Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Godišnje izvješće o vrijednostima pokazatelja kakvoće univerzalnih usluga ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 09.06.2010 Godišnje izvješće o vrijednostima pokazatelja kakvoće univerzalnih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2134

Na temelju članka 5. Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama, HAKOM objavljuje

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O VRIJEDNOSTIMA POKAZATELJA KAKVOĆE UNIVERZALNIH USLUGA

Naziv trgovačkog društva: HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.

Pokazatelji za period: 1. 1. 2009. do 31. 12. 2009.

Parametar

Mjera

Statistika

1.1 Vrijeme uspostave usluge

za 95% ostvarenih priključaka u jednoj godini

26,8 dana

% uspostavljenih usluga do dogovorenog termina

vrijeme zaprimanja zahtijeva

od…00:00…/…–…..do…24:00…/…–... radnim danom

od…00:00.../…–…...do…24:00…/…–... subotom

od...00:00…/…–…...do…24:00…/…–…. nedjeljom

1.2 Učestalost kvarova

kvarovi/po pristupnom vodu (priključku)/ po godini

13,66 %

1.3 Vrijeme uklanjanja kvara

za 80% kvarova na pristupnom vodu u jednoj godini

22,94 sati

za 95% kvarova na pristupnom vodu u jednoj godini

50,82 sati

za 80% ostalih kvarova

22,49 sati

za 95% ostalih kvarova

48,24 sati

% uklonjenih kvarova ciljanog dana

%

vrijeme zaprimanja prijava kvarova

od…00:00…/…-…..do…24:00…/…-... radnim danom

od…00:00.../…-…...do…24:00…/…-... subotom

od...00:00…/…-…...do....24:00…/…-…. nedjeljom

1.4 Učestalost neostvarenih poziva

% svih poziva

1,021 %

% nacionalnih poziva unutar nepokretne elektroničke komunikacijske mreže

1,212 %

% nacionalnih poziva iz nepokretne prema prema pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

1,106 %

% međunarodnih poziva

1,372 %

1.5 Vrijeme uspostave poziva

vrijeme unutar kojeg je uspostavljeno 80% svih vrsta poziva u jednoj godini

1,378 s

prosječno vrijeme za nacionalne pozive unutar nepokretne elektroničke komunikacijske mreže

0,962 s

vrijeme unutar kojeg je uspostavljeno 95% nacionalnih poziva unutar nepokretne elektroničke komunikacijske mreže

1,750 s

(Samo T-HT) 1,500 s

prosječno vrijeme za nacionalne pozive iz nepokretne prema pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

4,932 s

vrijeme unutar kojeg je uspostavljeno 95% nacionalnih poziva iz nepokretne prema pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

4,999 s

prosječno vrijeme za međunarodne pozive

4,966 s

vrijeme unutar kojeg je uspostavljeno 95% međunarodnih poziva

5,000 s

1.6 Vrijeme kašnjenja signala slobodnog biranja

DTMF

0,00998 s

1.7 Vrijeme odgovora osobe operatora (telefonista)

prosječno vrijeme odgovora u jednoj godini

6,0 s

% odgovorenih poziva u razdoblju do 20 sekundi

85,3 %

1.8 Vrijeme odgovora službe davanja obavijesti (informacija)

prosječno vrijeme odgovora u jednoj godini

9,2 s

% odgovorenih poziva u razdoblju do 20 sekundi

81,7 %

1.9 Udjel javnih telefonskih govornica u radu

% u jednoj godini

98,24 %

1.10 Učestalost prigovora na iznos računa za obavljene osnovne usluge

% u jednoj godini

0,11 %

Klasa: 344-01/10-01/249

Urbroj: 376-11-10-02

Predsjednik Vijeća
Miljenko Krvišek, dipl. ing. el., v. r.

zatvori
Godišnje izvješće o vrijednostima pokazatelja kakvoće univerzalnih usluga
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !