Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja obvezni zdravstveno-sanitarni nadzor nad prometom preko granice pošiljki koje podliježu ovom nadzoru te sanitarni nadzor nad državljanima Republike Hrvatske, njihovim stvarima i sredstvima – (“Narodne novine”, br. XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 1.7.2002 Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja obvezni zdravstveni nadzor u međunarodnom prometu nad osobama i njihovim stvarima, robama i prijevoznim sredstvima koje podliježu nadzoru

ministarstvo zdravstva

1270

Na temelju članka 32.L81081 stavka 1. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnica i predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, br. 1/97 – pročišćeni tekst i 128/99), članka 60.L81083 stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 60/92 i 26/93), članka 51.L81085 stavka 1. Zakona o otrovima (»Narodne novine«, br. 27/99 i 55/99) i članka 33.L81087 Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, br. 27/99), ministar zdravstva donosi

NAREDBU

O GRANIČNIM PRIJELAZIMA I MJESTIMA U KOJIMA SE OBAVLJA OBVEZNI ZDRAVSTVENI NADZOR U MEĐUNARODNOM PROMETU NAD OSOBAMA I NJIHOVIM STVARIMA, ROBAMA I PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA KOJE PODLIJEŽU NADZORU

I.

Za zdravstveni nadzor nad državljanima Republike Hrvatske i ostalim osobama koje dolaze u Republiku Hrvatsku, njihovim stvarima kao i prijevoznim sredstvima, a u svrhu suzbijanja unošenja i sprječavanja širenja zaraznih bolesti određuju se sljedeći granični prijelazi:

1. Zagreb (zračna luka)

2. Osijek (zračna luka)

3. Rijeka (zračna i pomorska luka)

4. Pula (zračna i pomorska luka)

5. Umag (pomorska luka)

6. Zadar (zračna i pomorska luka)

7. Šibenik (pomorska luka)

8. Split (zračna i pomorska luka)

9. Ploče (pomorska luka)

10. Dubrovnik (zračna i pomorska luka)

11. Vukovar (riječna luka)

12. Mali Lošinj (pomorska luka – sezonski)

13. Korčula (pomorska luka – sezonski).

II.

Za obavljanje obveznog zdravstvenog nadzora prilikom uvoza namirnica i sirovina za njihovu proizvodnju te predmeta opće uporabe koji podliježu zdravstvenom nadzoru i sirovina za njihovu proizvodnju određuju se sljedeća mjesta pregleda:

1. Zagreb (Karlovac, Kutina, Sisak) sa sjedištem u Zagrebu

2. Krapina

3. Varaždin (Čakovec) sa sjedištem u Varaždinu

4. Goričan

5. Koprivnica (Virovitica, Bjelovar) sa sjedištem u Koprivnici

6. Osijek (Slavonski Brod) sa sjedištem u Osijeku

7. Beli Manastir

8. Vukovar (Vinkovci) sa sjedištem u Vukovaru

9. Županja

10. Rijeka (Kukuljanovo, Krk) sa sjedištem u Rijeci

11. Pula (Pazin, Poreč, Rovinj) sa sjedištem u Puli

12. Umag (Buje, Buzet) sa sjedištem u Umagu

13. Zadar

14. Šibenik

15. Split (Imotski) sa sjedištem u Splitu

16. Ploče

17. Dubrovnik.

III.

Za obavljanje obveznog zdravstvenog nadzora nad prometom preko granice otrova i izvora ionizirajućih zračenja određuju se sljedeći granični prijelazi:

a) Cestovni granični prijelazi:

1. Rupe

2. Bregana

3. Macelj

4. Goričan

5. Donji Miholjac

6. Duboševica

7. Bajakovo

8. Županja

9. Stara Gradiška

10. Vinjani Donji

b) Željeznički granični prijelazi:

1. Šapjane

2. Savski Marof – Ranžirni kolodvor Zagreb

3. Čakovec

4. Kotoriba

5. Koprivnica

6. Beli Manastir

7. Tovarnik

8. Drenovci

9. Slavonski Šamac

10. Metković

c) Pomorski granični prijelazi:

1. Rijeka

2. Ploče

3. Zadar

4. Split

5. Šibenik

d) Zračni granični prijelazi:

1. Zagreb

2. Rijeka

3. Split

e) Riječni granični prijelazi:

1. Vukovar

2. Osijek.

IV.

Za obavljanje zdravstvenog nadzora nad državljanima Republike Hrvatske te obveznog zdravstvenog nadzora nad prometom preko granice otrova i izvora ionizirajućih zračenja, pored graničnih prijelaza iz točke I. i III. ove Naredbe, ministar zdravstva može po potrebi odrediti i druge utvrđene granične prijelaze.

Za obavljanje zdravstvenog pregleda nad uvozom namirnica i predmeta opće uporabe ministar zdravstva može zasebnim rješenjima pored mjesta iz točke II. ove Naredbe, odrediti kao mjesto pregleda i carinska skladišta tipa D i vlastita skladišta ovlaštenih primatelja.

V.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja obvezni zdravstveno-sanitarni nadzor nad prometom preko granice pošiljki koje podliježu ovom nadzoru te sanitarni nadzor nad državljanima Republike Hrvatske, njihovim stvarima i sredstvimaL81089 (»Narodne novine«, br. 78/95).

VI.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 540-01/01-01/0012

Urbroj: 534-07-11-02-0001

Zagreb, 11. lipnja 2002.

Ministar
mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

 
zatvori
Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja obvezni zdravstveno-sanitarni nadzor nad prometom preko granice pošiljki koje podliježu ovom nadzoru te sanitarni nadzor nad državljanima Republike Hrvatske, njihovim stvarima i sredstvima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !