Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu ("Narodne novine", br. XX/97)
označi tražene riječi printaj stranicu
141 30.12.1997 Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1998. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 19. prosinca 1997.

Broj: 081-97-2130/1
Zagreb, 24. prosinca 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1998. GODINU


I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Opći dio Proračuna


II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izdaci u Proračunu u svoti od 39.134.563.634 kuna i izdaci financiranja od 4.848.997.129 kuna raspoređuju se po
nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Posebni dio Proračuna


III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Kapitalna ulaganja i kapitalni projekti s pripadnim tekućim izdacima sastavni su dio Proračuna.

Kapitalna ulaganja i kapitalni projekti s pripadnim tekućim izdacima za 1998. godinu


Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 400-06/97-01/01

Zagreb, 19. prosinca 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v.r.

zatvori
Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !