Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Kolektivni ugovor o visini najniže plaće – (“Narodne novine”, br. XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
37 18.3.1998 Kolektivni ugovor o visini najniže plaće

KOLEKTIVNI UGOVORI

Vlada Republike Hrvatske i Udruga poslodavaca obrtnika, malih i srednjih poduzetnika, štedno kreditnih zadruga i stranih predstavništava Hrvatske, kao poslodavci i Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata javnih službi, sklopili su dana 6. ožujka 1998. godine slijedeći

KOLEKTIVNI UGOVOR

O VISINI NAJNIŽE PLAĆE

I.

Ovim Kolektivnim ugovorom (u daljnjem tekstu: Ugovor) ugovorne strane utvrđuju da visina najniže plaće (brutto) ne može biti niža od najniže osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje utvrđene posebnim propisima.

II.

Smatra se da je ovaj Ugovor zaključen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

III.

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

IV.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa.

Za Vladu Za Savez samostalnih
Republike Hrvatske sindikata Hrvatske
Joso Škara,v. r Davor Jurić, v. r.

Za Udrugu obrtnika, malih Za Maticu hrvatskih
i srednjih poduzetnika, štedno sindikata javnih
kreditnih zadruga i stranih službi
predstavništava Hrvatske
Antun Šporer, v. r. Krešimir Rožman, v. r.

zatvori
Kolektivni ugovor o visini najniže plaće –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !