Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje ("Narodne novine", br. XX/08, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
93 11.8.2008 Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

KOLEKTIVNI UGOVORI

2956

Na temelju članka 185.L407580 Zakona o radu (»Narodne novine« br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04 i 68/05),

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po ministru prof. dr. sc. Draganu Primorcu i

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA, zastupan po Vilimu Ribiću, dipl. oec., predsjedniku Velikog vijeća Sindikata i predsjedniku Sindikata dr. sc. Krunoslavu Pisku
zaključili su dana 16. lipnja 2008.

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Članak 1.

Stranke sklapaju Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje koji sadržajem u cijelosti odgovara Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanjeL407582 (»Narodne novine«, broj 101/02, zajedno s pripadajućim dodacima: Aneks I., »Narodne novine«, broj 81/03, Aneks II., »Narodne novine«, broj 203/03, Dodatak III.,L407583 »Narodne novine«, broj 28/06 i Dodatak IV., »Narodne novine«, broj 11/08 i 46/08 – ispravak, a koji zajedno čine jedinstveni tekst).

Članak 2.

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje sklapa se na vrijeme od četiri mjeseca i primjenjuje do 15. listopada 2008. godine.

Članak 3.

Ovaj Kolektivni ugovor sačinjen je u pet istovjetnih primjeraka, od kojih jedan primjerak pripada sindikatu potpisniku, a četiri primjerka pripadaju Vladi Republike Hrvatske.
 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE                    NEZAVISNI SINDIKAT
Ministar                                                                ZNANOSTI I VISOKOG
prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.                                OBRAZOVANJA
                                                                                    Predsjednik Sindikata
                                                                            dr. sc. Krunoslav Pisk, v. r.
                                                                            Predsjednik Velikog vijeća
                                                                            Vilim Ribić, dipl. oec., v. r.
 

zatvori
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !