Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motocikle ("Narodne novine", br. XX/98, XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
147 12.11.1998 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motocikle

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 13.L60046 stavak 2., članka 17.L60047 stavak 2. i članka 23.L60048 stavak 4. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O HOMOLOGACIJI GLAVNIH SVJETALA ZA MOTOCIKLE

I. PODRUČJE PRIMJENE

1. Glavna svjetla za motorna vozila kategorija L3 i L4 moraju biti homologirana sukladno ovoj naredbi.

2. Ova naredba odnosi se na glavna svjetla sa žaruljama sa žarnom niti za motorna vozila kategorija L3 i L4, koji imaju staklenu leću ili leću od umjetnih gradiva.

II. ZAHTJEVI

3. Glavna svjetla u smislu ove naredbe moraju udovoljavati zahtjevima Pravilnika broj 57 Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu, s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu zaključno 10. ožujka 1995.1, koji je dodatak Ženevskom sporazumu iz 1958. o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila (u daljnjem tekstu: Pravilnik ECE R 57.01).

4. Pravilnik ECE R 57.01 u izvorniku dostupan je u Normoteci Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

III. ISPITIVANJE GLAVNIH SVJETALA

5. Ispitivanje glavnih svjetala u smislu ove naredbe može provoditi samo ovlašteni laboratorij prema zahtjevima Pravilnika ECE R 57.01.

IV. HOMOLOGACIJA GLAVNIH SVJETALA

6. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo provodi homologaciju glavnih svjetala u smislu ove naredbe prema Pravilniku ECE R 57.01.

V. PROVJERA SUKLADNOSTI

7. Provjera sukladnosti vozila sa zahtjevima ove naredbe provodi se prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozilaL60050 ("Narodne novine" broj 82/96, 107/96, 79/97, 132/97 i 58/98).

VI. PRIMJENA

8. Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

9. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti "Naredba o obaveznoj homologaciji farova za motocikleL60051" ("Narodne novine" br. 53/91).

_______
(1) ECE dokumenti u kojima je objavljen tekst pravilnika:
E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev.1/Add.56/Rev. 1 (preradba 1, stupila na snagu 10. ožujka 1995.)

Klasa: 011-02/98-02/39
Urbroj: 558-04/7-98-1
Zagreb, 6. listopada 1998.

Ravnatelj
Državnog zavoda
za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motocikle
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !