Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. godinu ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
117 31.10.2006 Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. godinu

HRVATSKI SABOR

2614

Na temelju članka 31.L315066 Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03.), Hrvatski sabor na sjednici 13. listopada 2006., donio je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU

Prema Zakonu o službenoj statisticiL315068 (»Narodne novine«, br. 103/03.), Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnosti.
Kako bi službena statistika Republike Hrvatske u svakom trenutku mogla ustanoviti stupanj usklađenosti sa zahtjevima Europske unije, u Godišnjemu provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2007. godine koristi se ista struktura Eurostatova dokumenta Statistical Requirements Compendium 2002 koja se koristila i u Programu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2004. – 2007. (dalje u tekstu: Program statističkih aktivnosti).
Godišnjim provedbenim planom Republike Hrvatske 2007. godine predviđa se provedba 282 redovita statistička istraživanja/prikupljanja podataka (označena sa I.) i 63 ostale statističke aktivnosti (označene sa II.) koje se odnose na stručno-metodološke radove i projekte razvoja kojima je cilj usklađivanje hrvatske statistike sa statistikom Europske unije. Njihova provedba nije moguća bez osiguranja potrebnih materijalnih i ljudskih resursa u svim nositeljima službene statistike i posjednicima administrativnih izvora podataka.
Na osnovi članka 32.L315069 Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03.), Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske određuje se i pregled ukupno potrebnih resursa iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ukupni resursi iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu potrebni Državnom zavodu za statistiku za provedbu Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2007. godine (dalje u tekstu: Godišnji provedbeni plan) iznose 103 012 500 kuna, od čega je 20 062 500 planirano za tehničku pomoć Državnom zavodu za statistiku radi korištenja pretpristupnih fondova EU-a.
Na osnovi članka 41. Zakona o službenoj statistici, radi obavljanja poslova službene statistike Državni zavod za statistiku ima pravo korištenja svih administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja. Svi potrebni podaci daju se Državnom zavodu za statistiku bez naplate. Posjednici administrativnih izvora podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja dužni su dati sve podatke na korištenje u skladu sa zahtjevom ostalih nositelja službene statistike bez naplate, onako kako je to uređeno ovim Godišnjim provedbenim planom.
Na osnovi članka 10. Zakona o službenoj statistici Državni zavod za statistiku mora biti pravodobno upoznat sa zakonodavnim i drugim relevantnim aktivnostima koje se odnose na službenu statistiku.
 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN
(pdf format)

zatvori
Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !