Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o homologaciji naprava za čišćenje glavnih svjetala motornih vozila i motornih vozila s obzirom na naprave za čišćenje glavnih svjetala ("Narodne novine", br. XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
17 18.2.1999 Naredba o homologaciji naprava za čišćenje glavnih svjetala motornih vozila i motornih vozila s obzirom na naprave za čišćenje glavnih svjetala

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 13.L101646 stavak 2., članka 17.L101647 stavak 2. i članka 23.L101648 stavak 4. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O HOMOLOGACIJI NAPRAVA ZA ČIŠĆENJE GLAVNIH SVJETALA MOTORNIH VOZILA I MOTORNIH VOZILA S OBZIROM NA NAPRAVE ZA ČIŠĆENJE GLAVNIH SVJETALA

I. PODRUČJE PRIMJENE

1. Naprave za čišćenje glavnih svjetala na motornim vozilima i motorna vozila koja imaju ugrađenu takvu napravu moraju biti homologirani sukladno ovoj naredbi.

2. Ova naredba odnosi se na naprave za čišćenje glavnih svjetala na motornim vozilima i na motorna vozila koja imaju ugrađenu napravu za čišćenje glavnih svjetala.

II. ZAHTJEVI

3. Naprave za čišćenje glavnih svjetala na motornim vozilima i motorna vozila u smislu ove naredbe moraju zadovoljavati zahtjeve Pravilnika broj 45 Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu, s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu zaključno 3. siječnja 1998.1, koji je dodatak Ženevskom sporazumu iz 1958. o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila (u daljnjem tekstu: Pravilnik ECE R 45.01).

4. Pravilnik ECE R 45.01 u izvorniku dostupan je u normoteci Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

III. ISPITIVANJE NAPRAVE ZA ČIŠĆENJE GLAVNIH SVJETALA I MOTORNIH VOZILA

5. Ispitivanje naprave za čišćenje glavnih svjetala i motornih vozila u smislu ove naredbe može provoditi samo ovlašteni laboratorij prema zahtjevima Pravilnika ECE R 45.01.

IV. HOMOLOGACIJA NAPRAVE ZA ČIŠĆENJE GLAVNIH SVJETALA I MOTORNIH VOZILA

6. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo provodi homologaciju naprave za čišćenje glavnih svjetala i motornih vozila u smislu ove naredbe prema Pravilniku ECE R 45.01.

V. PROVJERA SUKLADNOSTI

7. Provjera sukladnosti vozila sa zahtjevima ove naredbe provodi se prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozilaL101650 ("Narodne novine" broj 82/96, 107/96, 79/97, 132/97 i 58/98).

V. PRIMJENA

8. Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se:

- od 1. travnja 1999. godine za homologaciju tipa vozila,

- od 1. listopada 1999. za sva nova vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj,

- od 1. listopada 2001. za sva vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/98-02/43
Urbroj: 558-04/7-98-1
Zagreb, 30. prosinca 1998.

Ravnatelj
Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

__________________

1 ECE dokumenti u kojima je objavljen tekst Pravilnika:
E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505Rev.1/Add.44/Rev.1 (Preradba 1, stupila na snagu 9. veljače 1988.)
E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505Rev.1/Add.44/Rev.1/Amend.1 (Dopuna 1, stupila na snagu 5. svibnja 1991.)
E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505Rev.1/Add.44/Rev.1/Amend.2 (Dopuna 2, stupila na snagu 3. siječnja 1998.)

zatvori
Naredba o homologaciji naprava za čišćenje glavnih svjetala motornih vozila i motornih vozila s obzirom na naprave za čišćenje glavnih svjetala
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !