Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o načinu provedbe popisa za osobe iz članaka 25. do 28. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
120 27.10.2010 Naputak o načinu provedbe popisa za osobe iz članaka 25. do 28. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

3124

Na temelju članka 29.L617426 Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (»Narodne novine« br. 92/10., u nastavku teksta: Zakon), uz suglasnost ministra: Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija od 24. rujna 2010., za popis osoba iz članka 25. Zakona, Ministarstva unutarnjih poslova od 27. rujna 2010., za popis osoba iz članka 26. Zakona, Ministarstva obrane od 29. rujna 2010., za popis osoba iz članka 27. Zakona, i Ministarstva pravosuđa od 28. rujna 2010., za popis osoba iz članka 28. Zakona (u nastavku teksta: ministarstva) ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

NAPUTAK

O NAČINU PROVEDBE POPISA ZA OSOBE IZ ČLANAKA 25. DO 28. ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE

1. Ovim naputkom utvrđuje se način provedbe popisa osoba iz članaka 25. do 28. Zakona u objektima u nadležnosti ministarstava te provedba prethodnog popisa tih osoba.

2. Popis osoba iz članaka 25. do 28. Zakona provodi se prema Metodologiji kojom se uređuje priprema, organizacija, provedba i obrada podataka Popisa, koju donosi ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.

3. Popis osoba iz članaka 25. do 28. Zakona provode povjerenstva za provedbu Popisa koje imenuju nadležni ministri. Predsjednik povjerenstva za provedbu Popisa jest ministar ili osoba koju ministar za to ovlasti.

4. Organizaciju provedbe popisa osoba iz članaka 25. do 28. Zakona ministarstva određuju samostalno. Ministar će odrediti jednog člana povjerenstva koji će biti odgovoran za koordinaciju pripreme i provedbe Popisa.

5. Radi osiguranja ispravne primjene Metodologije u pripremi, organizaciji i provedbi Popisa osoba iz članaka 25. do 28. Zakona ravnatelj Državnog zavoda za statistiku odredit će koordinatora, koji po potrebi može sudjelovati u radu povjerenstva Ministarstva.

6. Ministarstva će prije redovitog Popisa provesti prethodni Popis osoba iz članaka 25. do 28. Zakona.

7. Prethodni Popis osoba iz članaka 25. do 28. Zakona provodi se u razdoblju od 1. do 31. ožujka 2011., a redoviti popis u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011. u skladu s člankom 3. Zakona.

8. Za prethodni popis Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija koristi se tzv. pomoćnom popisnicom, a Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane i Ministarstvo pravosuđa tzv. prethodnom popisnicom u skladu s Uputama Državnog zavoda za statistiku za provedbu prethodnog popisa.

9. Državni zavod za statistiku organizirat će, u dogovoru s ministarstvima, stručno-metodološko osposobljavanje sudionika prethodnog popisa osoba iz članaka 25. do 28. Zakona, a redovitog popisa tih osoba u sklopu osposobljavanja ostalih sudionika Popisa.

10. Zbog specifičnosti pojedinih kategorija osoba i zbog toga različitih postupaka pripreme i provedbe prethodnog i redovitog popisa Državni zavod za statistiku će za svako ministarstvo pripremiti posebne organizacijske upute za provedbu prethodnog i redovitog popisa.

11. Ovaj naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/14

Urbroj: 555-13-01-10-01

Zagreb, 30. rujna 2010.

Ravnatelj
Državnog zavoda za statistiku
dr. sc. Ivan Kovač, v. r.

zatvori
Naputak o načinu provedbe popisa za osobe iz članaka 25. do 28. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !