Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o obveznom isticanju oznake o početku i završetku radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
19 25.2.1999 Naredba o obveznom isticanju oznake o početku i završetku radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 103.L62562 stavka 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 75/93, 11/94, 55/96, 1/97 - pročišćeni tekst) te članka 13.L62564 stavka 1. Pravilnika o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama ("Narodne novine" 38/97) ministar zdravstva donosi

NAREDBU

O OBVEZNOM ISTICANJU OZNAKE O POČETKU I ZAVRŠETKU RADNOG VREMENA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

I.

Zdravstvene ustanove u državnom odnosno županijskom vlasništvu te zdravstvene ustanove u privatnom vlasništvu obvezne su na građevini u kojoj se nalaze prostorije za obavljanje djelatnosti istaći oznaku o početku i završetku radnog vremena.

II.

Privatni zdravstveni djelatnici obvezni su na građevini u kojoj se nalaze prostorije za obavljanje privatne prakse te na ulaznim vratima ordinacije istaći oznaku o početku i završetku radnog vremena sukladno rješenju ministra zdravstva o odobrenju rada u privatnoj praksi.

Odredba stavka 1. ovog članka odnosi se i na zdravstvene djelatnike kojima je odobren rad u privatnoj praksi na temelju Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilištaL62566 ("Narodne novine", broj 6/96, 29/97 i 1/98).

III.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-01/99-01/0002
Urbroj: 534-02-30-99-0001
Zagreb, 18. veljače 1999.

Ministar
prof. dr. sc. Željko Reiner,
v. r.

zatvori
Naredba o obveznom isticanju oznake o početku i završetku radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !