Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2010. godine ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
134 03.12.2010 Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2010. godine

HRVATSKI SABOR

3495

Na temelju članka 31.L619792 Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine« br. 103/03. i 75/09.), Hrvatski sabor na sjednici 26. studenoga 2010., donio je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2010. GODINE

Prema Zakonu o službenoj statisticiL619794 (»Narodne novine« br. 103/03. i 75/09.) Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnositi.

Kako bi službena statistika Republike Hrvatske u svakom trenutku mogla ustanoviti stupanj usklađenosti sa zahtjevima Europske unije, u Godišnjemu provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2010. godine koristi se ista struktura Eurostatova dokumenta Statistical Requirements Compendium 2006 koja se koristila i za pripremu Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. – 2012.

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2010. godine predviđa se provedba 286 redovitih statističkih istraživanja/prikupljanja podataka (označenih s I.) i 72 ostale statističke aktivnosti (označene s II.) koje se odnose na stručno-metodološke radove i projekte razvoja kojima je cilj usklađivanje hrvatske statistike sa statistikom Europske unije. Nužan preduvjet za njihovu provedbu jest osiguranje potrebnih materijalnih i ljudskih resursa u svim nositeljima službene statistike i posjednicima administrativnih izvora podataka.

Na temelju članka 32. Zakona o službenoj statistici, Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2010. godine određuje se i pregled ukupno potrebnih resursa iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Ukupna sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske potrebna Državnom zavodu za statistiku za provedbu Godišnjega provedbenog plana iznose 127 083 863 kune, od čega je udio Pomoći EU-a (PHARE 2006, IPA 2008 i IPA 2009) 13 979 262 kune, i inozemnih darovnica 10 981 757 kunaL619795 (»Narodne novine« br. 151/09.). Potrebna sredstva usklađivat će se prema izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu.

Na temelju članka 10. Zakona o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku mora biti pravodobno upoznat sa zakonodavnim i drugim relevantnim aktivnostima koje se odnose na službenu statistiku.

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2010. GODINE

Klasa: 950-01/10-01/01
Zagreb, 26. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v.r.

zatvori
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2010. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !