Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2315

Na temelju članka 41.L312825 stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97., 105/01. i 172/03.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA INFLUENCE PTICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Radi sprječavanja pojave i širenja influence ptica naređuju se sljedeće mjere:
1. Obvezno držanje sve peradi, bezgrebenki (kivi, emu, nandu i noj) i pernate divljači na području Republike Hrvatske u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama;
2. Provođenje pojačane dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke peradi, bezgrebenki, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica;
3. Osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera na svim objektima za uzgoj i držanje peradi, bezgrebenki, uzgojene i divlje pernate divljači i ptica;
4. Obvezno prijavljivanje svih promjena u zdravstvenom stanju i ponašanju životinja kao i kontakata s moguće zaraženim životinjama nadležnoj veterinarskoj organizaciji.

II.

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike HrvatskeL312827 (»Narodne novine«, br. 84/06).

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa: 322-01/06-01/577
Urbroj: 525-06-06-01/LJM
Zagreb, 31. kolovoza 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !