o.o. 2.000,00 kuna

8.3.1.62AMERICAN WAY d.o.o. 2.000,00 kuna

8.3.1.63Visokogradnja d.o.o. 2.000,00 kuna

8.3.1.64MOBY d.o.o. 1.000,00 kuna

8.3.1.65ONYX Pezer Ivica 1.000,00 kuna

8.3.1.66FESTUNG d.o.o. 1.000,00 kuna

8.3.1.67Stomatološka ord. Zdenko Raj 1.000,00 kuna

8.3.1.68Hrvoje Pracny-Pekara 1.000,00 kuna

8.3.1.69LIOR-MONTAŽA d.o.o. 1.000,00 kuna

8.3.1.70PIS-PVC STOLARIJA I
MET. GALANT. 1.000,00 kuna

8.3.1.71AUTO-MOTO VRANIĆ-VUKŠIĆ
d.o.o. 1.000,00 kuna

8.3.1.72Zdravstvena ustanova Ljekarna Slavo. 1.000,00 kuna

8.3.1.73INTERIJER MARKO 1.000,00 kuna

8.3.1.74EURO-BROD d.o.o. 1.000,00 kuna

8.3.1.75Privatna stomatološka ordinacija S. 1.000,00 kuna

8.3.1.76Zdjelarević Davor-proizvodnja gro. 1.000,00 kuna

8.3.1.77STARČEVIĆ d.o.o. 1.000,00 kuna

8.3.1.78ŠIPOŠ I PARTNERI
zaštita i sigurnost 1.000,00 kuna

8.3.1.79MIKIĆ, javno trgovačko društvo 1.000,00 kuna

8.3.1.80F.O.TRAFFICO d.o.o. 1.000,00 kuna

8.3.1.81ŠPRAJC THD d.o.o. 1.000,00 kuna

8.3.1.82WET-ĆIRIĆ d.o.o. 1.000,00 kuna

8.3.1.83HIRSCH d.o.o. 1.000,00 kuna

8.3.1.84METALPROIZVOD d.o.o. 500,00 kuna

8.3.1.85Kamate ZABA 104,19 kuna

8.3.1.86Socijaldemokratska partija Hrvatske 500.000,00 kuna

8.3.1.87Stranka demokratske akcije Hrvatske 20.000,00 kuna

8.3.1.88LIBRA, stranka libelarnih demokrata 60.000,00 kuna

Ukupno: 3.491.604,19 kuna

8.3.2. U STRANOJ VALUTI – nisu prijavljeni

8.3.3. DAROVI U USLUGAMA – nisu prijavljeni

8.3.4. DAROVI U STVARIMA – nisu prijavljeni

8.4. SVEUKUPNA VRIJEDNOST
SREDSTAVA (8.1. do 8.3.) 6.488.487,20 kuna

Kandidat napominje da je postupak revizije prikupljanja i trošenja sredstava za financiranje promidžbe za izbor Stjepana Mesića za predsjednika Republike Hrvatske provela revizorska tvrtka TBB*REV d.o.o. za reviziju i druge ekonomske usluge, Varaždin.

9. Podaci primljeni od kandidata
Borisa Mikšića

9.1. VLASTITA SREDSTVA
KANDIDATA 6.000.000,00 kuna

9.2. DAROVI DOMAĆIH FIZIČKIH OSOBA – nisu prijavljeni

9.3. DAROVI DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA – nisu prijavljeni

9.4. SVEUKUPNA VRIJEDNOST
SREDSTAVA (9.1. do 9.3.) 6.000.000,00 kuna

10. Podaci primljeni od kandidata
Ivića Pašalića, dr. med.

10.1. VLASTITA SREDSTVA
KANDIDATA 112.500,00 kuna

10.2. DAROVI DOMAĆIH FIZIČKIH OSOBA

10.2.1. U KUNAMA

10.2.1.1.Zdravko Marić iz Sesveta,
Varaždinska 16c u iznosu od 112.500,00 kuna

10.2.1.2.Marijan Škarić iz Zagreba,
B. Magovca 30 u iznosu od 2.800,00 kuna

10.2.1.3.Ante Raspudić iz Đakova, Lička 7
u iznosu od 75.000,00 kuna

10.2.1.4.Zdravko Čuljak iz Sesveta,
Bjelovarska 69 u iznosu od 112.500,00 kuna

10.2.1.5.Dinko Budić iz Sesveta,
Brestovečka 130 u iznosu od 150.000,00 kuna

10.2.1.6.Jure Mula iz Segeta Donjeg,
Vranjic u iznosu od 75.000,00 kuna

10.2.1.7.Mario Mikulić iz Zagreba,
H. Macanovića u iznosu od 1.000,00 kuna

10.2.1.8.Ante Nikolić iz Splita, Iločka 9
u iznosu od 112.500,00 kuna

10.2.1.9.Miljenko Plazibat iz Trilja,
Stari most u iznosu od 75.000,00 kuna

10.2.1.10.Martin Babić iz Zagreba,
Ogulinska 52 u iznosu od 150.000,00 kuna

10.2.1.11.Pero Jurišić iz Sesveta,
Garešnička 38 u iznosu od 112.500,00 kuna

10.2.1.12.Marko Sabljić iz Sesveta,
Soblinečka 77 u iznosu od 112.500,00 kuna

Ukupno: 1.091.300,00 kuna

10.2.2. U STRANOJ VALUTI – nisu prijavljeni

10.2.3. DAROVI U USLUGAMA – nisu prijavljeni

10.2.4. DAROVI U STVARIMA – nisu prijavljeni

10.3. DAROVI DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA

10.3.1. U KUNAMA – nisu prijavljeni

10.3.2. U STRANOJ VALUTI

10.3.2.1.Koordinacija Hrvatskoga bloka, Švicarska
u iznosu od 2.000,00 EUR

10.3.2.2.Koordinacija Hrvatskoga bloka, Njemačka
u iznosu od 2.000,00 EUR

Ukupno: 4.000,00 EUR

što preračunato u kune iznosi ukupno: 30.000,00 kuna

10.3.3. DAROVI U USLUGAMA – nisu prijavljeni

10.3.4. DAROVI U STVARIMA – nisu prijavljeni

10.4. SVEUKUPNA VRIJEDNOST
SREDSTAVA (10.1. do 10.3.) 1.233.800,00 kuna

11. Podaci primljeni od kandidata
dr. sc. Tomislava Petraka

11.1. VLASTITA SREDSTVA KANDIDATA – nisu prijavljena

11.2. DAROVI DOMAĆIH FIZIČKIH OSOBA – nisu prijavljeni

11.3. DAROVI DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA

11.3.1. U KUNAMA

11.3.1.1.Hrvatska pučka stranka u iznosu od 37.257,24 kuna

Ukupno: 37.257,24 kuna

11.3.2. U STRANOJ VALUTI – nisu prijavljeni

11.3.3. DAROVI U USLUGAMA – nisu prijavljeni

11.3.4. DAROVI U STVARIMA – nisu prijavljeni

11.4. SVEUKUPNA VRIJEDNOST
SREDSTAVA (11.1. do 11.3.) 37.257,24 kuna

12. Podaci primljeni od kandidata
Miroslava Rajha

12.1. VLASTITA SREDSTVA
KANDIDATA 1.000,00 kuna

12.2. DAROVI DOMAĆIH FIZIČKIH OSOBA

12.2.1. U KUNAMA

12.2.1.1.Gerhard Sattler iz Zagreba, Ilica 73
u iznosu od 2.000,00 kuna

12.2.1.2.Vjeran Milković iz Oriovca, Kunjik 51
u iznosu od 500,00 kuna

Ukupno: 2.500,00 kuna

12.2.2. U STRANOJ VALUTI – nisu prijavljeni

12.2.3. DAROVI U USLUGAMA – nisu prijavljeni

12.2.4. DAROVI U STVARIMA – nisu prijavljeni

12.3. DAROVI DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA

12.3.1. U KUNAMA

12.3.1.1.Hrvatska stranka mladih iz Zaprešića
u iznosu od 4.000,00 kuna

Ukupno: 4.000,00 kuna

12.3.2. U STRANOJ VALUTI – nisu prijavljeni

12.3.3. DAROVI U USLUGAMA – nisu prijavljeni

12.3.4. DAROVI U STVARIMA – nisu prijavljeni

12.4. SVEUKUPNA VRIJEDNOST
SREDSTAVA (12.1. do 12.3.) 7.500,00 kuna

III.

Državno izborno povjerenstvo izvješćuje da je kandidat Mladen Kešer dostavio dana 3. veljače 2005. cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koja je koristio za izbornu promidžbu.

1. VLASTITA SREDSTVA
KANDIDATA 44.445,43 kuna

2. DAROVI DOMAĆIH FIZIČKIH OSOBA

2.1. U KUNAMA – nisu prijavljeni

2.2. U STRANOJ VALUTI – nisu prijavljeni

2.3. DAROVI U USLUGAMA

2.3.1. Goran Mikinac, Križevci, informatika 6.000,00 kuna

2.3.2. Davor Sokać, Križevci, zaštita 5.000,00 kuna

2.3.3. Renata Picig, Kalnik, tajnica 2.000,00 kuna

2.3.4. Ivan Biškup, Kalnik, glavni tajnik 5.000,00 kuna

2.3.5. Tomislav Golub, Kalnik, logistika 3.000,00 kuna

2.3.6. Saša Konac, Bjelovar, dizajn 6.000,00 kuna

2.3.7. Ivan Njegovac, Žabno, operativa 10.000,00 kuna

Ukupno: 37.000,00 kuna

2.4. DAROVI U STVARIMA – nisu prijavljeni

3. DAROVI DOMAĆIH PRAVNIH OSOBA

3.1. U KUNAMA – nisu prijavljeni

3.2. U STRANOJ VALUTI – nisu prijavljeni

3.3. DAROVI U USLUGAMA

3.3.1. Lovreković d.o.o., tisak 20.000,00 kuna

Ukupna protuvrijednost darova
u uslugama je: 20.000,00 kuna

3.4. DAROVI U STVARIMA – nisu prijavljeni

4. SVEUKUPNA VRIJEDNOST
SREDSTAVA (od 1. do 3.) 101.445,43 kuna

Klasa: 020-03/04-14/60

Urbroj: 599-05-01

Zagreb, 3. veljače 2005.

Predsjednik
Ivica Crnić, dipl. iur., v. r.

Pouka o pravnom lijeku

Kandidati koji su sudjelovali u postupku izbora za predsjednika Republike Hrvatske imaju pravo podnijeti pisani prigovor radi povrede odredbi Zakona o financiranju izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike HrvatskeL123934 (»Narodne novine«, broj 105/04) Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, u Zagrebu, Opatička 8 u roku 48 sati od dana objave ovih podataka u »Narodnim novinama«.

zatvori
Cjelovito izvješće o visini i izvorima sredstava koje su pojedini kandidati za predsjednika Republike Hrvatske koristili za financiranje izborne promidžbe
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !