Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
65 5.6.2008 Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine

 HRVATSKI SABOR

2210

Na temelju članka 31.L400300 Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03.), Hrvatski sabor na sjednici 21. svibnja 2008., donio je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2008. GODINE

Prema Zakonu o službenoj statisticiL400302 (»Narodne novine« br. 103/03.), Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnositi.
Kako bi službena statistika Republike Hrvatske u svakom trenutku mogla ustanoviti stupanj usklađenosti sa zahtjevima Europske unije, u Godišnjemu provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine koristi se ista struktura Eurostatova dokumenta Statistical Requirements Compendium 2006. koja se koristila i za pripremu Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. – 2012.
Godišnjim provedbenim planom Republike Hrvatske 2008. godine predviđa se provedba 276 redovitih statističkih istraživanja/prikupljanja podataka (označenih s I.) i 79 ostalih statističkih aktivnosti (označenih s II.) koje se odnose na stručno-metodološke radove i projekte razvoja kojima je cilj usklađivanje hrvatske statistike sa statistikom Europske unije. Njihova provedba nije moguća bez osiguranja potrebnih materijalnih i ljudskih resursa u svim nositeljima službene statistike i posjednicima administrativnih izvora podataka.
Na osnovi članka 32.L400303 Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine« br. 103/03.) Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske određuje se i pregled ukupno potrebnih resursa iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ukupni resursi iz Državnog proračuna Republike Hrvatske potrebni Državnom zavodu za statistiku za provedbu Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine (dalje u tekstu: Godišnji provedbeni plan) iznose 98 332 546 kuna od čega je 16 832 546 planirano za tehničku pomoć Državnom zavodu za statistiku radi korištenja predpristupnih fondova EU-a.
Na osnovi članka 41. Zakona o službenoj statistici, radi obavljanja poslova službene statistike, Državni zavod za statistiku ima pravo korištenja svih administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja. Svi potrebni podaci daju se Državnom zavodu za statistiku bez naplate. Posjednici administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja dužni su dati sve podatke na korištenje u skladu sa zahtjevom ostalih nositelja službene statistike bez naplate, onako kako je to uređeno ovim Godišnjim provedbenim planom.
Na osnovi članka 10. Zakona o službenoj statistici Državni zavod za statistiku mora biti pravodobno upoznat sa zakonodavnim i drugim relevantnim aktivnostima koje se odnose na službenu statistiku.
 

TABELA

 

Klasa: 950-02/08-01/01
Zagreb, 21. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !