Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Dopuna popisa u Upisniku proizvođača šumskih sadnica ("Narodne novine", br. XX/07, XX/08, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 26.2.2007 Dopuna popisa u Upisniku proizvođača šumskih sadnica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

831

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 7.L326124 Zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama (»Narodne novine«, br. 68/98) objavljuje

DOPUNU POPISA

U UPISNIKU PROIZVOĐAČA ŠUMSKIH SADNICA

U Upisnik proizvođača šumskih sadnica koji se vodi temeljem odredbi članka 5. točke 4. Zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama upisuje se na zahtjev proizvođača Hrvatske šume d.o.o. Zagreb dopuna sljedećih rasadnika:
43. PIKET, ukupne površine 11,70 ha u Zemuniku Donjem, šumarija Zadar, Uprava šuma Podružnica Split s pravom proizvodnje šumskih sadnica listača i četinjača
44. SREDNJA RIJEKA, ukupne površine 2,63 ha u gospodarskoj jedinici Garjevica, šumarija Čazma, Uprava šuma Podružnica Bjelovar s pravom proizvodnje šumskih sadnica listača.

Klasa: 321-07/03-01/5
Urbroj: 525-1-06-2
Zagreb, 30. prosinca 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Dopuna popisa u Upisniku proizvođača šumskih sadnica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !