Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2006. godinu ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 10.1.2006 Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2006. godinu

HRVATSKI SABOR

99

Na temelju članka 31.L285999 Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03.), Hrvatski sabor na sjednici 2. prosinca 2005., donio je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU

Prema Zakonu o službenoj statisticiL286001 (»Narodne novine«, br. 103/03.), Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnosti.

Kako bi službena statistika Republike Hrvatske u svakom trenutku mogla ustanoviti stupanj usklađenosti sa zahtjevima Europske unije, u Godišnjemu provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2006. godine koristi se ista struktura Eurostatova dokumenta Statistical Requirements Compendium 2002. koja se koristila i u Programu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2004. – 2007. (u daljnjem tekstu: Program statističkih aktivnosti).

Godišnjim provedbenim planom Republike Hrvatske 2006. godine predviđa se provedba 278 redovitih statističkih istraživanja/prikupljanja podataka (označenih s I.) i 60 ostalih statističkih aktivnosti (označenih s II.) koje se odnose na stručno-metodološke radove i projekte razvoja kojima je cilj usklađivanje hrvatske statistike sa statistikom Europske unije. Njihova provedba nije moguća bez osiguranja potrebnih materijalnih i ljudskih resursa u svim nositeljima službene statistike i posjednicima administrativnih izvora podataka.

Ukupni resursi iz Državnog proračuna Republike Hrvatske potrebni Državnom zavodu za statistiku za provedbu Godišnjega provedbenog plana 2006. godine iznose 82 000 000 kuna.

Na osnovi članka 41.L286002 Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03.), posjednici administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja dužni su dati sve podatke na korištenje u skladu sa zahtjevom nositelja službene statistike bez naplate, onako kako je to uređeno Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2006. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji provedbeni plan). Radi obavljanja poslova službene statistike Državni zavod za statistiku ima pravo korištenja svih administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja bez naplate od 1. siječnja 2004. nadalje.

I.

STATISTIČKE INFRASTRUKTURE

II.

DEMOGRAFSKE I DRUŠTVENE STATISTIKE

III.

EKONOMSKE STATISTIKE (MAKROEKONOMSKE, POSLOVNE I FINANCIJSKE STATISTIKE)

IV.

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

V.

MULTIDISCIPLINARNE STATISTIKE

Pdf. format

Klasa: 951-01/05-01/02

Zagreb, 2. prosinca 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v.r.

zatvori
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2006. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !