Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2009. godini ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 25.02.2009 Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2009. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

546

Na temelju članka 35.L438302 stavak 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu (»Narodne novine«, br. 149/08), Ministarstvo financija donosi

NAPUTAK

O POVRATU PLAĆENOG POREZA NA DODANU VRIJEDNOST ZA NABAVLJENU OPREMU ZA OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI U 2009. GODINI

Članak 1.

Ovim Naputkom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na povrat poreza na dodanu vrijednost, za nabavu opreme, koji su javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice platile u 2009. godini, u skladu s člankom 35.L438304 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu (»Narodne novine«, br. 149/08).

Članak 2.

Prema članku 1.#clanak1 ovoga Naputka opremom se, u smislu članka 48.L438306 stavka 2. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst i 174/04) smatra oprema navedena u Popisu opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti koji je objavljen u prilogu i sastavni je dio ovoga Naputka.

Članak 3.

Ako u toku postupka povrata poreza na dodanu vrijednost iz članka 1.#clanak1 ovoga Naputka nastanu dvojbe o opremi u smislu članka 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2009. godinu i članka 2.#clanak2 ovoga Naputka, postupit će se na sljedeći način:

– zahtjev odbiti ako nije u skladu s člankom 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu i popisom vatrogasne opreme,

– stranku uputiti da pribavi mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova o tome je li sporna oprema vatrogasna oprema, odnosno je li zahtjev stranke za povrat poreza na dodanu vrijednost u skladu sa člankom 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu,

– na temelju pozitivnog mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova postupit će se kao s opremom izrijekom navedenom u popisu opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Članak 4.

Nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave kojoj je podnesen zahtjev za povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost mora izvršiti uvid u registraciju i račune i može priznati pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost prema članku 2.#clanak2 ovoga Naputka javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i vatrogasnim zajednicama samo po računima priloženim zahtjevu za povrat koji se odnose na nabavu opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti po kojima nisu koristili pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost kao pretporeza temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednostL438308 (»Narodne novine«, br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05 i 76/07).

Članak 5.

Pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost ostvaruje se za opremu plaćenu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine, a zahtjev se može podnositi najkasnije do 31. siječnja 2010. godine za opremu plaćenu do 31. prosinca 2009. godine.

Članak 6.

Nakon što se utvrdi točnost podataka zahtjeva za povrat poreza, nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave izvršit će povrat poreza na dodanu vrijednost na teret računa broj: 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske, šifra 1201 Porez na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/09-01/2

Urbroj: 513-05-02/09-5

Zagreb, 16. veljače 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

PRILOG

POPIS OPREME ZA OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI

1.

adapter (inox) DN100/TW50(M), DN100/TW50(Ž), DN32/TW50(M), DN50-65-80/TW50(M), i slično

2.

alat za oslobađanje iz strujnog kruga

3.

amblem (logo), natpis, oznaka postrojbe, razni (za vozila, odore, košulje, …)

4.

apsorbenti – upijači (tvari za uklanjanje razlivenih tekućina)

5.

bačve kemijski otporne s poklopcima i bez, min 200 l za agresivne medije (kao »ELRO« i sl.),

6.

bljeskalica (kao EURO BLITZ i sl.)

7.

boca za izolacijske aparate (za komprimirani zrak) min. 6l/200 – 300 bara

8.

brane plutajuće (za pregradu vodnih tokova i stajačica, za ograničenje širenja površinskog zagađenja)

9.

brtve od teflona, vitona i sl – za TW 50 (M/Ž), TW 50 (Ž), TW 50 (Ž) i Storz (A, B, C, D)

10.

brusilica ravna i kutna, min. 1800 W, samostalno i/ili pripadajući set rezervnih brusnih ploča, s priborom

11.

bubanj s el. kablom i šipkom za uzemljenje

12.

bušilica i/ili bušilica/čekić min 800 W (s priborom, u kovčegu ili bez)

13.

cijev fleksibilna za ispušne plinove

14.

cijev produžna za plinski detektor s torbom

15.

cijev tlačna vatrogasna sa spojnicama i bez, ? 110, 75, 52, 38, 25 mm (ili oznake: A, B, C, D, …)

16.

cijev tlačna/visokotlačna vatrogasna (s vitlom-bubnjem i bez)

17.

cijev usisna (inox i sl. mat., 1000 mm, s TW 50 M i Ž i sl. dim.)

18.

cijev usisna sa spojnicama i bez (? 110, 75, 52, 25 mm)

19.

cijev za međumješalicu

20.

cijev za pretakanje agresivnih tekućina – tlačna

21.

cijev za pretakanje agresivnih tekućina – usisna

22.

cijevni most (za montažu iznad kolnika)

23.

cijevni mostići (za zaštitu vatrogasnih cijevi)

24.

cipele niske – radne

25.

čamac – komplet (za min. 5 osoba) s priborom i vanbrodskim motorom

26.

četka, 340x75 mm, s drškom od 1400 mm

27.

čizme gumene niske, visoke i s hlačama

28.

dimovuk s pripadajućim priborom

29.

dišni uređaj za samospašavanje (komplet)

30.

dozimetar zračenja (razne izvedbe)

31.

držači teleskopski razni

32.

držači za cijevi

33.

dubinosrkač (injektor)

34.

eksplozimetar (Ex), razne izvedbe

35.

električarski alat (u kovčegu) prema DIN 14 885

36.

električna ručna pila (»cirkulana«) s priborom i reznim pločama

37.

električna ručna ubodna pila s priborom (kao »nož pila«)

38.

elektroagregat min. 2,5 kW do 18,6 kW (u standardnoj i sigurnosnoj izvedbi), prijenosni, prijevozni i ugradbeni

39.

generator za laku pjenu

40.

GPS uređaj (uređaj za globalno pozicioniranje)

41.

greda drvena min. 120x160x2000 mm i druge dimenzije

42.

gumeni rezervoar za vodu za prijenos helikopterom (za dostavu vode i gašenje uz pomoć helikoptera)

43.

gumeni rezervoari za agresivne tekućine

44.

hidrantski nastavak (razni nazivni promjeri)

45.

hidraulička i/ili električna pumpa (pogonski uređaj) za razupore i škare

46.

hidrauličke škare za rezanje, širenje i razvlačenje s potrebnim priborom (razupore, škare, lanci i sl.)

47.

hidrauličke škare/razupore (kombinirane) za rezanje, širenje i razvlačenje (s potpunim priborom)

48.

hidraulički cilindri za koso podupiranje – komplet

49.

hidraulički set za dizanje (razne dimenzije)

50.

hidraulični cilindri

51.

impulsna puška (kao IFEX) s odgovarajućim priborom i uređajima

52.

ispitni manometar (za boce aparata za zaštitu organa za disanje)

53.

ispitni manometar (za ispitivanje tlačnih cijevi)

54.

ispravljač AC/DC (za stabilne – fiksne radiouređaje)

55.

jakna, upozoravajuća, prsluk reflektirajući

56.

jastuci i ploče za brtvljenje i prekrivanje vodovodnih i kanalizacijskih otvora i cijevi (raznih dimenzija)

57.

jastuk (cilindar) za brtvljenje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi i otvora (razne dimenzije i setovi)

58.

kamera za pretraživanje prostora i zadimljenih prostorija putem detekcije toplinskog zračenja (kao ARGUS,...)

59.

kanisteri metalni za gorivo 10, 20 i 25 l te posude za sakupljanje tekućina (uključivo inox)

60.

karabiner

61.

karabiner osmica

62.

kit prve pomoći za opekline i sl. (iritacije i ozljede od kiselina, lužina i sl.)

63.

klinovi razni (Al, čelik, drvo, sintetika, pjenasta guma i sl. – duž. 180, 200, 250, 400, 450, 600 i 800 mm)

64.

ključ za dimnjak (set i/ili pojedinačno)

65.

ključ za nadzemni i/ili podzemni hidrant

66.

ključ za vatrogasne spojnice oznaka A, B, C, D, … (standardni i/ili neiskreći)

67.

kolica za premještanje i prijevoz bačvi i drugih tereta

68.

koloturi i koloturje

69.

kolut za spašavanje

70.

kompas

71.

komplet za blokiranje aktiviranja zračnih jastuka (Air-bag) u automobilima (vozački i suvozački)

72.

komplet za pružanje prve pomoći prema HRN1112

73.

komplet za prvu pomoć po DIN-u 14142 (u kovčegu)

74.

kompleti zračnih jastuka s priborom (jednodijelni i višedijelni, raznih dimenzija)

75.

kompresor za punjenje boca uređaja za zaštitu organa za disanje

76.

kotva (za sidrenje), razne dimenzije, s užadi i bez

77.

kuke (set) za podizanje poklopaca šahtova

78.

kutija s ručnim alatom i priborom (prema DIN 14881, DIN 14885) u kompletu i pojedinačno

79.

lanci čelični (nosivost 10, 20, 50 i 100 kN)

80.

lijevak od inoxa, razne dimenzije

81.

liko (kudelja) za brtvljenje

82.

lopata pobirača, riljača i dr., standardna i od inoxa

83.

ljestva kukača, mornarska, prislanjača, rastegača, sastavljača (uključivo višedjelne)

84.

magnetska stezaljka za uzemljenje

85.

maska zaštitna za lice (za izolacijski uređaj), s torbicom/futrolom i bez

86.

međumješalica 200 (Z2)

87.

međumješalica 400 (Z4)

88.

međumješalica 800 (Z8)

89.

megafon

90.

mehanička i/ili hidraulična dizalica

91.

metlanica (jednodijelna i višedjelna – sklopiva)

92.

mjerač brzine vjetra

93.

mlazna pumpa

94.

mlaznica »pištolj«

95.

mlaznica »vodeni štit«

96.

mlaznica dubinska »koplje«

97.

mlaznica obična

98.

mlaznica s nastavkom za pjenu

99.

mlaznica s patent zatvaračem, regulacijom protoka i oblika mlaza

100.

mlaznica sa zasunom

101.

mlaznica šumska visokotlačna »pištolj« s nastavkom

102.

mlaznica univerzalna, razne dimenzije

103.

mlaznica za prah (»pištolj« mlaznica za prah)

104.

mlaznica za srednje tešku pjenu 200 (M2)

105.

mlaznica za srednje tešku pjenu 400 (M4)

106.

mlaznica za srednje tešku pjenu 800 (M8)

107.

mlaznica za tešku pjenu 200 (S2)

108.

mlaznica za tešku pjenu 400 (S4)

109.

mlaznica za tešku pjenu 800 (S8)

110.

mlaznica za vodenu maglu (kao »monsun»)

111.

monitor prijenosni (sa i bez nastavka za pjenu), s nosačem (postoljem) i bez

112.

motor (zamjenski) za elektroagregat

113.

motorna i/ili električna pila za drvo s rezervnim lancem i priborom (ili pojedinačno)

114.

motorna i/ili električna pila za rezanje betona i sl. (s listom i/ili okruglom reznom pločom)

115.

motorna kosilica prijenosna (ručna) s priborom (s metalnim oštricama i/ili trakom/žicom ili sl.)

116.

muljne pumpe (razni modeli)

117.

nadtlačna puhala (kao Typhon)

118.

naočale zaštitne (od kemikalija, dima i sl.)

119.

naprtnjača V 25

120.

natikač za hidrant

121.

neiskreći univerzalni ključ za bačve

122.

nepovratni ventil

123.

nosač cijevi

124.

nosač/držač za traku (za upozoravajuće trake)

125.

nosila preklopna,

126.

nosila s držačima (za autoljestvu)

127.

nosila s trakama

128.

nosila sklopiva

129.

nosila standardna

130.

nosila za spašavanje iz dubina i visina

131.

nož spasilački za pojas/dvostrani čekić za staklo

132.

odijela za zaštitu od agresivnih medija (tekućih, plinovitih i krutih)

133.

odijelo za zaštitu od kontaminacije (RBK)

134.

olovna vuna

135.

opasač s torbicom i uprtačima

136.

oprema i pribor za dekontaminaciju (komplet)

137.

oprema i pribor za detekciju, dozimetriju i zaštitu (radiološka, biološka, kemijska)

138.

oprema i pribor za uzemljenje (metalne trake, kopče, šipke/kotve, …)

139.

otvarači brava – razni

140.

otvarači brave (različiti, 20 kom)

141.

oznake zvanja – dužnosti

142.

PE folija (razne dimenzije)

143.

PE pokrov za otvore (razne dimenzije)

144.

ph-metar

145.

pila s čeličnim okvirom (razne dimenzije) s rezervnim listom

146.

pjenilo

147.

plastični i/ili gumirani rezervoari za vodu (razne zapremine)

148.

plastificirani i gumirani samostojeći bazeni raznih zapremnina (od 500 l više) s pripadajućim priborom

149.

ploča od čelika (inoxa) za prekrivanje otvora, pregrađivanje (razne dimenzije)

150.

ploča od prozirnog PVC-a (razne dimenzije)

151.

ploče i jastuci s povezom i trakama, za brtvljenje (gumeni, gumirani i sl.), komplet i pojedinačno

152.

podmetači s kotačima za premještanje automobila (komplet i pojedinačno)

153.

podmetači za vozila (klizno podesivi)

154.

podovjesni uređaj za gašenje požara pomoću helikoptera (vjedro)

155.

podvezica za tlačnu vatrogasnu cijev (odgovarajuće dimenzije, vidi cijevi)

156.

pojas za spašavanje

157.

polo majica s amblemom – logom postrojbe

158.

poluga metalna o 30x1500, o 30x700 mm (i drugih dimenzija)

159.

posude za rasute tvari, metalne (»mulde»)

160.

potapajuća pumpa za vodu 220 V, 380 V

161.

potkapa i marama za zaštitu organa za disanje od dima i krutih čestica (nomex i sl.)

162.

potporni valjak od čeličnih cijevi o 80/70x1000

163.

prah za gašenje požara

164.

prekrivač vuneni 1400x1900 mm (i sl. dimenzija), u zaštitnoj torbici i bez

165.

prekrivači (razne dimenzije) od nomexa i sličnih negorivih materijala

166.

pretvarač DC/DC (24V/12V)

167.

prijelaznica vatrogasna (o 110/75, 75/52, 52/38, 38/25 mm)

168.

prijenosna pumpa s vodenom turbinom (uronjiva)

169.

prijenosna vatrogasna pumpa (minimalno 8/8), prijevozna vatrogasna pumpa (minimalno 8/8)

170.

prijevozni bacač vode i pjene

171.

priručnik za postupanje s opasnim tvarima u incidentnim situacijama

172.

produžni el. kabel s bubnjem, min. 10m dužine i 3x1,5mm2 presjeka (standardni i sigurnosni)

173.

prometni stožac (crveno/bijelo) reflektirajući

174.

pumpa vatrogasna plutajuća

175.

pumpa za ispumpavanje tekućina

176.

pumpa za pjenilo i kemijske tvari (kao FLUX f460-1Ex ili druga odgovarajuća) komplet, ručna, električna

177.

pumpa za pretakanje opasnih tekućina (kao DEPA ELRO ili ELRO-MASTER Ex, F 410 EX, …) s priborom

178.

punjač akumulatora prijenosnih radiostanica

179.

punjač za vatrogasne svjetiljke

180.

PVC folija crna (razne dimennzije)

181.

PVC usisno/tlačna cijev DN 50, elektrovodljivo, s TW spojkama od inoxa (M+Ž)

182.

radio stanica/postaja, ugradbena, stacionarna, mobilna (komplet i pojedinačno – uređaj, baterije, futrola, naglavna govorno-slušna kombinacija za kacigu, punjač, prekidač…)

183.

razdjelni priključak za struju s 3 i više priključnih mjesta

184.

razdjelnice trodijelne i dvodijelne (A-BBB, B-CBC i sl.)

185.

razdjelnik električni 2 x 220 V / 1 x 380 V u Ex izvedbi

186.

reflektor halogeni prijenosni (220 V/1000 W, 2x500 W, 500 W), reflektor s diodama (s priborom i pojedin.)

187.

reflektorski stalak (teleskopski i standardni)

188.

repetitor (mobilni) za radio vezu

189.

retardanti (»usporivači« požara)

190.

rezač cijevi, do o 20 mm

191.

rezervne oštrice za hidrauličke škare

192.

rezervni lanac za motornu pilu

193.

rezervni vrhovi za razupore

194.

rotirajuće plavo svijetlo za ugradnju na vozilo (fiksno, magnetno ili vakuum učvršćenje)

195.

ručna akumulatorska svjetiljka u »S« izvedbi (s punjačem i bez)

196.

ručna pogonska pumpa za hidraulički alat

197.

ručna svjetilljka s punjačem (kao Maglite)

198.

ručne radio stanice s opremom (punjač, rezervna baterija, torbica itd.).

199.

ručni aparat za gašenje požara prahom

200.

ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom

201.

ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)

202.

ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)

203.

rudo za vuču min. 2000 mm

204.

rukavice gumene, gumirane, kemijski otporne (na kiselinu, lužine, naftu,...)

205.

rukavice zaštitne – kožne

206.

rukavice zaštitne (za zaštitu od topline)

207.

sakupljač (sabirnica)

208.

set testnih cijevčica za plinski detektor (za razne plinove)

209.

set brtvi za spojnice (Storz) i prirubice

210.

set ključeva za lift (ili pojedinačno)

211.

set lanaca za razupore (ili pojedinačno)

212.

set obujmica (»šelni») za cijevi

213.

set paste protiv curenja

214.

set rezervnih dijelova za naprtnjače

215.

set spremnika od inoxa (min. 4 spremnika, slaganje jedan u drugi), s priborom (komplet i pojedinačno)

216.

set za uzimanje uzoraka pjene/pjenila (po DIN 14555 dio 12)

217.

sitka usisna (?110, 75, 52, 25 mm)

218.

sjekač ravni, standardni i neiskreći

219.

sjekira – šumska

220.

sjekira – vatrogasna

221.

sjekira (dužina 960 mm)

222.

sjekira 600, DIN 5131

223.

sjekira B2, DIN 7294

224.

sklopivi rezervoari od PVC materijala (za vodu), od 5000 l i više

225.

sklopivi spremnik za agresivne tekućine s pripadajućim setom opreme

226.

slavine od inoxa razne (kao 2x50M/1x50Ž i slično), sa spojkama i bez

227.

slijepe i stabilne vatrogasne spojke (A, B, C, D, …)

228.

spasilački uređaj (»Roll Gliss») s priborom

229.

spojnica od inoxa MK 50, MK 80, TW50(M)/TW50(M), TW50(Ž)/TW50(Ž), VK 50, VK 80

230.

spusnica (za spašavanje s visina), otvorena i/ili zatvorena, ravna ili »spiralna«

231.

svjetiljka upozoravajuća (raznobojno svjetlo)

232.

svjetiljka za kacigu, sa nosačem ili čičak trakom – komplet ili pojedinačno

233.

svrdla za bušilicu (set) i pojedinačno)

234.

šipka od galvaniziranog čelika o 12x1120 mm s naoštrenim vrhom

235.

škopac (raznih dimenzija)

236.

štitnik za lice – vizir (za vatrogasne kacige)

237.

traka za odvajanje – označavanje mjesta intervencije

238.

transportni ranac – vatrogasni (za osobnu radnu i zaštitnu odjeću i opremu)

239.

trokut prometni upozoravajući

240.

ublaživač reakcije vodenoga mlaza

241.

ugljični dioksid (CO2)

242.

ugradbena vatrogasna pumpa (za vatrogasna vozila)

243.

univerzalna pila za beton i željezo s listom

244.

univerzalna pila za beton i željezo s reznom pločom

245.

univerzalni uređaj za vuču i dizanje tereta s kompletom opreme

246.

upozoravajuća svjetleća šipka

247.

upozoravajuća zastavica (crveno/bijelo/crveno)

248.

upozoravajuće oznake u prometu – reflektirajuće

249.

upozoravajuće signalno svjetlo

250.

uređaj – aparat za potpunu zaštitu organa za disanje (izolacijski aparat – IA), komplet i/ili pojedinačno

251.

uređaj za autogeno zavarivanje i/ili rezanje s priborom i bocama za acetilen i O2 (komplet i pojedinačno)

252.

uređaj za ispitivanje opreme, dijelova i uređaja sprava za zaštitu organa za disanje

253.

uređaj za namatanje vatrogasnih cijevi

254.

uređaj za pranje vatrogasnih cijevi

255.

uređaj za rezanje plazmom s priborom (komplet i pojedinačno)

256.

uređaj za sušenje vatrogasnih cijevi

257.

uređaj za sušenje zaštitnih maski

258.

uređaj za talkiranje vatrogasnih cijevi

259.

uređaj za vezivanje vatrogasnih cijevi

260.

uronjiva pumpa s vodenom turbinom

261.

usisavač tekućine (kao PV 300 P)

262.

usisna košara

263.

usisni filter (DN 50 i dr. dim.)

264.

uskočni zračni jastuk

265.

uskočnica

266.

uže alpinističko

267.

uže čelično za vuču s ušicom pojedinačno i/ili set

268.

uže penjačko

269.

uže radno, d = 16, dužine 1 m, d = 8, dužine 2 m, d = 8, dužine 4 m

270.

uže za cijevi (sa ili bez torbice)

271.

uže za samoizbavu

272.

vatrogasna kapa radna

273.

vatrogasna kapa svečana

274.

vatrogasna košulja bijela ljetna (svečana)

275.

vatrogasna košulja bijela zimska (svečana)

276.

vatrogasna košulja radna (ljetna i zimska)

277.

vatrogasna odora – radna, ljetna ili zimska, komplet ili pojedinačno (jakna, hlače)

278.

vatrogasna odora – svečana (jakna, hlače)

279.

vatrogasna prijenosna (leđna) pumpa s nosačima i potrebnim priborom

280.

vatrogasna pumpa (centrifugalna) za ugradnju na vozila (kao Rosenbauer, Ziegler, Magirus, Sides,...)

281.

vatrogasna sjekirica

282.

vatrogasna sjekirica s futrolom i bez

283.

vatrogasne čizme zaštitne (niske i visoke, za šumske i urbane požare te druge intervencije)

284.

vatrogasni kombinezon za šumske požare

285.

vatrogasni prekrivač od nomexa i sl. 1600x2000, 2000x700 mm i dr. dimenzija, u zaštitnoj torbici i bez

286.

vatrogasni prsluk

287.

vatrogasni pulover

288.

vatrogasni zaštitni opasač tip »A« (komplet)

289.

ventil za ograničenje tlaka vode

290.

ventilator za oddimljavanje

291.

vile za razgrtanje sijena

292.

vitlo vučno, elektromotorno – komplet ili pojedinačno

293.

vodeni štit A, B, C

294.

vreća od umjetnih vlakana 70x40 cm i sličnih dimenzija

295.

vreća s kredom 30 kg

296.

vreća s uljnom apsorbirajućom tvari

297.

vreća za spavanje – terenska

298.

zaštitna kaciga za šumske požare

299.

zaštitna odijela (zaštita od topline) teška

300.

zaštitna vatrogasna kaciga

301.

zaštitne naočale

302.

zaštitni opasač vatrogasni (»TIP A»)

303.

zaštitno odijelo za prilaz vatri (aluminizirano, s kacigom, čizmama i rukavicama)

304.

zaštitno odijelo za rad u agresivnoj sredini (zaštita od kemikalija i drugih agresivnih tvari i medija)

305.

zaštitno vatrogasno odijelo (kao Bristol, Deva,...), min. toplinski fluks = 80 kW/m2 (toplinska zaštita)

306.

zračni jastuk/jastuci (jednodijelni i višedijelni) za brtvljenje otvora

307.

zračni jastuk/jastuci (jednodijelni i višedijelni) za podizanje tereta s potrebnim priborom

308.

zvučno-svjetlosna signalizacija za vozila (komplet ili pojedinačno)

309.

žica za vezivanje spojki na vatrogasnim cijevima o 1,8 mm, žice raznih dimenzija

310.

žičano uže (pleteno) na vitlu i bez (o 11 mm, o 14 mm, o 16 mm, duž. 2,5, 5, 10, 20 i 50 m)

311.

žlijeb skupljajući, 4-dijelni ili više, min. 1800x480 (inox)

Uz gore navedeno (pojedinačne stavke), opremom za obavljanje vatrogasne djelatnosti smatraju se i dolje navedeni kompleti (ili pojedinačne stavke iz kompleta) opreme i vozila kako slijedi:

1.

OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA ČAĐE

žica za čišćenje dimnjaka i set čel. četki

ključ za vratašca dimnjaka

lanac s kuglom

lopatica za čađu

mulda za čađu

ogledalo za dimnjak

strugač za dimnjak

zaštitne rukavice (zaštita od topline)

2.

MEHANIČARSKI ALAT I OPREMA (KOMPLET)

čekić (teški, srednji i laki)

cijev za pretakanje goriva

kliješta kombinirana

ključ imbus (raznih dimenzija)

ključ okasti (raznih dimenzija)

ključ viljuškasti (raznih dimenzija)

odvijač križni (raznih dimenzija)

odvijač obični (raznih dimenzija)

ključ okasto-viličasti (raznih dimenzija)

3.

TEHNIČKA OPREMA ZA OZNAČAVANJE U PROMETU I OSTALO (KOMPLET)

čunjevi-prometne oznake

lijevak (aluminijski)

nož za rezanje pojasa

pokrivač-deka

pokrivač-folija

posuda 10 l

ručna tablica-stop

svjetiljka signalna

zaštitne rukavice – gumirane (tanke)

4.

Oprema za detekciju, dozimetriju i zaštitu (radiološka, biološka, kemijska)

dozimetar za neposredno očitovanje

odijelo za zaštitu od kontaminacije (RBK)

osobni dozimetar

ph-metar

plinodetektor (kemijski) s priborom

osnovni pribor za dekontaminaciju

prijenosni dozimetar

radiološki detektor

toksimetar

5.

ALAT

čaklja

lopata pobirača

lopata riljača

pijuk-obični

pijuk-sjekira

poluga velika

sjekira-šumska

bat čelični 2 – 7 kg

6.

OPREMA ZA RAD NA VODI

čaklja za rad na vodi

čamac – komplet opremljen

pojas za spašavanje

udica za vađenje utopljenika

7.

RAZVALNI ALAT I OPREMA (KOMPLET)

željezna kuka (»klamfa«)

žica za vezanje-namotaj

škare za željezo

čavli (različiti)

čekić (različiti)

poluga »S« za vađenje čavala

bat drveni

dlijeto za drvo

dubač za beton

kliješta stolarska

kliješta za cijevi »švedska«

ključ »francuski«

metar

mulda za šutu

odvijač (različiti)

pila za željezo

pila za rupe

poluga

čepovi za zatvaranje vode i plina

probijač za željezo

sjekač za željezo

sjekira tesarska

strugalica za željezo

strugalica za drvo

svrdlo pužasto

8.

OPREMA ZA SPAŠAVANJE IZ DUBINA I VISINA

karabiner tip X s maticom

karabiner tip B s maticom

karabiner tip H s maticom

karabiner tip B triact

K – delta mala za pojas

K – delta mala za stremen

K – s zakrivljenim vratima

K – s ravnim vratima

karabiner čelični

stop descender

descender osmica

descender ID – »S»

descender GRI – GRI

ručna hvataljka za penjanje

prsna hvataljka za penjanje

hvataljka za penjanje

bloker za osiguranje

bloker za povlačenje

kolotura obična mala

kolotura obična veća

kolotura dvostruka

Kolotura dupla mala

Kolotura dupla veća

Kolotura s blokerom mala

Kolotura s blokerom veća

trake za sidrišta 60 cm

trake za sidrišta 80 cm

trake za sidrišta 120 cm

trake za sidrišta 150 cm

ploča za sidrište 3 rupe

okretaljka – virbl veći

zaštita za užad na čičak

zaštita za užad pokretna

torba za užad

torba za užad

torba za transport

spasilački trokut

jednodijelni pojas

zdjelični pojas

prsni navez

pupkovina

stremen

apsorber

Y – apsorber – ZYPER

zamke ? 6 mm

zamke ? 7 mm

zamke ? 8 mm

zamka prusik

uže – statik 10,5 mm

uže – statik 11 mm

uže – dinamik 10 mm

uže – dinamik 11 mm

traka u metrima

kaciga

rukavice

svjetiljka

nosila

klinovi s priborom

tronožac

vitlo

9.

VATROGASNA VOZILA:

vozilo za gašenje i tehničke intervencije

vozilo za gašenje požara šuma i raslinja

vozilo za gašenje i dobavu vode

vozilo za gašenje vodom/pjenom

vozilo za gašenje vodom/pjenom/prahom

vozilo za prijevoz vatrogasaca

vozilo za tehničke intervencije (lako)

vozilo za tehničke intervencije (srednje)

vozilo za tehničke intervencije (teško)

vozilo za spašavanje s visina i gašenje

vozilo za intervencije s opasnim tvarima

vozilo zapovjedno vatrogasno

zatvori
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2009. godini
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !