Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite za 2007. godinu ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 17.1.2007 Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite za 2007. godinu

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

294

Na temelju članka 70.L320964 stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03, 48/05 i 85/06) i članka 12.L320966 stavka 1. Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine«, br. 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99, 112/00, 87/02, 150/02 i 7/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

NAREDBU

O NAJVEĆEM IZNOSU ZAKUPNINE ZA JEDINICE ZAKUPA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2007. GODINU

I.

Najveći iznos zakupnine za jedinice zakupa u domovima zdravlja za 2007. godinu je 1.250 kuna.

II.

Odredba točke I. ove Naredbe ne odnosi se na ordinacije medicine rada.

III.

Najveći iznos zakupnine za ljekarne ne smije prelaziti najveći početni iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor odgovarajuće površine koji se daje u zakup javnim natječajem, određen odlukom nadležnog tijela općine ili grada na području na kojem se ljekarna nalazi.

IV.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-05/01
Urbroj: 534-07-07-1
Zagreb, 11. siječnja 2007.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

zatvori
Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite za 2007. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !