Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o načinu pečaćenja radi izvršenja rješenja inspektora rada – (“Narodne novine”, XX/97.)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 09.01.1997 Naputak o načinu pečaćenja radi izvršenja rješenja inspektora rada

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 26.L44902 stavka 6. Zakona o inspekciji rada ("Narodne novine" broj 59/96 i 94/96 nastavno: Zakon) ministar rada i socijalne skrbi donosi

NAPUTAK

O NAČINU PEČAĆENJA RADI IZVRŠENJA RJEŠENJA INSPEKTORA RADA

1. Ovim naputkom propisuje se način pečaćenja radi izvršenja rješenja inspekcije rada o zabrani uporabe oruđa za rad s povećanim opasnostima, mjesta rada te radnih prostorija i prostora (nastavno: sredstva rada) dok se ne otklone nedostaci ili dok traju okolnosti zbog kojih je neposredno ugrožen život odnosno zdravlje zaposlenika (čl. 23. st. 1. t. 4. i st. 3. Zakona), kao i način pečaćenja ulaza u poslovne prostorije ili drugih sredstava rada, radi izvršenja rješenja kojim inspekcija rada poslodavcu privremeno zabranjuje obavljanje djelatnosti do pravomoćnosti rješenja o prekršaju (čl. 26. st. 2., 3. i 5. Zakona).

2. Rješenjem inspekcije rada iz točke 1. ovoga naputka poslodavcu se uz odgovarajuću zabranu nalaže i da isprazni poslovne prostorije koje se pečate od svih roba koje bi se za vrijeme trajanja privremene mjere mogle pokvariti, kao i da poduzme sve druge potrebne mjere sigurnosti i zaštite u poslovnim prostorijama i na sredstvima rada. Ako poslodavac nije vlasnik poslovnih prostorija odnosno sredstava rada, rješenje iz točke 1. ovoga naputka u pravilu se dostavlja na znanje i vlasniku poslovnih prostorija odnosno sredstava rada.

3. Pečaćenje se vrši na najpogodniji način tako da se sredstva rada i poslovne prostorije ne mogu koristiti, a da se prethodno ne povrijedi službeni pečat ili znak koji je inspektor rada stavio izvršavajući rješenje iz točke 1. ovoga naputka.

4. Za pečaćenje ulaza u poslovne prostorije u pravilu se koristi hladni pečatni vosak sa špagom (jamstvenikom) ili samoljepljivom vrpcom sa znakom i nazivom tijela koje vrši pečaćenje i žig Ministarstva rada i socijalne skrbi.

5. Za pečaćenje sredstava rada mogu se koristiti sredstva pečaćenja iz točke 4. ovoga naputka ili žica sa olovnom plombom i kliještima ili pak lokot, ovisno o ocjeni inspektora rada kojim sredstvima pečaćenja je tu radnju pogodnije izvršiti.

6. Nakon što je obavio radnju pečaćenja ulaza u poslovne prostorije odnosno sredstava rada poslodavca, inspektor rada u pravilu na vidnome mjestu zapečaćenih ulaznih vrata ili zapečaćenih sredstava rada postavlja primjerak rješenja iz točke 1. ovoga naputka, te pisano upozorenje o krivičnom djelu skidanja i povrede službenog pečata ili znaka (članak 193. Krivičnog zakona Republike Hrvatske).

7. Upozorenje o krivičnom djelu skidanja i povrede službenog pečata ili znaka sadrži:

- u zaglavlju - naziv tijela koje je izvršilo pečaćenje,

- u središnjem dijelu - krupnijim slovima ispisane riječi "UPOZORENJE - KRIVIČNO DJELO SKIDANJA I POVREDE SLUŽBENOG PEČATA ILI ZNAKA (članak 193. Krivičnog zakona Republike Hrvatske)", a zatim je ispod tih riječi ispisan sadržaj odredaba članka 193. Krivičnog zakona Republike Hrvatske,

8. Ako je iz opravdanih razloga (primjerice radi otklanjanja kvara na instalacijama ili radi poduzimanja nekih drugih radnji u svezi sa sigurnošću, zaštitom okoliša ili sprečavanjem nastanka štete) nakon pečaćenja, a prije isteka privremene mjere potrebno nakratko otpečatiti poslovne prostorije ili sredstva rada, to će, uz odgovarajuću službenu zabilješku, obaviti tijelo koje je izvršilo pečaćenje.

9. Nakon što inspekcija rada utvrdi da su otklonjeni nedostaci ili da su prestale okolnosti zbog kojih je neposredno ugrožen život, odnosno zdravlje zaposlenika ili pak nakon što je rješenje o prekršaju, do čije pravomoćnosti je poslodavcu privremeno zabranjeno obavljanje djelatnosti, postalo pravomoćno, uz prethodno obavješćivanje poslodavca, vrši otpečaćivanje ulaza u poslovne prostorije odnosno sredstava rada.

10. Ovaj naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 115-01/96-01/23
Urbroj: 524-01-96-1
Zagreb, 20. prosinca 1996.

Ministar
Joso Škara, v. r.

zatvori
Naputak o načinu pečaćenja radi izvršenja rješenja inspektora rada –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !