Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede s halogenim HS2 žaruljama ("Narodne novine", br. XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
17 18.2.1999 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede s halogenim HS2 žaruljama

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 13.L62292 stavak 2., članka 17.L62293 stavak 2. i članka 23.L62294 stavak 4. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O HOMOLOGACIJI GLAVNIH SVJETALA ZA MOPEDE S HALOGENIM HS2 ŽARULJAMA

I. PODRUČJE PRIMJENE

1. Glavna svjetla za mopede s halogenim HS2 žaruljama moraju biti homologirana sukladno ovoj naredbi.

2. Ova naredba odnosi se na glavna svjetla s halogenim HS2 žaruljama koja su namijenjena za ugradnju na mopede i vozila koja se smatraju mopedima.

II. ZAHTJEVI

3. Glavna svjetla za mopede u smislu ove naredbe moraju zadovoljiti zahtjeve Pravilnika broj 82 Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu koji je stupio na snagu 17. ožujka 1989.,1 koji je dodatak Ženevskom sporazumu iz 1958. o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila (u daljnjem tekstu: Pravilnik ECE R 82.00).

4. Pravilnik ECE R 82.00 u izvorniku dostupan je u normoteci Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

III. ISPITIVANJE GLAVNIH SVJETALA

5. Ispitivanje glavnih svjetala za mopede u smislu ove naredbe može provoditi samo ovlašteni laboratorij prema zahtjevima Pravilnika ECE R 82.00.

IV. HOMOLOGACIJA GLAVNIH SVJETALA

6. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo provodi homologaciju glavnih svjetala za mopede u smislu ove naredbe prema Pravilniku ECE R 82.00.

V. PROVJERA SUKLADNOSTI

7. Provjera sukladnosti vozila sa zahtjevima ove naredbe provodi se prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozilaL62296 ("Narodne novine" broj 82/96, 107/96, 79/97, 132/97 i 58/98).

VI. PRIMJENA

8. Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1999. godine.

Klasa: 011-02/98-02/46
Urbroj: 558-04/7-98-1
Zagreb, 30. prosinca 1998.

Ravnatelj
Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

___________________

1 ECE dokumenti u kojima je objavljen tekst Pravilnika:
E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505Rev.1/Add.81/ (Izvornik Pravilnika, stupio na snagu 17. ožujka 1989.)

zatvori
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za mopede s halogenim HS2 žaruljama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !