Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Deklaracija o vanjskoj politici Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
68 14.07.1993 Deklaracija o vanjskoj politici Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 111.L22887 Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike HrvatskeL22886, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30 lipnja 1993. donio je

DEKLARACIJU

o vanjskoj politici Republike Hrvatske

I.

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske prihvaćajući Izvješće Vlade Republike Hrvatske o vanjskoj politici, podržava napore Predsjednika Republike i Vlade Republike Hrvatske za mirnu uspostavu ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske na cijelom državnom području.

II.

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske zahtijeva da se svaki sporazum o mandatu UNPROFOR-a na teritoriju Republike Hrvatske zaključi s Republikom Hrvatskom, kao međunarodno priznatom državom i samostalnim subjektom međunarodnog prava. Stoga se zahtijeva, da se mandat UNPROFOR-a u Republici Hrvatskoj odvoji od mandata mirovnih snaga u susjednoj Republici Bosni i Hercegovini kao i Republici Makedoniji.

III.

U uvjerenju da će pomoći sadašnjem mirovnom procesu, izražava se suglasnost da se mandat UNPROFOR-a na teritoriju Republike Hrvatske produži za razdoblje od mjesec dana. Ukoliko u tom roku dođe do provođenja rezolucije Vijeća sigurnosti Organizacije ujedinjenih naroda broj 769. o rasporedu snaga UNPROFOR-a na granice Republike Hrvatske sa Republikom Bosnom i Hercegovinom i "Saveznom Republikom Jugoslavijom" i rezolucije broj 815. o teritorijalnom integritetu i cjelovitosti Republike Hrvatske, iskazuje se spremnost za daljnje produženje mandata UNPROFOR-a u Republici Hrvatskoj, pod novim uvjetima.

IV.

Podržava se državna cjelovitost samostalne i suverene, međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine te ustavnopravno definiranje državnog ustrojstva prema dogovoru triju konstitutivnih naroda.

V.

Podržava se vođerije politike suradnje sa svim državama, a osobito sa susjednima, na temeljima međunarodnog prava i odluka Konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji.

VI.

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske obvezuje Vladu Republike Hrvatske da:

1) ustraje u pronalaženju mirnog rješenja u provođenju rezolucije Vijeća sigurnosti Organizacije ujedinjenih naroda. a napose rezolucija 759. i 815.;

2) inzistira i osigura dosljednu primjenu Vanceova plana na teritoriju Republike Hrvatske, a osobito mirnog uspostavljanja ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske u tzv. UNPA zonama i potpunu kontrolu hrvatskih državnih granica te uklanjanja postojećih poteškoća u komunikacijama, cestovnom, željezničkom, telekomunikacijskom prometu, kao stavljanje u potpunu funkciju elektroenergetskih vodova, naftovoda i drugih objekata gospodarske infrastrukture;

3) redovito izvješćuje Sabor Republike Hrvatske o provedbi vanjske politike. Ova Deklaracija objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 018-01/93-01/01

Zagreb, 30. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Deklaracija o vanjskoj politici Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !