Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Državni proračun Republike Hrvatske za 1994. godinu ("Narodne novine", br. XX/94)
označi tražene riječi printaj stranicu
28 08.04.1994 Odluka o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L27956 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKA

o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 1994. godinu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 25. ožujka 1994. godine.

Broj: PA4-46/1-94.

Zagreb, 31. ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


DRŽAVNI PRORAČUN

Republike Hrvatske za 1994. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 1994 godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

            Bilanca prihoda i rashoda    Račun financiranja   Ukupno proračun
prihodi             20.878.699.000.000   40.000.000.000 20.918.699.000.000
rashodi             20.561.899.000.000   356.800.000.000 20.918.699.000.000
razlika prihoda i rashoda    316.800.000.000 316.800.000.000 0

Članak 2.

U Stalnu rezervu Republike Hrvatske izdvaja se 40.000.000.000 hrvatskih dinara.

Članak 3.

Prihodi i rashodi po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 1994. godinu, kako slijedi:

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Prihodi i rashodi utvrđeni Odlukom o privremenom financiranju javnih potreba i Privremenom proraćunu Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 1994. godine ("Narodne novine", br. 117/93) sastavni su dio Proračuna.

Članak 6.

Ovaj Proračun stupa na snagu od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1994 godine.

Klasa: 400-06/94-01/92

Zagreb, 25. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Državni proračun Republike Hrvatske za 1994. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !