Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2007. godini ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 7.3.2007 Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2007. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

916

Na temelju članka 32.L326594 stavak 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu (»Narodne novine«, br. 137/06), Ministarstvo financija donosi

NAPUTAK

O POVRATU PLAĆENOG POREZA NA DODANU VRIJEDNOST ZA NABAVLJENU OPREMU ZA OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI U 2007. GODINI

Članak 1.

Ovim Naputkom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na povrat poreza na dodanu vrijednost, za nabavu opreme, koji su javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice platile u 2007. godini, u skladu s člankom 32.L326596 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu (»Narodne novine«, br. 137/06).

Članak 2.

Prema članku 1.#clanak1 ovoga Naputka opremom se, u smislu članka 48.L326598 stavka 2. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst i 174/04) smatra oprema navedena u Popisu vatrogasne opreme za povrat poreza na dodanu vrijednost iz dopisa Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-79-530-648/1-04 od 26. srpnja 2004. godine, koji je sastavni dio ovoga Naputka.

Članak 3.

Ako u toku postupka povrata poreza na dodanu vrijednost iz članka 1.#clanak1 ovoga Naputka nastanu dvojbe o opremi u smislu članka 32. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2007. godinu i članka 2.#clanak2 ovoga Naputka, postupit će se na sljedeći način:
– zahtjev odbiti ako nije u skladu s člankom 32. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu i popisom vatrogasne opreme,
– stranku uputiti da pribavi mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova o tome je li sporna oprema vatrogasna oprema, odnosno je li zahtjev stranke za povrat poreza na dodanu vrijednost u skladu sa člankom 32. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu,
– na temelju pozitivnog mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova postupit će se kao s opremom izrijekom navedenom u popisu vatrogasne opreme.

Članak 4.

Nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave kojoj je podnesen zahtjev za povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost mora izvršiti uvid u registraciju i može priznati pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost samo po računima priloženima zahtjevu za povrat, a prema članku 2.#clanak2 ovoga Naputka javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama koje nisu upisane u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i ne ostvaruju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost kao pretporeza.

Članak 5.

Pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost ostvaruje se za opremu plaćenu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine, a zahtjev se može podnositi najkasnije do 31. siječnja 2008. godine za opremu plaćenu do 31. prosinca 2007. godine.

Članak 6.

Nakon što se utvrdi točnost podataka zahtjeva za povrat poreza, nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave izvršit će povrat poreza na dodanu vrijednost na teret računa broj: 1001005--1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske, šifra 1201 Porez na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007.

Klasa: 410-19/07-01/11
Urbroj: 513-05-02/07-3
Zagreb, 23. veljače 2007.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

zatvori
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2007. godini
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !