Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Izvadak iz odluka o plaćaju doprinosa udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2010. godinu ("Narodne novine", br. XX/09, XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
155 28.12.2009 Izvadak iz odluka o plaćaju doprinosa udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2010. godinu

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

3861

IZVADAK

IZ ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2010. GODINU

Redni

broj

Naziv područne obrtničke komore i naziv udruženja obrtnika/U:O:/ pripadnosti obveznika doprinosa u paušalnom iznosu

Visina doprinosa u paušalnom iznosu za

udruženje obrtnika

područnu obrtničku komoru

Hrvatsku obrtničku komoru

Ukupno mjesečno 3 + 4 + 5

1

2

3

4

5

6

OBRTNIČKA KOMORA ZAGREB

1

U.O. GRADA ZAGREBA

70,00

15,00

18,00

98,00

2

U. TRGOVACA ZAGREBA

50,00

15,00

18,00

78,00

3

U. UGOSTITELJA ZAGREBA

120,00

15,00

18,00

148,00

4

U. AUTOTAKSISTA GRADA ZAGREBA

0,00

15,00

18,00

28,00

5

U. AUTOPRIJEVOZNIKA ZAGREBA

105,00

15,00

18,00

133,00

6

U.O. DUGO SELO

60,00

15,00

18,00

88,00

7

U.O. VELIKA GORICA

80,00

15,00

18,00

108,00

8

U.O. SESVETE

45,00

15,00

18,00

63,00

9

U.O. SAMOBOR

52,00

15,00

18,00

80,00

10

U.O. JASTREBARSKO

47,00

15,00

18,00

75,00

11

U.O. ZAPREŠIĆ

50,00

15,00

18,00

78,00

12

U.O. SVETI IVAN ZELINA

35,00

15,00

18,00

63,00

13

U.O. VRBOVEC

45,00

15,00

18,00

73,00

14

U.O. DUBRAVA VRBOVEČKA

60,50

15,00

18,00

108,50

15

U.O. IVANIĆ GRAD

40,00

15,00

18,00

68,00

OBRTNIČKA KOMORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE –

16

M. U.O. DONJA STUBICA

25,00

25,00

18,00

68,00

17

U.O. KLANJEC

45,00

25,00

18,00

88,00

18

U.O. KRAPINA I OPĆINA ĐURMANEC

25,00

25,00

18,00

68,00

19

U.O. OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE

39,00

25,00

18,00

82,00

20

U.O. PREGRADA, HUM NA SUTLI, DESINIĆ

40,00

25,00

18,00

83,00

21

U.O. SVETI KRIŽ ZAČRETJE

50,00

25,00

18,00

93,00

22

U.O. BEDEKOVČINA

38,00

25,00

18,00

81,00

23

U.O. ZABOK

29,00

25,00

18,00

72,00

24

U.O. ZLATAR

44,00

25,00

18,00

87,00

OBRTNIČKA KOMORA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE –

25

U.O. KUTINA

25,00

35,00

18,00

78,00

26

U.O. NOVSKA

38,00

35,00

18,00

91,00

27

U.O. PETRINJA

40,00

35,00

18,00

93,00

28

U.O. SISAK

50,00

35,00

18,00

103,00

29

U.O. TOPUSKO

38,00

35,00

18,00

91,00

30

U.O. GLINA

40,00

35,00

18,00

93,00

31

U.O. HRVATSKA KOSTAJNICA

50,00

35,00

18,00

103,00

OBRTNIČKA KOMORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

32

U.O. KARLOVAC

35,00

40,00

18,00

93,00

33

U.O. DUGA RESA

35,00

40,00

18,00

93,00

34

U.O. OZALJ

37,00

40,00

18,00

95,00

35

U.O. OGULIN

35,00

40,00

18,00

93,00

36

U.O. SLUNJ

40,00

40,00

18,00

98,00

OBRTNIČKA KOMORA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE –

37

U.H.O. IVANEC

33,00

25,00

18,00

76,00

38

U.H.O. LUDBREG

34,00

25,00

18,00

77,00

39

U.H.O. NOVI MAROF

34,00

25,00

18,00

77,00

40

U.H.O. VARAŽDIN

40,00

25,00

18,00

83,00

OBRTNIČKA KOMORA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE –

41

U.O. KOPRIVNICA

38,00

30,00

18,00

86,00

42

U.O. KRIŽEVCI

47,00

30,00

18,00

95,00

43

U.O. ĐURĐEVAC

38,00

30,00

18,00

86,00

OBRTNIČKA KOMORA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE –

44

U.O. BJELOVAR

42,00

30,00

18,00

90,00

45

U.O. ČAZMA

40,00

30,00

18,00

88,00

46

U.O. DARUVAR

38,00

30,00

18,00

86,00

47

U.O. GAREŠNICA, GRUBIŠNO POLJE

38,00

30,00

18,00

86,00

OBRTNIČKA KOMORA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE –

48

U.O. CRES-LOŠINJ

44,00

18,00

18,00

80,00

49

U.O. CRIKVENICA

39,00

18,00

18,00

75,00

50

U.O. ČABAR

40,00

18,00

18,00

76,00

51

U.O. DELNICE

40,00

18,00

18,00

76,00

52

U.O. KRK

44,00

18,00

18,00

80,00

53

U.O. OPATIJA

48,00

18,00

18,00

84,00

54

U.O. RAB

40,00

18,00

18,00

76,00

55

U.O. RIJEKA

45,00

18,00

18,00

81,00

56

U.O. VRBOVSKO

40,00

18,00

18,00

76,00

57

U.O. NOVI VINODOLSKI

39,00

18,00

18,00

75,00

58

U.O. VIŠKOVO-KASTAV-JELENJE-KLANA

48,00

18,00

18,00

84,00

OBRTNIČKA KOMORA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE –

59

U.O. GOSPIĆ

37,00

27,00

18,00

82,00

60

U.O. NOVALJA

37,00

27,00

18,00

82,00

61

U.O. OTOČAC

40,00

27,00

18,00

85,00

62

U.O. SENJ

37,00

27,00

18,00

82,00

OBRTNIČKA KOMORA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE –

63

U.O. VIROVITICA

39,00

32,00

18,00

89,00

64

U.O. SLATINA

39,00

32,00

18,00

89,00

65

U.O. PITOMAČA

38,00

32,00

18,00

88,00

66

U.O. ORAHOVICA

39,00

32,00

18,00

89,00

67

UDRUGA O. I PODUZETNIKA OPĆINE ZDENCI

38,00

32,00

18,00

88,00

OBRTNIČKA KOMORA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE –

68

U.O. POŽEGA

38,00

30,00

18,00

86,00

69

U.O. PAKRACA I LIPIKA

37,00

30,00

18,00

85,00

OBRTNIČKA KOMORA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE –

70

U.O. SLAVONSKI BROD

25,00

21,00

18,00

64,00

71

U.O. NOVA GRADIŠKA

34,00

21,00

18,00

73,00

OBRTNIČKA KOMORA ZADARSKE ŽUPANIJE –

72

U.O. ZADAR

35,00

25,00

18,00

78,00

73

U.O. BIOGRAD

35,00

25,00

18,00

78,00

74

U.O. PAG

50,00

25,00

18,00

93,00

75

U.O. BENKOVAC

40,00

25,00

18,00

83,00

76

U.O. OBROVAC

35,00

25,00

18,00

78,00

77

U.O. GRAČAC

35,00

25,00

18,00

78,00

OBRTNIČKA KOMORA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE –

78

U.O. BARANJE

45,00

30,00

18,00

93,00

79

U.O. ĐAKOVO

30,00

30,00

18,00

78,00

80

U.O. DONJI MIHOLJAC

40,00

30,00

18,00

88,00

81

U.O. NAŠICE

40,00

30,00

18,00

88,00

82

U.O. OSIJEK

45,00

30,00

18,00

93,00

83

U.O. VALPOVO

40,00

30,00

18,00

88,00

OBRTNIČKA KOMORA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE –

84

U.O. ŠIBENIK

47,50

30,00

18,00

95,50

85

U.O. TISNO, MURTER; PIROVAC

60,00

30,00

18,00

108,00

86

U.O. VODICE

60,00

30,00

18,00

108,00

87

U.O. DRNIŠ

50,00

30,00

18,00

98,00

88

U.O. KNIN

50,00

30,00

18,00

98,00

OBRTNIČKA KOMORA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE –

89

U.O. VINKOVCI

45,00

25,00

18,00

88,00

90

U.O. VUKOVAR

30,00

25,00

18,00

73,00

91

U.O. ŽUPANJA

50,00

25,00

18,00

93,00

92

U.O. ILOK

40,00

25,00

18,00

83,00

OBRTNIČKA KOMORA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE –

93

U.O. BRAČ

30,00

20,00

18,00

68,00

94

U.O. HVAR

22,00

20,00

18,00

60,00

95

U.O. IMOTSKI

22,00

20,00

18,00

60,00

96

U.O. MAKARSKA

25,00

20,00

18,00

63,00

97

U.O. OMIŠ

25,00

20,00

18,00

63,00

98

U.O. SINJ

30,00

20,00

18,00

68,00

99

U.O. SPLIT

30,00

20,00

18,00

68,00

100

U.O. TROGIR

28,00

20,00

18,00

66,00

101

U.O. KAŠTELA

55,00

20,00

18,00

93,00

102

U.O. VRGORAC

22,00

20,00

18,00

60,00

103

U.O. GRADAC

27,00

20,00

18,00

65,00

104

U.O. VIS

22,00

20,00

18,00

60,00

OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE –

105

U.O. PULA

75,00

23,00

18,00

116,00

106

U.O. BUZET

60,00

23,00

18,00

101,00

107

U.O. LABIN

65,00

23,00

18,00

106,00

108

U.O. PAZIN

50,00

23,00

18,00

91,00

109

U.O. POREČ

115,00

23,00

18,00

156,00

110

U.O. ROVINJ –

50,00

23,00

18,00

91,00

111

U.O. UMAG

70,00

23,00

18,00

111,00

OBRTNIČKA KOMORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE –

112

U.O. DUBROVNIK

43,00

35,00

18,00

96,00

113

U.O. KORČULA-LASTOVO

30,00

35,00

18,00

83,00

114

U.O. METKOVIĆ

30,00

35,00

18,00

83,00

115

U.O. PLOČE

37,00

35,00

18,00

90,00

116

U.O. AUTOTAKSI PRIJEVOZNIKA DUBROVNIK

105,00

35,00

18,00

158,00

OBRTNIČKA KOMORA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

117

U.O. ŽUP. MEĐIMURSKE

30,00

24,00

18,00

72,00

118

U. UGOSTITELJA MEĐIMURJA

45,00

24,00

18,00

87,00

Broj: 17-983-8997-115-2009

Zagreb, 23. prosinca 2009.

Predsjednik Komore
Mato Topić, v. r.

zatvori
Izvadak iz odluka o plaćaju doprinosa udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2010. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !