Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2006. godinu - ("Narodne novine", br. XX/05, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
155 30.12.2005 Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2006. godinu

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

3028

Sukladno članku 19.L285384 Odluke o obveznicima, osnovici, visini i stopi, te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori (»Narodne novine« br. 1/2002, 158/02 i 204/03) daje se

IZVADAK

IZ ODLUKE O PLAĆANJU DOPRINOSA U PAUŠALNOM IZNOSU UDRUŽENJIMA OBRTNIKA, PODRUČNIM OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ZA 2006. GODINU

 

Red. broj

Naziv područne obrtničke komore i naziv udruženja obrtnika /U.O./ pripadnosti obveznika doprinosa u paušalnom iznosu

Visina doprinosa u paušalnom iznosu za

udruženje obrtnika

područnu
obrtničku komoru

Hrvatsku
obrtničku komoru

Ukupno
mjesečno
(3+4+5)

1

2

3

4

5

6

OBRTNIČKA KOMORA ZAGREB

1

U. O. GRADA ZAGREBA

50,00

10,00

15,00

75,00

2

U. AUTOTAKSISTA GRADA ZAGREBA

0,00

10,00

15,00

25,00

3

U. AUTOPRIJEVOZNIKA ZAGREBA

70,00

10,00

15,00

95,00

4

U. UGOSTITELJA ZAGREBA

100,00

10,00

15,00

125,00

5

U. TRGOVACA ZAGREBA

50,00

10,00

15,00

75,00

6

U. O. SESVETE

35,00

10,00

15,00

60,00

7

U. O. DUGO SELO

60,00

10,00

15,00

85,00

8

U. O. IVANIĆ GRAD

40,00

10,00

15,00

65,00

9

U. O. JASTREBARSKO

40,50

10,00

15,00

65,50

10

U. O. SAMOBOR

35,00

10,00

15,00

60,00

11

U. O. SVETI IVAN ZELINA

35,00

10,00

15,00

60,00

12

U. O. VELIKA GORICA

80,00

10,00

15,00

105,00

13

U. O. VRBOVEC

45,00

10,00

15,00

70,00

14

U. O. DUBRAVA

60.50

10,00

15,00

85,50

15

U. O. ZAPREŠIĆ

50,00

10,00

15,00

75,00

OBRTNIČKA KOMORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

16

M. U. O. DONJA STUBICA

19,00

15,00

15,00

49,00

17

M. U. O. KLANJEC

25,00

15,00

15,00

55,00

18

M. U. O. KRAPINA

19,00

15,00

15,00

49,00

19

M. U. O. PREGRADA

25,00

15,00

15,00

55,00

20

M. U. O. ZABOK

29,00

15,00

15,00

59,00

21

U. O. BEDEKOVČINA

30,00

15,00

15,00

60,00

22

U. O. KRAPINSKE TOPLICE

30,00

15,00

15,00

60,00

23

U. O. SVETI KRIŽ ZAČRETJE

50,00

15,00

15,00

80,00

24

M. U. O. ZLATAR

22,00

15,00

15,00

52,00

OBRTNIČKA KOMORA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

25

U. O. GLINA

40,00

35,00

15,00

90,00

26

U. O. HRVATSKA KOSTAJNICA

50,00

35,00

15,00

100,00

27

U. O. KUTINA

25,00

35,00

15,00

75,00

28

U. O. NOVSKA

30,00

35,00

15,00

80,00

29

U. O. PETRINJA

40,00

35,00

15,00

90,00

30

U. O. SISAK

50,00

35,00

15,00

100,00

31

U. O. TOPUSKO

30,00

35,00

15,00

80,00

OBRTNIČKA KOMORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

32

U. O. DUGA RESA

35,00

35,00

15,00

85,00

33

U. O. GRADA KARLOVCA

35,00

35,00

15,00

85,00

34

U. O. OGULIN

35,00

35,00

15,00

85,00

35

U. O. OZALJ

25,00

35,00

15,00

75,00

36

U. O. SLUNJ

25,00

35,00

15,00

75,00

37

U. O. VOJNIĆ

0,00

35,00

15,00

50,00

OBRTNIČKA KOMORA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

38

U. H. O. IVANEC

33,00

20,00

15,00

68,00

39

U. H. O. LUDBREG

34,00

20,00

15,00

69,00

40

U. H. O. NOVI MAROF

34,00

20,00

15,00

69,00

41

U. H. O. VARAŽDIN

40,00

20,00

15,00

75,00

OBRTNIČKA KOMORA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

42

U. O. ĐURĐEVAC

19,00

25,00

15,00

59,00

43

U. O. KOPRIVNICA

28,00

25,00

15,00

68,00

44

U. O. KRIŽEVCI

47,00

25,00

15,00

87,00

OBRTNIČKA KOMORA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

45

U. O. BJELOVAR

30,00

30,00

15,00

75,00

46

U. O. ČAZMA

85,00

30,00

15,00

130,00

47

U. O. DARUVAR

25,00

30,00

15,00

70,00

48

U. O. GAREŠNICA

35,00

30,00

15,00

80,00

OBRTNIČKA KOMORA RIJEKA

49

U. O. CRES-LOŠINJ

40,00

18,00

15,00

73,00

50

U. O. CRIKVENICA

32,00

18,00

15,00

65,00

51

U. O. GRADA NOVOG VINODOLSKOG

32,00

18,00

15,00

65,00

52

U. O. ČABAR

40,00

18,00

15,00

73,00

53

U. O. DELNICE

36,00

18,00

15,00

69,00

54

U. O. KRK

44,00

18,00

15,00

77,00

55

U. O. OPATIJA

40,00

18,00

15,00

73,00

56

U. O. RAB

36,00

18,00

15,00

69,00

57

U. O. RIJEKA

30,00

18,00

15,00

63,00

58

U. O. VIŠKOVO-KASTAV-KLANA-JELENJE

30,00

18,00

15,00

63,00

59

U. O. VRBOVSKO

40,00

18,00

15,00

73,00

OBRTNIČKA KOMORA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

60

U. O. GOSPIĆ

37,00

16.79

15,00

68,79

61

U. O. NOVALJA

37,00

16.79

15,00

68,79

62

U. O. OTOČAC

37,00

16.79

15,00

68,79

63

U. O. SENJ

37,00

16.79

15,00

68,79

OBRTNIČKA KOMORA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

64

U. O. ORAHOVICA

39,00

27,00

15,00

81,00

65

U. O. ZDENCI

38,00

27,00

15,00

80,00

66

U. O. SLATINA

39,00

27,00

15,00

81,00

67

U. O. VIROVITICA

39,00

27,00

15,00

81,00

68

U. O. PITOMAČA

38,00

27,00

15,00

80,00

OBRTNIČKA KOMORA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

69

U. O. PAKRAC

30,00

26,00

15,00

71,00

70

U. O. POŽEGA

38,00

26,00

15,00

79,00

OBRTNIČKA KOMORA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

71

U. O. NOVA GRADIŠKA

29,00

16,00

15,00

60,00

72

U. O. SLAVONSKI BROD

25,00

16,00

15,00

56,00

OBRTNIČKA KOMORA ZADAR

73

U. O. BENKOVAC

35,00

25,00

15,00

75,00

74

U. O. BIOGRAD

35,00

25,00

15,00

75,00

75

U. O. GRAČAC

35,00

25,00

15,00

75,00

76

U. O. OBROVAC

35,00

25,00

15,00

75,00

77

U. O. PAG

50,00

25,00

15,00

90,00

78

U. O. ZADAR

35,00

25,00

15,00

75,00

OBRTNIČKA KOMORA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

79

U. O. BARANJE, BELI MANASTIR

35,00

30,00

15,00

80,00

80

U. O. DONJI MIHOLJAC

35,00

30,00

15,00

80,00

81

U. O. ĐAKOVO

30,00

30,00

15,00

75,00

82

U. O. NAŠICE

30,00

30,00

15,00

75,00

83

U. O. OSIJEK

36,00

30,00

15,00

81,00

84

U. O. VALPOVO

40,00

30,00

15,00

85,00

OBRTNIČKA KOMORA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

85

U. O. DRNIŠ

50,00

30,00

15,00

95,00

86

U. O. KNIN

50,00

30,00

15,00

95,00

87

U. O. ŠIBENIK

50,00

30,00

15,00

95,00

88

U. O. TISNO, MURTER, PIROVAC

50,00

30,00

15,00

95,00

89

U. O. VODICE

60,00

30,00

15,00

105,00

OBRTNIČKA KOMORA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

90

U. O. VINKOVCI

35,00

15,00

15,00

65,00

91

U. O. VUKOVAR

30,00

15,00

15,00

60,00

92

U. O. ŽUPANJA

35,00

15,00

15,00

65,00

OBRTNIČKA KOMORA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

93

U. O. BRAČ

22,00

22,00

15,00

59,00

94

U. O. GRADAC

22,00

22,00

15,00

59,00

95

U. O. HVAR

22,00

22,00

15,00

59,00

96

U. O. IMOTSKI

22,00

22,00

15,00

59,00

97

U. O. KAŠTELA

26,00

22,00

15,00

63,00

98

U. O. MAKARSKA

25,00

22,00

15,00

62,00

99

U. O. OMIŠ

25,00

22,00

15,00

62,00

100

U. O. SINJ

30,00

22,00

15,00

67,00

101

U. O. SPLITA I SOLINA

22,00

22,00

15,00

59,00

102

U. O. TROGIR

28,00

22,00

15,00

65,00

103

U. O. VIS

22,00

22,00

15,00

59,00

104

U. O. VRGORAC

22,00

22,00

15,00

59,00

OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE

105

U. O. BUZET

50,00

17,50

15,00

82,50

106

U. O. LABIN

52,00

17,50

15,00

84,50

107

U. O. PAZIN

40,00

17,50

15,00

72,50

108

U. O. POREČ

100,00

17,50

15,00

132,50

109

U. O. PULA

75,00

17,50

15,00

107,50

110

U. O. ROVINJ

50,00

17,50

15,00

82,50

111

U. O. UMAG

70,00

17,50

15,00

102,50

OBRTNIČKA KOMORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

112

U.O. AUTOTAXI - DUBROVNIK

105,00

25,00

15,00

145,00

113

U. O. OBRTNIKA - DUBROVNIK

38,00

25,00

15,00

78,00

114

U. O. KORČULA- LASTOVO

30,00

25,00

15,00

70,00

115

U. O. METKOVIĆ

30,00

25,00

15,00

70,00

116

U. O. PLOČE

25,00

25,00

15,00

65,00

OBRTNIČKA KOMORA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

117

U. O. ŽUPANIJE MEĐIMURSKE

20,00

24,00

15,00

59,00

118

U. UGOSTITELJA MEĐIMURJA

25,00

24,00

15,00

64,00

  

Broj: 17-983-6970-115-2005.

Zagreb, 28. prosinca 2005

 

Glavni tajnik Komore
dr. Petar Sindičić, v.r.

zatvori
Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2006. godinu -
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !