Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila za asimetrični kratki svjetlosni snop i/ili drugi svjetlosni snop, sa žaruljama sa žarnom niti – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
69 27.5.2004 Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila za asimetrični kratki svjetlosni snop i/ili dugi svjetlosni snop, sa žaruljama sa žarnom niti

DrŽavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

1458

Na temelju članka 17.L104869 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine« broj 158/03) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O HOMOLOGACIJI GLAVNIH SVJETALA ZA MOTORNA VOZILA ZA ASIMETRIČNI KRATKI SVJETLOSNI SNOP I/ILI DUGI SVJETLOSNI SNOP, SA ŽARULJAMA SA ŽARNOM NITI

I. PODRUČJE PRIMJENE

1. Glavna svjetla za motorna vozila sa žaruljama sa žarnom niti moraju biti homologirana sukladno ovoj naredbi.

2. Ova naredba se odnosi na glavna svjetla za motorna vozila koja imaju staklenu leću ili leću od umjetnih materijala i koja su opremljena zamjenjivim žaruljama sa žarnom niti.

II. ZAHTJEVI

4. Glavna svjetla u smislu ove naredbe moraju zadovoljavati zahtjeve Pravilnika broj 112 Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu koji je u izvornom obliku stupio na snagu 21. rujna 2001. godine1, koji je dodatak Ženevskome sporazumu iz 1958. godine o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjetima za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa2 (u daljnjemu tekstu: Pravilnik ECE R 112.00).

5. Pravilnik ECE R 112.00 u izvorniku dostupan je u Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.

III. ISPITIVANJE GLAVNIH SVJETALA

6. Ispitivanje glavnih svjetala mora biti u skladu s Pravilnikom ECE R 112.00 i može ga provoditi samo ovlaštena pravna osoba koja udovoljava zahtjevima toga pravilnika.

IV. HOMOLOGACIJA GLAVNIH SVJETALA

7. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo provodi homologaciju vozila u smislu ove naredbe prema Pravilniku ECE R 112.00.

V. PROVJERA SUKLADNOSTI

8. Provjera sukladnosti vozila sa zahtjevima ove naredbe provodi se prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozilaL104871 (»Narodne novine« broj 15/02, 88/02, 28/03 i 107/03).

VI. PRIMJENA

16. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-03/1
Urbroj: 558-04/8-04-1
Zagreb, 18. svibnja 2004.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

 

ECE dokumenti u kojima je objavljen tekst Pravilnika: E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505Rev.2 / Add. 111 (Izvorni pravilnik, stupio na snagu 21. rujna 2001.).

2  Prijašnji naslov Sporazuma glasi: Sporazum o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila, donesen u Ženevi 20. ožujka 1958.

zatvori
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila za asimetrični kratki svjetlosni snop i/ili drugi svjetlosni snop, sa žaruljama sa žarnom niti –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !