Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o lovostaju igluna (Xiphias gladius) ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
118 30.09.2009 Naredba o lovostaju igluna (Xiphias gladius)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2910

Na temelju članka 48.L470764 stavka 3. točke 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94, 56/96 i 48/05) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O LOVOSTAJU IGLUNA (Xiphias gladius)

I.

Ovom Naredbom određuje se lovostaj igluna (Xiphias gladius).

II.

Zabranjeno je loviti i stavljati u promet igluna (Xiphias gladius) u razdoblju od 1. listopada do 30. studenoga.

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/250

Urbroj: 525-08-1-0323/09-1

Zagreb, 22. rujna 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Naredba o lovostaju igluna (Xiphias gladius)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !