Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o obveznom pregledu mesa kopitara na trihinelu ("Narodne novine", br. XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
133 8.12.1999 Naredba o obveznom pregledu mesa kopitara na trihinelu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 11. stavka 2., a u vezi s člankom 73. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97), ministar poljoprivrede i ?umarstva donosi

NAREDBU

O OBVEZNOM PREGLEDU MESA KOPITARA NA TRIHINELU

I.

Radi sprječavanja oboljenja ljudi od trihineloze meso kopitara nakon klanja obvezno se mora pretra?iti na trihinelu metodom umjetne probave.

II.

Za pretragu se uzima uzorak ?vačnog mi?ića ili mi?ića jezika, te?ine 10 grama. Zbirni uzorak za umjetnu probavu ne smije biti te?i od 100 grama.

III.

U slučaju nalaza tihinele pretragom jednog zbirnog uzorka, ponovo se uzima 10 grama ?vačnog mi?ića ili mi?ića jezika svakog pojedinog trupa i pretra?uje do konačne identifikacije invadiranog trupa kopitara, metodom iz točke I. ove Naredbe.

IV.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/99-01/958
Urbroj: 525-01-99-01
Zagreb, 30. studenoga 1999.

Ministar
poljoprivrede i ?umarstva
mr. sc. Ivan Ðurkić,
v. r.
zatvori
Naredba o obveznom pregledu mesa kopitara na trihinelu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !