Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o homologaciji prednjih i stražnjih pozicijskih svjetala, kočnih svjetala, pokazivača smjera i svjetla za osvjetljavanje stražnje registarske pločice za mopede, motocikle i vozila koja se mogu smatrati takvim ("Narodne novine", br. XX/98)
označi tražene riječi printaj stranicu
147 12.11.1998 Naredba o homologaciji prednjih i stražnjih pozicijskih svjetala, kočnih svjetala, pokazivača smjera i svjetla za osvjetljavanje stražnje registarske pločice za mopede, motocikle i vozila koja se mogu smatrati takvim

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 13.L101620 stavak 2. članka 17.L101621 stavak 2. i članka 23.L101622 stavak 4. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O HOMOLOGACIJI PREDNJIH I STRAŽNJIH POZICIJSKIH SVJETALA, KOČNIH SVJETALA, POKAZIVAČA SMJERA I SVJETLA ZA
OSVJETLJAVANJE STRAŽNJE REGISTARSKE PLOČICE ZA MOPEDE, MOTOCIKLE I VOZILA KOJA SE MOGU SMATRATI TAKVIM

I. PODRUČJE PRIMJENE

1. Prednja i stražnja pozicijska svjetla, kočna svjetla, pokazivači smjera i svjetla za osvjetljavanje stražnje registarske pločice za mopede, motocikle i vozila koja se mogu smatrati takvim moraju biti homologirani sukladno ovoj naredbi.

II. ZAHTJEVI

2. Prednja i stražnja pozicijska svjetla, kočna svjetla, pokazivači smjera i svjetla za osvjetljavanje stražnje registarske pločice u smislu ove naredbe moraju udovoljavati zahtjevima Pravilnika broj 50 Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu, s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu zaključno 5. svibnja 1991.1, koji je dodatak Ženevskom sporazumu iz 1958. o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologa-ciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila (u daljnjem tekstu: Pravilnik ECE R 50.00).

3. Pravilnik ECE R 50.00 u izvorniku dostupan je u Normoteci Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

III. ISPITIVANJE SVJETALA

4. Ispitivanje prednjih i stražnjih pozicijskih svjetala, kočnih svjetala, pokazivača smjera i svjetla za osvjetljavanje stražnje registarske pločice u smislu ove naredbe može provoditi samo ovlašteni laboratorij prema zahtjevima Pravilnika ECE R 50.00.

IV. HOMOLOGACIJA SVJETALA

5. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo provodi homologaciju svjetala u smislu ove naredbe prema Pravilniku ECE R 50.00.

V. PROVJERA SUKLADNOSTI

6. Provjera sukladnosti vozila sa zahtjevima ove naredbe provodi se prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozilaL101624 ("Narodne novine" broj 82/96, 107/96, 79/97, 132/97 i 58/98).

VI. PRIMJENA

7. Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

8. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti "Naredba o obaveznoj homologaciji prednjih pozicijskih svjetala, stražnjih pozicijskih svjetala, stop svjetala, pokazivala smjera i svjetla stražnje registarske pločice za bicikle s motorom i motocikleL101625" ("Narodne novine" br. 53/91).

______
(1) ECE dokumenti u kojima je objavljen tekst pravilnika:
E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev.1/ Ad. 49/ (Izvorni pravilnik, stupio na snagu 1. lipnja 1982.)
E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev.1/ Ad.49/Corr.1 (Ispravak 1, stupio na snagu 1. lipnja 1982.)
E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev.1/ Ad.49/Amend.1 (Dopuna 1, stupila na snagu 5. svibnja 1991.)

Klasa: 011-02/98-02/37
Urbroj: 558-04/7-98-1
Zagreb, 6. listopada 1998.

Ravnatelj
Državnog zavoda
za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Naredba o homologaciji prednjih i stražnjih pozicijskih svjetala, kočnih svjetala, pokazivača smjera i svjetla za osvjetljavanje stražnje registarske pločice za mopede, motocikle i vozila koja se mogu smatrati takvim
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !