Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
87 25.7.2008. Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2798

Na temelju članka 18.L406957 stavka 3. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, broj 87/02, 117/03, 82/04, 12/05, 85/06, 141/06 i 134/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAPUTAK

O UTVRĐIVANJU MINIMALNIH
PRINOSA PO HEKTARU

1. Utvrđuju se minimalni prinosi po hektaru za proizvodnju u 2008. godini kako slijedi:
a) Za Osječko-baranjsku županiju, Vukovarsko-srijemsku županiju, Požeško-slavonsku županiju, Brodsko-posavsku i Virovitičko-podravsku:
pšenica 4,60 t/ha;
raž 2,80 t/ha;
pivarski ječam 4,10 t/ha;
uljana repica 2,20 t/ha;
b) Za ostale županije:
pšenica 4,30 t/ha;
raž 2,80 t/ha;
pivarski ječam 4,10 t/ha;
uljana repica 2,0 t/ha;
c) Iznimno od podtočke b. ove točke za pšenicu u Istarskoj i Ličko-senjskoj županiji utvrđuje se minimalni prinos od 2,70 t/ha
2. U slučaju štete minimalni prinos se umanjuje u postotnom iznosu procijenjene štete.
Štetu korisnik dokazuje:
a) zapisnikom općinskih ili gradskih komisija o šteti od elementarnih nepogoda,
b) zapisnikom o šteti od divljači ili
c) zapisnikom osiguravajućeg društva.
3. Podnositelj zahtjeva za poticaj za proizvodnju pšenice može pravdati minimalni prinos temeljem izjave o uskladištenoj pšenici na vlastitom gospodarstvu, uz uvjet da se poljoprivredno gospodarstvo bavi uzgojem stoke. U tom slučaju uz izjavu podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti potvrdu Hrvatskog stočarskog centra o broju i kategoriji stoke. Pravda se 2.000 kg po uvjetnom grlu. Izračun uvjetnog grla o pojedinoj vrsti domaće životinje prikazan je u Dodatku (Tablica 1.) Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojivaL406959 (»Narodne novine«, broj 56/08).
4. Poljoprivredna gospodarstva koja nisu ostvarila minimalni prinos kultura iz točke I. ovog Naputka ili nemaju dokaze o opravdanim razlozima sukladno ovom Naputku ne mogu ostvariti pravo na poticaj za ove kulture.
Klasa: 320-01/08-01/32
Urbroj: 525-1-08-2
Zagreb, 18. srpnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

 

zatvori
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !