Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
68 26.5.2004 Naredba o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1452

Na temelju članka 120. točke b), a u svezi s člankom 13.L104826 stavak 1. i stavak 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03), ministar mora, turizma, prometa i razvitka, uz suglasnost ministra financija, donosi

NAREDBU

O NAČINU UPLAĆIVANJA NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

I.

Ovom Naredbom propisuje se način uplaćivanja naknada za sve koncesije u svrhu gospodarskog korištenja i posebne upotrebe pomorskog dobra, kojih je davatelj Vlada Republike Hrvatske, županijsko poglavarstvo ili grad/općina, a koja se plaća temeljem ugovora o koncesiji.

II.

Ovlaštenik koncesije, prema rokovima utvrđenim ugovorom o koncesiji, uplaćuje koncesijsku naknadu na račun zajedničkog prihoda državnog, županijskog i gradskog/općinskog proračuna kako je utvrđeno Naredbom o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2004. godini (201/03, 49/04).

Ovlaštenik koncesije uplaćuje naknadu za gospodarsko korištenje i posebnu upotrebu pomorskog dobra u korist računa grada/općine na kojem se nalazi pomorsko dobro u koncesiji.

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/25
Urbroj: 530-01-04-1
Zagreb, 13. svibnja 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

 
zatvori
Naredba o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !