Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o načinu provedbe postupka kategorizacije pojedinih ugostiteljskih objekata – (“Narodne novine”, br. XX/97.)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 29.04.1997 Naputak o načinu provedbe postupka kategorizacije pojedinih ugostiteljskih objekata

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju odredbe članka 18.L47332 stavka 3. i članka 39.L47333 stavka 1. točke 1. i 3. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93) u provođenju Zakona o ugostiteljskoj djelatnostiL47335 ("Narodne novine" br. 48/95 i 20/97), ministar turizma donosi

NAPUTAK

O NAČINU PROVEDBE POSTUPKA KATEGORIZACIJE POJEDINIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

I.

U cilju pravodobnog i kvalitetnog provođenja postupka utvrđivanja minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju, te upis u upisnik ugostiteljskih objekata u skladu s odredbama članka 60. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, ugostitelji koji posluju ugostiteljskim objektima vrste: hotel, motel, pansion, hotelsko naselje, apartmansko naselje, aparthotel, apartmani i kamp (ne odnosi se na objekte u domaćinstvu građana!) trebaju Ministarstvu turizma odnosno nadležnom županijskom uredu (dalje u tekstu: nadležno tijelo državne uprave) dostaviti tzv. "PRED-Zahtjev" za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju, te upis u upisnik ugostiteljskih objekata.

II.

"PRED-Zahtjev" iz točke I. ovog Naputka ugostitelji trebaju dostaviti nadležnom tijelu državne uprave do 30. lipnja 1997. godine.

III.

"PRED-Zahtjev" iz točke I. ovog Naputka podnosi se na odgovarajućem propisanom obrascu zahtjeva ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta, na način, da se u naslovnom dijelu ispred riječi "zahtjev" dopiše riječ "PRED".

"PRED-Zahtjev" ne podliježe plaćanju upravnih pristojbi.

Temeljem "PRED-Zahtjeva" neće se voditi upravni postupak odnosno neće se utvrđivati minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju, te upis u upisnik ugostiteljskih objekata.

IV.

U provedbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti glede postupka kategorizacije ugostiteljskih objekata "PRED-Zahtjevom" će se postići slijedeći kvalitativni učinci:

- pravodobno upoznavanje ugostitelja sa sadržajem Zahtjeva i traženim podacima o ugostiteljskom objektu kako bi se umanjio rizik pogrešaka i necjelovitosti podataka kod podnošenja Zahtjeva po kojem će se upravo rješavati,

- poticaj ugostiteljima da se na vrijeme i kvalitetno upoznaju s propisanim uvjetima i utvrđenim standardima koje ugostiteljski objekt mora ispunjavati za određenu kategoriju, što je osobito bitno kod kapitalnih ulaganja i investiranja u rekonstrukciju i obnovu ugostiteljskih objekata,

- nadležna tijela državne uprave će kvalitetno i pravodobno obaviti pripremni postupak za kategorizaciju većeg broja ugostiteljskih objekata u razmjerno kratkom razdoblju tj. do isteka Zakonom propisanog roka 16. kolovoza 1998. godine,

- Ministarstvo turizma dobit će cjelovit uvid u stanje ugostiteljskih objekata i mogućnost komparativnog pristupa kategorizaciji, što je bitan preduvjet kvalitetne provedbe Zakona.

V.

Ovaj Naputak primjenjuje se danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 335-05/97-01/11
Urbroj: 529-03-97-01
Zagreb, 8. travnja 1997.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.

zatvori
Naputak o načinu provedbe postupka kategorizacije pojedinih ugostiteljskih objekata –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !