Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o dodatnim zahtjevima za nadziranje influence ptica u divljih ptica ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 18.6.2008 Naredba o dodatnim zahtjevima za nadziranje influence ptica u divljih ptica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2347

Na temelju članka 17.L400906 stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka, donosi

NAREDBU

O DODATNIM ZAHTJEVIMA ZA NADZIRANJE INFLUENCE PTICA U DIVLJIH PTICA1

I.

Ovom Naredbom određuju se dodatni zahtjevi za nadziranje influence ptica u divljih ptica na području Republike Hrvatske.

II.

1) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja osigurava odgovarajuće oblike suradnje s tijelima javne vlasti, ustanovama, društvima i udrugama koje se bave divljim pticama i lovstvom te drugim relevantnim subjektima, koji ih obvezuju bez odgode obavijestiti Upravu za veterinarstvo Ministarstva o svim slučajevima povećanog uginuća ili značajnih izbijanja bolesti u divljih ptica, a naročito divljih vodenih ptica.
2) Odmah po primitku obavijesti iz stavka 1. ove točke i ukoliko nije utvrđen jasan uzrok bolesti koja nije influenca ptica, Uprava za veterinarstvo mora osigurati:
(a) prikupljanje odgovarajućih uzoraka uginulih ptica i po mogućnosti ostalih ptica koje su bile u dodiru s uginulim pticama; te
(b) pretraživanje navedenih ptica laboratorijskim testovima za otkrivanje virusa influence ptica.
3) U slučaju pozitivnog nalaza laboratorijskog testa na visokopatogeni virus influence ptica iz stavka 2. točke (b) ove točke, Uprava za veterinarstvo mora bez odgode o istome obavijestiti Europsku komisiju.

III.

Uprava za veterinarstvo pravovremeno i na odgovarajući način mora obavijestiti javnost i Europsku komisiju o mjerama u skladu s ovom Naredbom.

IV.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/08-01/306
Urbroj: 525-06-08-01
Zagreb, 15. svibnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
 

_____
1 Naredbom se preuzimaju odredbe Odluke komisije br. 2005/731/EC o dodatnim zahtjevima za nadzor influence ptica u divljih ptica

zatvori
Naredba o dodatnim zahtjevima za nadziranje influence ptica u divljih ptica
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !