Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
4.8.2005 Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1889

Na temelju članka 18.L266165 stavka 3. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, broj 87/02., 117/03., 82/04. i 12/05.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAPUTAK

O UTVRĐIVANJU MINIMALNIH PRINOSAPO HEKTARU

1. Utvrđuju se minimalni prinosi po hektaru za proizvodnju u 2005. godini kako slijedi:

pšenica 4,20 t/ha

raž i pšenoraž 2,80 t/ha

pivarski ječam 3,50 t/ha

uljana repica 1,70 t/ha.

2. U slučaju elementarne nepogode minimalni prinos se umanjuje u postotnom iznosu procijenjene štete.

Elementarnu nepogodu korisnik dokazuje:

a) zapisnikom općinskih ili gradskih komisija,

b) zapisnikom o šteti od divljači ili

c) zapisnikom osiguravajućeg društva.

3. Poljoprivredna gospodarstva koja nisu ostvarila minimalni prinos kultura iz točke 1. ovog Naputka ili nemaju dokaze o opravdanim razlozima sukladno ovom Naputku ne mogu ostvariti pravo na poticaj za ove kulture.

Klasa: 320-11/05-01/115Urbroj: 525-2-05-1Zagreb, 27. srpnja 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !