Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o načinu isplate naknade bivšim političkim zatvorenicima – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
18 7.3.2001 Naputak o načinu isplate naknade bivšim političkim zatvorenicima

MINISTARSTVO FINANCIJA

323

Na temelju članka 54.L72273 stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94) ministar financija donosi

NAPUTAK

O NAČINU ISPLATE NAKNADE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA

Članak 1.

Ovim Naputkom se propisuje način isplate naknade bivšim političkim zatvorenicima sukladno odredbama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenikaL72275 (»Narodne novine«, br. 34/95 – pročišćeni tekst i 164/98).

Članak 2.

Isplata naknade se obavlja putem Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, Jurišićeva 4 (u daljnjem tekstu: Banka) kod koje korisnici naknade imaju otvorene štedne knjižice, a posredstvom Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Isplata naknade iz stavka 1. ovoga članka uredit će se posebnim ugovorom između Banke i Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Članak 3.

Novčana sredstva se osiguravaju u državnom proračunu preko Ministarstva rada i socijalne skrbi, a isplaćuju preko Banke korisnicima putem štednih knjižica.

Članak 4.

Ministarstvo rada i socijalne skrbi podnosi zahtjev Ministarstvu financija za isplatu naknada temeljem rješenja Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske o isplati naknada bivšim političkim zatvorenicima.

Zahtjev se temelji na rješenju o priznavanju prava na naknadu i dokumentaciji potrebnoj za obračun i doznaku novčanih sredstava, koja se pohranjuje u Ministarstvu rada i socijalne skrbi.

Članak 5.

Ministarstvo financija vrši nadzor nad isplatom naknade.

Članak 6.

Sredstva za isplatu naknade, koja su do dana stupanja na snagu ovog Naputka doznačena, a neutrošena na računu Hrvatskog društva političkih zatvorenika, otvorenog kod Hrvatske poštanske banke, prenose se na žiroračun Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovog Naputka prestaje važiti Naputak o načinu isplate naknade bivšim političkim zatvorenicimaL72276 (»Narodne novine«, br. 51/96) od 19. lipnja 1996. godine.

Članak 8.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/00-01/34
Urbroj: 513-05/01-4
Zagreb, 26. veljače 2001.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac,
v. r.

 
zatvori
Naputak o načinu isplate naknade bivšim političkim zatvorenicima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !