Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o homologaciji retrovizora i motornih vozila u pogledu ugradbe retrovizora – (“Narodne novine”, br. XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
141 27.10.1998 Naredba o homologaciji retrovizora i motornih vozila u pogledu ugradbe retrovizora

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 13.L59658 stavak 2., članka 17.L59659 stavak 2. i članka 23.L59660 stavak 4. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O HOMOLOGACIJI RETROVIZORA I MOTORNIH VOZILA U POGLEDU UGRADBE RETROVIZORA

I. PODRUČJE PRIMJENE

1. Motorna vozila i njihovi retrovizori moraju biti homologirani sukladno ovoj naredbi.

2. Ova naredba odnosi se na:

a) retrovizore namijenjene ugradnji na vozila kategorija M i N te na sva druga motorna vozila koja imaju manje od četiri kotača i koja su opremljena s nadogradnjom, koja djelomično ili potpuno okružuje vozača

b) ugradnju retrovizora na motorna vozila kategorija M i N i na motorna vozila koja imaju manje od četiri kotača i koja su opremljena s nadogradnjom koja djelomično ili potpuno okružuje vozača.

II. ZAHTJEVI ZA RETROVIZORE

3. Opći zahtjevi

3.1. Svi retrovizori moraju biti namjestivi.

3.2. Rub zrcalne površine mora se nalaziti unutar zaštitnog kućišta (držača, i sl.) čiji obod mora imati vrijednost "c"ł2.5 mm u svakoj točki i svim smjerovima. Ako se zrcalna površina izdiže iznad zaštitnog kućišta, polumjer zakrivljenosti "c" ruba ovog dijela koji je izdignut ne smije biti manji od 2,5 mm i mora se vraćati u zaštitno kućište djelovanjem sile od 50 N u točki gdje je najviše izdignut (u odnosu na zaštitno kućište) i u vodoravnom smjeru, približno usporednom uzduženoj simetrali vozila.

3.3. Kada je retrovizor pričvršćen na ravnoj površini, svi dijelovi, neovisno o mogućem (namjestivom) položaju retrovizora, uključujući i dijelove koji su ostali pričvršćeni na zaštitno kućište, nakon testa iz točke 8.2. Pravilnika ECE R 46.01, a koji se mogu dodirnuti s kuglom promjera (165 mm kod unutarnjeg, ili 100 mm kod vanjskog retrovizora), moraju imati polumjer zakrivljenosti "c", veći od 2.5 mm.

3.3.1. Rubovi rupa (za pričvršćenje) ili upuštenja koji su uži od 12 mm izuzeti su od zahtijevanih polumjera iz točke 3.3. pod uvjetom da su tupi (bez oštrih rubova).

3.4. Nosač (držač) retrovizora na vozilu mora biti izveden tako da (zamišljeni) valjak polumjera 50 mm čije osi (ili jedna od osi) čini i os rotacije oko koje se vrši otklon retrovizora u pravcu mogućeg udarca, prolazi bar kroz dio površine na koju je nosač retrovizora pričvršćen.

3.5. Ako su dijelovi vanjskog retrovizora koji se spominju u točkama 3.2 i 3.3, načinjeni od materijala tvrdoće manje od 60 Shore A, tada su izuzeti od navedenih zahtjeva.

3.6. Ako su dijelovi unutarnjeg retrovizora koji se spominju u točkama 3.2 i 3.3. načinjeni od mekog materijala tvrdoće manje od 50 Shore A, pričvršćeni na krut nosač, zahtjevi iz točaka 4.2. i 4.3. odnose se samo na nosač.

4. Posebni zahtjevi

4.1. Dimenzije

4.1.1. Unutarnji retrovizori (Klasa I)

Dimenzije zrcalne površine moraju biti takve da je u nju moguće upisati pravokutnik čija je jedna stranica duljine 4 cm, a druga duljine "a".

4.1.2. Vanjski retrovizori (Klasa II i III)

4.1.2.1. Dimenzije zrcala moraju biti takve da je u njega moguće upisati:

4.1.2.1.1. pravokutnik visine 4 cm i baze duljine u centimetrima, "a" i

4.1.2.1.2. isječak usporedan visini pravokutnika duljine u centimetrima, "b".

4.1.2.2. Najmanje vrijednosti "a" i "b" prikazane su u tablici.

Klasa
retro-
vizora
Kategorija vozila za
koja su konstruirani
retrovizori
ab

II

M2, M3, N2 i N3

20

III

M1, i N1
N3(kad se primjenjuju
propisi iz točke 6.2.1.3.
Pravilnika ECE R 46.01)

7

4.1.3. "Širokokutni" vanjski retrovizor (Klasa IV)

Zrcalna površina mora biti jednostavnog oblika, a dimenzije moraju omogućiti vidno polje određeno u točki 16.5.4. Pravilnika ECE R 46.01.

4.1.4. "Blizinski" vanjski retrovizor (Klasa V)

Zrcalna površina mora biti jednostavnog oblika, a dimenzije moraju omogućiti vidno polje određeno u točki 16.5.5. Pravilnika ECE R 46.01.

4.2. Zrcalna površina i koeficijent refleksije

4.2.1. Zrcalna površina retrovizora mora biti ravna ili konveksna

4.2.2. Razlike između polumjera zakrivljenosti

4.2.2.1. Razlika između ri ili rži i rp kod svake referencijalne točke ne smije prelaziti 0.15 r.

4.2.2.2. Razlika između polumjera zakrivljenosti (rp1, rp2 i rp3) i r ne smije prijeći 0.15 r.

4.2.2.3. Kada "r" nije manji od 3.000 mm, vrijednost od 0,15 r određenih u točkama 4.2.2.1. i 4.2.2.2. se mijenjaju u 0,25 r.

4.2.3. Vrijednost "r" ne smije biti manja od:

4.2.3.1. 1.200 mm za unutarnje retrovizore (Klase I) i "glavne" vanjske retrovizore (Klasa III).

4.2.3.2. 1.800 mm za "glavne" retrovizore Klase II

4.2.3.3. 400 mm za "širokokutne" vanjske retrovizore (Klasa IV) i "blizinske" vanjske retrovizore (Klasa V).

4.2.4. Vrijednost uobičajenog koeficijenta refleksije, određenog prema metodi opisanoj u dodatku 5 Pravilnika ECE R 46.01, ne smije biti manja od 40%. Ako zrcalo ima dva položaja ("dnevni" i "noćni"), "dnevni" položaj treba omogućiti prepoznatljivost boja signalizacije koja se upotrebljavaju u cestovnom prometu. Vrijednosti uobičajenog koeficijenta refleksije u "noćnom" položaju ne smiju biti manje od 4%

4.2.5. Zrcalna površina treba zadržati svojstva definirana u točki 4.2.4. i kod duljeg izlaganja nepovoljnim vremenskim uvjetima (u uobičajenim uvjetima uporabe).

III. ZAHTJEVI ZA UGRADBU RETROVIZORA

5. Vozilo mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:

5.1. Retrovizori ugrađeni na vozilo moraju biti homologirani prema ovoj naredbi.

5.2. Retrovizori moraju biti nepomično učvršćeni tako da ne mijenjaju značajno vidno polje, odnosno da se ne tresu toliko da kod vozača izazovu zabunu kod primanja odraza.

Ovi zahtjevi moraju biti zadovoljeni sve do 80% predviđene najveće brzine vozila, ali ne iznad 150 km/h.

6. Broj, položaj, namještanje i vidno polje retrovizora moraju udovoljavati zahtjevima točaka 16.2 do 16.5 Pravilnika ECE R 46.01.

IV. ISPITIVANJE VOZILA

7. Ispitivanje vozila u smislu ove naredbe može provoditi samo ovlašteni laboratorij, prema zahtjevima Pravilnika broj 46 Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu zaključno 27. kolovoza 1996.,1 koji je dodatak Ženevskom sporazumu iz 1958. o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila (u daljnjem tekstu: Pravilnik ECE R 46.01).

8. Pravilnik ECE R 46.01 u izvorniku dostupan je u Normoteci Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

V. HOMOLOGACIJA VOZILA

9. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo vrši homologaciju vozila u smislu ove naredbe prema Pravilniku ECE R 46.01.

VI. PROVJERA SUKLADNOSTI

10. Provjera sukladnosti vozila sa zahtjevima ove naredbe provodi se prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozilaL59662 ("Narodne novine" broj 82/96, 107/96, 79/97 i 132/97).

VII. PRIMJENA

11. Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se:

- od 1. siječnja 1999. za homologaciju tipa vozila

- od 1. travnja 1999. za sva vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj

12. Kod provjere sukladnosti vozila prihvaćaju se retrovizori koji su homologirani prema Pravilniku ECE R 46.00.
_________
(1) ECE dokumenti u kojima je objavljen tekst pravilnika:
E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev. 1/Add. 45/Rev. 1 (Preradba 1, stupio na snagu 5. listopada 1987.)
E/ECE/324 – E/ECE/TRANS/505Rev. 1/Add. 45/Rev. 1/Ammend. 1 (Dopuna 1, stupio na snagu 27. kolovoza 1996.)

Klasa: 011-02/98-02/23
Urbroj: 558-04/7-98-1
Zagreb, 1. rujna 1998.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Naredba o homologaciji retrovizora i motornih vozila u pogledu ugradbe retrovizora –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !