Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o homologaciji vozila kategorije L u pogledu kočenja – (“Narodne novine”, br. XX/98)
označi tražene riječi printaj stranicu
95 14.7.1998 Naredba o homologaciji vozila kategorije L u pogledu kočenja

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 13L58036 stavak 2., članka 17L58037 stavak 2. i članka 23L58038 stavak 4. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O HOMOLOGACIJI VOZILA L U POGLEDU KOČENJA

I. OPĆE

1. Vozila kategorija L moraju biti homologirana sukladno ovoj naredbi.

II. PODRUČJE PRIMJENE

2. Ova naredba odnosi se na kočenje motornih vozila kategorije L, koja imaju dva ili tri kotača.

3. Odredbe ove naredbe ne odnose se na:

3.1. Na vozila čija najveća projektirana brzina nije veća od 25 km/h

3.2. Vozila prilagođena invalidnim vozačima (vozačima invalidima)

3.3. Vozila s najvećom dopuštenom masom većom od 1000 kg.

III. ZAHTJEVI

4. Općenito

4.1. Kočni uređaj

4.1.1. Kočni uređaj mora biti tako projektiran, izrađen i ugrađen da omogući vozilu pri uobičajenoj uporabi da, usprkos vibracijama kojima može biti izloženo udovoljava odredbama ove naredbe.

4.1.2. Posebice kočni uređaj mora biti tako projektiran, izrađen i ugrađen da se osigura otpornost na utjecaj korozije i starenja čemu je uređaj izložen.

4.2. Zadaci kočnog uređaja

Kočni uređaj definiran u točki 2.3. Pravilnika ECE R 78.01 mora obavljati sljedeće funkcije:

4.2.1. Radno kočenje

Radno kočenje mora omogućiti kontrolu gibanja vozila i njegovo sigurno, brzo i učinkovito zaustavljanje pri bilo kojoj brzini i opterećenju i pri bilo kojoj uzbrdici ili nizbrdici. Mora biti omogućena postupna promjena ovoga kočnog učinka. Vozač mora moći postići taj kočni učinak sa svojeg sjedala, bez pomicanja ruku s upravljača.

4.2.2. Pomoćno kočenje (ako je ugrađeno)

Pomoćno kočenje mora omogućiti zaustavljanje vozila na prihvatljivoj udaljenosti u slučaju neispravnosti radnog kočenja. Mora biti omogućena postupna promjena ovoga kočnog učinka. Vozač mora moći postići taj kočni učinak sa svojeg sjedala, držeći pri tome najmanje jednu ruku na upravljaču. U smislu ovih odredbi pretpostavlja se da se ne može istodobno pojaviti više od jedne neispravnosti u sustavu radnog kočenja.

4.2.3. Parkirno kočenje (ako je ugrađeno)

Parkirno kočenje mora omogućiti zadržavanje vozila u mirovanju na uzbrdici ili nizbrdici, čak i kad vozač nije prisutan, pri čemu se držanje radnih dijelova kočnice u blokiranom stanju mora postići isključivo mehaničkim uređajem. Vozač mora moći ostvariti taj kočni učinak sa svojeg sjedala.

5. Značajke kočnih uređaja

5.1. Svako vozilo kategorija L1 i L3mora biti opremljeno s dva radna kočna uređaja, s nezavisnim aktivirajućim mehanizmima i prijenosnim mehanizmima, pri čemu jedan uređaj djeluje najmanje na prednji kotač, a drugi najmanje na stražnji kotač.

5.1.1. Dva radna kočna uređaja mogu imati zajedničku kočnicu dokle god neispravnost na jednom kočnom uređaju ne utječe na značajke drugoga kočnog uređaja. Određeni dijelovi kao što su same kočnice, kočni cilindri i njihovi klipovi (s iznimkom brtvi), tlačne poluge i bregasti sklopovi kočnica, ne smatraju se dijelovima podložnim lomu ako su dobro dimenzionirani, lako pristupačni za održavanje i ako imaju dostatne sigurnosne značajke.

5.1.2. Parkirni kočni uređaj nije obvezatan.

5.2. Svako vozilo kategorije L4 mora biti opremljeno kočnim uređajima koji bi se zahtijevali kad takvo vozilo ne bi imalo bočnu prikolicu; ako ti kočni uređaji omogućuju postizanje zahtijevane razine značajki pri ispitivanju vozila s bočnom prikolicom, tada se neće zahtijevati kočnica na kotaču bočne prikolice; parkirni kočni uređaj nije obvezatan.

5.3. Svako vozilo kategorija L2 i L5 mora biti opremljeno:

5.3.1. s dva nezavisna radna kočna uređaja koji zajedno aktiviraju kočnice na svim kotačima ili

5.3.2. s radnim kočnim uređajem koji djeluje na sve kotače i s pomoćnim (u nuždi) kočnim uređajem koji može biti parkirna kočnica.

5.4. Osim toga, svako vozilo kategorije L5 mora biti opremljeno parkirnim kočnim uređajem koji djeluje na kotač ili kotače najmanje jedne osovine. Parkirni kočni uređaj, koji može biti jedan od dva uređaja navedena u točki 5.3.1., mora biti nezavisan uređaju koji djeluje na drugu osovinu ili osovine.

5.5. Kočni uređaji moraju djelovati na kočne površine stalno pričvršćene na kotače kruto ili s pomoću dijelova za koje ne postoji vjerojatnost da će otkazati.

5.6. Sastavni dijelovi svih kočnih uređaja moraju biti, na mjestima gdje su pričvršćeni za vozilo, tako osigurani da kočni uređaji neće otkazati u svojem djelovanju pod uobičajenim radnim uvjetima.

5.7. Kočni uređaji moraju djelovati lako ako su ispravno podmazani i namješteni.

5.7.1. Trošenje kočnica (kočnih obloga) mora se na lak način moći otkloniti s pomoću ručnoga ili automatskog namještanja. Kočnice se moraju moći namještati za učinkovito djelovanje (na učinkovitu radnu poziciju) dokle god se kočne obloge ne istroše do stanja kad je potrebna njihova zamjena.

5.7.2. Aktivirajući mehanizam i sastavnice prijenosnog mehanizma i kočnica moraju imati rezervu u hodu, takvu da kad se kočnice zagriju, a kočne obloge postignu najveći dopušteni stupanj istrošenja, učinak kočenja bude osiguran bez potrebe za neposrednim namještanjem.

5.7.3. Kad su ispravno namještene, sastavnice kočnog uređaja ne smiju, za vrijeme djelovanja, dodirivati ništa osim predviđenih dijelova.

5.8. Kod kočnih uređaja s hidrauličkim prijenosnim mehanizmom, spremnici rezervnog fluida moraju biti tako projektirani i izvedeni da se razina rezervnog fluida može lako provjeriti.

IV. ISPITIVANJE VOZILA

6. Ispitivanje vozila u smislu ove naredbe može provoditi samo ovlašteni laboratorij, prema zahtjevima Pravilnika broj 78 Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu, s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu zaključno 22. studenoga 1990.1, koji je dodatak Ženevskom sporazumu iz 1958. o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila (u daljnjem tekstu: Pravilnik ECE R 78.01).

7. Pravilnik ECE R 78.01 u izvorniku dostupan je u Normoteci Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

V. HOMOLOGACIJA VOZILA

8. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo vrši homologaciju vozila u smislu ove naredbe prema Pravilniku ECE R 78.01.

VI. PROVJERA SUKLADNOSTI

9. Provjera sukladnosti vozila sa zahtjevima ove naredbe provodi se prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozilaL58040 ("Narodne novine" broj 82/96, 107/96, 79/97, 132/97 i 56/98).

VII. PRIMJENA

10. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o obveznoj homologaciji bicikala s motorom i motocikala što se tiče kočenjaL58041 ("Narodne novine" br. 53/91).

11. Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/98-02/18
Urbroj: 558-04/7-98-1
Zagreb, 15. svibnja 1998.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

_________
1 ECE dokumenti u kojima je objavljen tekst Pravilnika:

E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev. 1/ Ad. 77 (Izvornik Pravilnika, stupio na snagu 15. listopada 1990.)

E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev. 1/Ad. 77/Amned. 1 (Dopuna 1, stupila na snagu 22. studenoga 1990.)

zatvori
Naredba o homologaciji vozila kategorije L u pogledu kočenja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !