Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku (NKPJS) ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
35 2.4.2007 Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku (NKPJS)

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

1120

Na osnovi članka 43.L332169 Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 103/03.), Državni zavod za statistiku određuje

NACIONALNU KLASIFIKACIJU

PROSTORNIH JEDINICA ZA STATISTIKU (NKPJS)

Točka 1.

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku (dalje u tekstu: NKPJS) statistički je standard koji se koristi za prikupljanje, upisivanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka regionalne statistike prema razinama prostorne podjele Republike Hrvatske (dalje u tekstu: RH).

Točka 2.

NKPJS čini statističku osnovu za učinkovito vođenje regionalne razvojne politike, za socio-ekonomske analize i za postizanje ciljeva socijalne i ekonomske kohezije.

Točka 3.

NKPJS je hijerarhijska klasifikacija kojom se uspostavljaju prostorne jedinice za statistiku 1., 2. i 3. razine prema kojima se dijeli teritorij RH za svrhe regionalne statistike.
Prostorna jedinica za statistiku 1. razine jest Republika Hrvatska kao administrativna jedinica.
Prostorne jedinice za statistiku 2. razine sastoje se od 3 neadministrativne jedinice nastale grupiranjem županija kao administrativnih jedinica niže razine.
Prostorne jedinice za statistiku 3. razine sastoje se od 21 administrativne jedinice (20 županija i Grad Zagreb).

Struktura NKPJS-a

Oznaka

Država

Prostorna jedinica
za statistiku 1. razine

Prostorne jedinice
za statistiku 2. razine

Prostorne jedinice za statistiku 3. razine

HR

Hrvatska

 

 

 

HR 0

 

Hrvatska

 

 

HR 01

 

 

Sjeverozapadna Hrvatska

HR 011

 

 

 

Grad Zagreb

HR 012

 

 

 

Zagrebačka županija

HR 013

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

HR 014

 

 

 

Varaždinska županija

HR 015

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

HR 016

 

 

 

Međimurska županija

HR02

 

 

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska

HR 021

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

HR 022

 

 

 

Virovitičko-podravska županija

HR 023

 

 

 

Požeško-slavonska županija

HR 024

 

 

 

Brodsko-posavska županija

HR 025

 

 

 

Osječko-baranjska županija

HR 026

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

HR 027

 

 

 

Karlovačka županija

HR 028

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

HR 03

 

 

Jadranska Hrvatska

HR 031

 

 

 

Primorsko-goranska županija

HR 032

 

 

 

Ličko-senjska županija

HR 033

 

 

 

Zadarska županija

HR 034

 

 

 

Šibensko-kninska županija

HR 035

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

HR 036

 

 

 

Istarska županija

HR 037

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

Točka 4.

NKPJS stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 950-01/07-01/28
Urbroj: 555-01-01-07-28
Zagreb, 27. ožujka 2007.

V. d. ravnatelja
Darko Jukić, v. r.

zatvori
Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku (NKPJS)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !