Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o operativnom programu podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 9.6.2000 Naputak o operativnom programu podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1271

Na temelju članka 25.L68465 stavka 5. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 29/99., 105/99. i 46/00) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAPUTAK

O OPERATIVNOM PROGRAMU PODIZANJA NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA U VOĆARSTVU

Članak 1.

Novčane poticaje za podizanje novih višegodišnjih nasada u voćarstvu u 2000. godini ostvaruju korisnici koji podižu nasade u sezoni sadnje jesen 2000. godine i proljeće 2001. godine.

Članak 2.

Novčani poticaji iz članka 1.#clanak1 ovog Naputka utvrđuju se za sljedeće voćne vrste i njihov regionalni raspored prema tablici 1.

Tablica 1. Voćne vrste u sustavu poticaja i njihov regionalni raspored (ha/županiji)
____________________________________________________________________________________________________________  

Županija    jabuka kruška šljiva breskva višnja trešnja bajam  orah  lijeska manda- maslina
                                            rina
____________________________________________________________________________________________________________  
Bjelovarsko-   15   3    2    2    -    1    -    2    2    -    -
bilogorska

Međimurska    30   3    1    3    -    1    -    -    1    -    -

Dubrovačko-    10   1    2    18   -    3    2    -    -    18   25
neretvanska

Ličko-senjska   3    1    2    -    -    1    -    -    -    -    1

Karlovačka    15   2    2    -    -    1    -    2    2    -    -

Koprivničko-   20   3    1    3    -    1    -    2    -    -    -
križevačka

Krapinsko-    20   4    1    2    -    -    -    -    -    -    -
zagorska

Osječko-     25   5    3    3    8    2    -    3    2    -    -
baranjska

Istarska     5    2    2    15   -    2    2    1    4    -    20

Požeško-     15   2    1    3    2    2    -    3    5    -    -
slavonska

Primorsko-    2    1    1    2    -    1    -    1    -    -    9
goranska

Sisačko-     30   7    3    2    -    -    -    1    -    -    -
moslavačka

Brodsko-     20   5    2    2    8    1    -    2    2    -    -
posavska

Splitsko-     5    2    2    18   5    3    8    1    1    7    30
dalmatinska

Šibensko-     2    1    2    6    3    3    8    1    -    -    20
kninska

Varaždinska    20   4    2    3    3    -    -    2    -    -    -

Vukovarsko-    25   12   2    3    8    1    -    3    3    -    -
srijemska

Virovitičko-   15   2    2    5    2    3    -    3    5    -    -
podravska

Zadarska     5    1    3    18   15   3    10   2    -    -    25

Zagrebačka    35   8    3    2    0    1    -    1    3    -    -

Grad Zagreb    3    3    0    0    0    -    -    -    -    -    -

Ukupno      320   70   40   110   55   30   30   30   30   25   130

Članak 3.

(1) Javni natječaj za dodjelu novčanih poticaja iz članka 1.#clanak1 i 2.#clanak2 ovog Naputka, a sukladno članku 39.L68468 stavku 2. Pravilnika o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja u poljoprivredi i ribarstvuL68467 (»Narodne novine«, br. 53/00), provest će Županijski ured i ured Grada Zagreba nadležni za poslove poljoprivrede u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog Naputka.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka obvezno se objavljuje u dnevnom tisku i na oglasnim pločama ureda i njihovih područnih ispostava.

Članak 4.

Odluku o izboru korisnika novčanog poticaja za podizanje nasada u voćarstvu sukladno članku 41. stavku 3. Pravilnika donosi Župan u roku od 30 dana od zaključenja javnog natječaja.

Članak 5.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-01/60
Urbroj: 525-1-00-1
Zagreb, 1. lipnja 2000.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Naputak o operativnom programu podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !