Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
129 28.11.2006 Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2859

Na temelju članka 18.L317816 stavka 3. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, broj 87/02., 117/03., 82/04., 12/05. i 85/06.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAPUTAK

O UTVRĐIVANJU MINIMALNIH PRINOSA PO HEKTARU

1. Utvrđuju se minimalni prinosi po hektaru za proizvodnju u 2006. godini kako slijedi:
soja                      2,50    t/ha
suncokret             1,50     t/ha
tikva uljanica        1,20     t/ha sirove koštice
šećerna repa      45,00     t/ha čiste repe
2. U slučaju štete minimalni prinos se umanjuje u postotnom iznosu procijenjene štete.
Štetu korisnik dokazuje:
a) zapisnikom općinskih ili gradskih komisija o šteti od elementarnih nepogoda,
b) zapisnikom o šteti od divljači ili
c) zapisnikom osiguravajućeg društva.
3. Podnositelj zahtjeva za poticaj za proizvodnju soje može pravdati minimalni prinos temeljem izjave o uskladištenoj soji na vlastitom gospodarstvu, uz uvjet da se poljoprivredno gospodarstvo bavi uzgojem stoke. U tom slučaju uz izjavu podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti potvrdu Hrvatskoga stočarskog centra o broju i kategoriji stoke.
4. Poljoprivredna gospodarstva koja nisu ostvarila minimalni prinos kultura iz točke 1. ovog Naputka ili nemaju dokaze o opravdanim razlozima sukladno ovom Naputku ne mogu ostvariti pravo na poticaj za ove kulture.

Klasa: 011-02/06-01/97
Urbroj: 525-01-06-1
Zagreb, 21. studenoga 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !