Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Deklaracija (o okončanju mandata UNPROFOR-a) – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 26.01.1995 Deklaracija zastupničkog doma sabora Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Podsjećajući na svoje ranije Zaključke i Rezolucije, kao i Zahtijevanje od 23. rujna 1994., te Odluku od 7. listopada 1994 godine.

Saslu?av?i Izvje?će o okončanju mandata Za?titnih snaga Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj ?to ga je u ime Vlade Republike Hrvatske podnio potpredsjednik i ministar vanjskih poslova dr Mate Granić, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici odr?anoj 27. siječnja 1995. donosi slijedeću

Deklaraciju

1. Nakon iscrpne rasprave slijedom Izvje?ća Vlade Reperblike Hrvatske o okončanju mandata Za?titnih snaga Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj, Sabor Republike Hrvatske zaključuje da Za?titne snage Ujedinjenih naroda (UNPROFOR) nisu ispunile Zahtijevanja Sabora iznesena u posebnoj Rezoluciji od 23. rujna 1994. godine te podr?ava Odluku Predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana o okončanju mandata mirovnih snaga s danom 31. o?ujka 1995. godine.

2. Sabor Republike Hrvatske podr?ava i usvaja temeljne ocjene iz Izvje?ća o okončanju mandata UNPROFOR-a na teritoriju Republike Hrvatske o neučinkovitosti snaga UNPROFOR-a i razlozima za okončanje njegova mandata, ?to ga je u ime Vlade Republike Hrvatske podnio potpredsjednik i ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić 25. siječnja 1995. godine.

3. U svjetlu podr?ke svekolike hrvatske javnosti i gotovo svih parlamentarnih stranaka odluci o okončanju mandala UNPROFOR-a. Sabor Republike Hrvatske jo? jednom nagla?ava kako pregovori te provedba svih temeljnih odredbi rezolucija Vijeća sigurnosti UN, odnosno mirna reintegracija okupiranih područja, ostaju trajni cilj i usmjerenje hrvatske politike.

Takvo se rje?enje mo?e i mora tra?iti polazeči isključivo od načela suverenosti i cjelovitosti teritorija Republike Hrvatske, Ustava Republike HrvatskeL32120 i Ustavnog zakona o ljudskim pravama i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj te visokih europskih standarda za?tite ljudskih prava, prava manjina i etničkih zajednica.

Odluka se Hrvatske stoga ne,mo?e i ne smije tumačiti kao otvaranje puta ratnoj opciji, naprotiv, riječ je o odluci kojoj je osnovni cilj ubrzati mirovni proces u interesu svih naroda i opčeg mira, stabilnosti i sigurnosti u području jugoistočne Europe.

4. Sabor odlučno odbija sve pritiske na Republiku Hrvatsku s ciljem da se odluka izmijeni, te jo? jednom poziva na nastavak pregovora o mirnoj reintegraciji, u nadi da će ti pregovori dovesti do uspostave cjelovitosti i vladavine prava u svakom dijelu hrvatske dr?ave, te normalizaciji ukupnih hrvatsko-srpskih odnosa.

5. Sabor obvezuje Vladu Republike Hrvatske da na temelju ove Deklaracije, Ustava Republike HrvatskeL32121 i Ustavnog zakona izradi Prijedlog programa i mjera za mirnu reintegraciju okupiranih područja Republike Hrvatske.

Klasa: 004-01/94-01/11

Zagreb. 27. siječnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

zatvori
Deklaracija (o okončanju mandata UNPROFOR-a) –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !