Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o homologaciji posebnih upozoravajućih svjetala za motorna vozila ("Narodne novine", br. XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
17 18.2.1999 Naredba o homologaciji posebnih upozoravajućih svjetala za motorna vozila

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 13.L62287 stavak 2., članka 17.L62288 stavak 2. i članka 23.L62289 stavak 4. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O HOMOLOGACIJI POSEBNIH UPOZORAVAJUĆIH SVJETALA ZA MOTORNA VOZILA

I. PODRUČJE PRIMJENE

1. Posebna upozoravajuća svjetla za motorna vozila moraju biti homologirana sukladno ovoj naredbi.

2. Ova naredba odnosi se na svjetla koja emitiraju trepćuće svjetlo u svim smjerovima oko svoje uspravne osi.

II. ZAHTJEVI

3. Posebna upozoravajuća svjetla u smislu ove naredbe moraju zadovoljiti zahtjeve Pravilnika broj 65 Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu, s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu zaključno 23. siječnja 1997.,1 koji je dodatak Ženevskom sporazumu iz 1958. o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila (u daljnjem tekstu: Pravilnik ECE R 65.00).

4. Pravilnik ECE R 65.00 u izvorniku dostupan je u normoteci Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

III. ISPITIVANJE UPOZORAVAJUĆIH SVJETALA

5. Ispitivanje posebnih upozoravajućih svjetala u smislu ove naredbe može provoditi samo ovlašteni laboratorij prema zahtjevima Pravilnika ECE R 65.00.

IV. HOMOLOGACIJA UPOZORAVAJUĆIH SVJETALA

6. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo provodi homologaciju posebnih upozoravajućih svjetala u smislu ove naredbe prema Pravilniku ECE R 65.00.

V. PROVJERA SUKLADNOSTI

7. Provjera sukladnosti vozila sa zahtjevima ove naredbe provodi se prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozilaL62291 ("Narodne novine" broj 82/96, 107/96, 79/97, 132/97 i 58/98).

VI. PRIMJENA

8. Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. travnja 1999. godine.

Klasa: 011-02/98-02/44
Urbroj: 558-04/7-98-1
Zagreb, 30. prosinca 1998.

Ravnatelj
Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing. v. r.

__________________

1ECE dokumenti u kojima je objavljen tekst Pravilnika:
E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505Rev. 1/Add. 64 (Izvorni Pravilnik, stupio na snagu 15. lipnja 1986.)
E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505Rev. 1/Add. 64/Rev. 1/Amend. 1 (Dopuna 1, stupila na snagu 24. kolovoza 1993.)
E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505Rev. 1/Add. 64/Rev. 1/Amend. 2 (Dopuna 2, stupila na snagu 23. siječnja 1997.)

zatvori
Naredba o homologaciji posebnih upozoravajućih svjetala za motorna vozila
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !