Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/03, 21/03, XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 29.1.2003 Naputak u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

203

Na temelju članka 17.L85908 Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00 i 59/01), te članka 60. stavka 2. Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje, modela potpore dohotku i programa očuvanja hrvatskih izvornih zaštićenih pasminaL85910 (»Narodne novine«, broj 11/03), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAPUTAK

u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

U tijeku je upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Kako još uvijek značajan broj općina i gradova nije provelo usuglašavanje Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, veliki broj korisnika takvog zemljišta nije ishodilo dokumentaciju za upis u Upisnik.

Ministar poljoprivrede i šumarstva na temelju članka 60. stavka 2. Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje, modela potpore dohotku i programa očuvanja hrvatskih izvornih i zaštićenih pasmina određuje ovim naputkom da poljoprivredna gospodarstva koja su u posjedu državnog poljoprivrednog zemljišta, iako korištenje istog nije uređeno valjanim ugovorima, iznimno za 2003. godinu isto mogu upisati u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Stoga se iznimno za proljetnu sjetvu 2003. godinu predlaže općinskim i gradskim tijelima (poglavarstva ili vijeća) da izdaju takvim korisnicima potvrde koje će služiti kao privremeni dokument za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrtnika, trgovačkih društava i zadruga.

Uz Potvrdu treba priložiti popis katastarskih čestica i veličinu pripadajuće površine (ako taj popis nije naveden u Ugovoru o zakupu ili koncesiji). Tako izdane potvrde vrijedit će do skidanja odnosno ubiranja proljetnih kultura roda 2003. godine.

Ističemo da je sukladno Uputi Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, klasa: 307-01/02-01/383, urbroj: 525-4-01-6, od 31. srpnja 2002. godine dana mogućnost općinskim i gradskim vijećima da izdaju takve potvrde s rokom važenja do završetka žetve ranih usjeva roda 2003. godine.

Stoga se upozoravaju načelnici Općina i gradonačelnici da Potvrde za proljetnu sjetvu 2003. godinu mogu izdati samo onim korisnicima čije katastarske čestice i pripadajuća površina nije u popisu već izdanih potvrda u jesen 2002 godine.

Također se upozoravaju načelnici Općina i gradonačelnici da ne izdaju potvrde onim korisnicima koji su samovoljno ušli u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-2/03-01/4
Urbroj: 525-01-03-5
Zagreb, 22. siječnja 2003.

Ministar
mr. sc.
Božidar Pankretić, v. r.

 
zatvori
Naputak u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !